Европейския съюз брюксел, 27 май 2010 гстраница1/13
Дата23.05.2017
Размер1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 27 май 2010 г.

(OR. fr)
12251/09


 

Относно:

Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергияСЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Тази публикация съдържа консолидирания текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия с протоколите и приложенията към него, в който са отразени измененията, направени с Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. и влязъл в сила на 1 декември 2009 г.

Този текст е средство за документиране и не ангажира отговорността на институциите.


Съдържание

ПРЕАМБЮЛ 10

ПРЕАМБЮЛ 10

ДЯЛ ПЪРВИ
ЗАДАЧИ НА ОБЩНОСТТА 12

ДЯЛ ПЪРВИ


ЗАДАЧИ НА ОБЩНОСТТА 12

ДЯЛ ВТОРИ


РАЗПОРЕДБИ ЗА ПООЩРЯВАНЕ НАПРЕДЪКА
В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА 14

ДЯЛ ВТОРИ


РАЗПОРЕДБИ ЗА ПООЩРЯВАНЕ НАПРЕДЪКА
В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА 14

Глава І
Развитие на изследователската дейност 14

Глава І
Развитие на изследователската дейност 14

Глава ІІ


Разпространение на информация 19

Глава ІІ


Разпространение на информация 19

Раздел 1


Информация, с която Общността има право да разполага 19

Раздел 1


Информация, с която Общността има право да разполага 19

Раздел 2


Друга информация 21

Раздел 2


Друга информация 21

Раздел 3


Разпоредби за секретност 29

Раздел 3


Разпоредби за секретност 29

Раздел 4


Специални разпоредби 34

Раздел 4


Специални разпоредби 34

Глава ІІІ


Здравеопазване и безопасност 35

Глава ІІІ


Здравеопазване и безопасност 35

Глава ІV


Инвестиции 40

Глава ІV


Инвестиции 40

Глава V
Съвместни предприятия 42

Глава V
Съвместни предприятия 42

Глава VІ


Снабдяване 46

Глава VІ


Снабдяване 46

Раздел 1


Агенция 47

Раздел 1


Агенция 47

Раздел 2


Руди, суровини и специални делящи се
материали с произход от Общността 49

Раздел 2


Руди, суровини и специални делящи се
материали с произход от Общността 49

Раздел 3


Руди, суровини и специални делящи се
материали с произход извън Общността 54

Раздел 3


Руди, суровини и специални делящи се
материали с произход извън Общността 54

Раздел 4


Цени 56

Раздел 4


Цени 56

Раздел 5


Разпоредби относно политиката на снабдяване 57

Раздел 5


Разпоредби относно политиката на снабдяване 57

Раздел 6


Специални разпоредби 59

Раздел 6


Специални разпоредби 59

Глава VІІ


Контрол на безопасността 62

Глава VІІ


Контрол на безопасността 62

Глава VІІІ


Режим на собственост 68

Глава VІІІ


Режим на собственост 68

Глава ІХ


Общ ядрен пазар 71

Глава ІХ


Общ ядрен пазар 71

Глава Х
Външни отношения 74

Глава Х
Външни отношения 74

ДЯЛ ТРЕТИ


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ 78

ДЯЛ ТРЕТИ


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ 78

Глава I
Прилагане на някои разпоредби


от Договора за Европейския съюз
и от Договора за функционирането на Европейския съюз 78

Глава I
Прилагане на някои разпоредби


от Договора за Европейския съюз
и от Договора за функционирането на Европейския съюз 78

Глава ІІ


Институции на Общността 79

Глава ІІ


Институции на Общността 79

Раздел 1


Европейски парламент 79

Раздел 1


Европейски парламент 79

Раздел 2


Съвет 80

Раздел 2


Съвет 80

Раздел 3


Комисия 80

Раздел 3


Комисия 80

Раздел 4


Съд на Европейския съюз 81

Раздел 4


Съд на Европейския съюз 81

Раздел 5


Сметна палата 83

Раздел 5


Сметна палата 83

Глава ІІІ


Разпоредби общи за няколко институции 83

Глава ІІІ


Разпоредби общи за няколко институции 83

Глава ІV


Икономически и социален комитет 84

Глава ІV


Икономически и социален комитет 84

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ


ОСОБЕНИ ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ 84

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ


ОСОБЕНИ ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ 84

ДЯЛ ПЕТИ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 90

ДЯЛ ПЕТИ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 90

ДЯЛ ШЕСТИ


РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО НАЧАЛНИЯ ПЕРИОД
(отменен) 101

ДЯЛ ШЕСТИ


РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО НАЧАЛНИЯ ПЕРИОД
(отменен) 101

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 101

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 101

ПРИЛОЖЕНИЯ 103

ПРИЛОЖЕНИЯ 103

ПРИЛОЖЕНИЕ І


ОБЛАСТ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА,
ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 4 ОТ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР 104

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

ПРОМИШЛЕНИ ДЕЙНОСТИ,
ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 41 ОТ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР 112

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

ПРЕДИМСТВА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ НА
СЪВМЕСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СЪГЛАСНО ЧЛЕН 48 ОТ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР 114

ПРИЛОЖЕНИЕ ІV

СПИСЪЦИ НА СТОКИТЕ И ПРОДУКТИТЕ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ
НА ГЛАВА ІХОТНОСНО ОБЩИЯ ЯДРЕН ПАЗАР 116

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
И ЗА ОБУЧЕНИЕ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 215 ОТ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР
(отменено) 129

ПРОТОКОЛИ 130

ПРОТОКОЛИ 130

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ


В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 131

ПРОТОКОЛ


ОТНОСНО СТАТУТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 137

ПРОТОКОЛ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕДАЛИЩАТА


НА ИНСТИТУЦИИТЕ И НЯКОИ ОРГАНИ, СЛУЖБИ И АГЕНЦИИ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 179

ПРОТОКОЛ


ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 181

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО ЧЛЕН 40.3.3


ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА ИРЛАНДИЯ 195

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО ПРЕХОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ 196Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница