Европейския съюз брюксел, 6 март 2013 гДата10.04.2018
Размер56.21 Kb.
#65667СЪВЕТ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Брюксел, 6 март 2013 г.

(OR. en)


6963/13OJ/CONS 14

JAI 159

COMIX 134

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД

За:

3228-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(Правосъдие и вътрешни работи)Дата:

Брюксел, четвъртък, 7 март 2013 г. (10,00 ч.) и петък, 8 март 2013 г. (10,00 ч.)


A. ЧЕТВЪРТЪК, 7 МАРТ 2013 г. (10,00 ч.)
ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

1. Приемане на предварителния дневен редОбсъждания на законодателни актове

2. Одобряване на списъка на точки „А“

6964/13 PTS A 15

3. Пакет „Интелигентни граници“

а) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане (EES) за регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз

[първо четене]

6928/13 FRONT 13 VISA 51 CODEC 450 COMIX 130

б) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за регистрирани пътници [първо четене]

6930/13 FRONT 14 VISA 52 CODEC 451 COMIX 131

в) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 562/2006 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане (EES) и Програмата за регистрирани пътници (RTP) [първо четене]

6931/13 FRONT 15 VISA 53 CODEC 452 COMIX 132

- Представяне от Комисията

4. Други въпроси- Информация от председателството за текущите законодателни предложения
Незаконодателни дейности
5. Одобряване на списъка на точки „А“

6966/13 PTS A 16

6. ШИС ІІ

6903/13 JAI 152 SIRIS 28 COMIX 127 OC 98

6937/13 JAI 156 SIS-TECH 30 SIRIS 29 COMIX 133

а) Решение на Съвета за определяне на датата на прилагане на Решение 2007/533/ПВР на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (*)

6840/13 JAI 144 SIRIS 26 COMIX 121 OC 89

+ REV 1 (en)- Приемане

б) Решение на Съвета за определяне на датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (*)

6841/13 JAI 145 SIRIS 27 COMIX 122 OC 90

+ REV 1 (en)- Приемане
7. Пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния

- Актуално състояние

8. Положението със сигурността в Сахел/Магреб (кризата в Мали и инцидентът в Ин Аменас, Алжир) Последици за вътрешната сигурност на ЕС

- Експозе на координатора на ЕС за борбата с тероризма, Комисията и Европейската служба за външна дейност — обмен на мнения

6983/13 JAI 161 PESC 236 COSI 20 COPS 89 ENFOPOL 55 COTER 28

PROCIV 32 COAFR 74 COMAG 27 CORDROGUE 23 DEVGEN 59

6752/13 JAI 134 PESC 208 COSI 19 COPS 78 ENFOPOL 52 COTER 26

PROCIV 29 COAFR 70 COMAG 26 CORDROGUE 21 DEVGEN 53

+ COR 1


9. Други въпроси
а) Конференция на високо равнище: „Укрепване на позициите на местните власти за противодействие на радикалния екстремизъм“

(29 януари 2013 г.)

- Информация от Комисията
б) Създаване на платформа в Богота за обмен на информация относно трансатлантическия трафик на кокаин

- Информация от делегацията на Испания

7015/13 JAI 171 COSI 21 ENFOPOL 64 CORDROGUE 24 COLAT 5

AMLAT 5
в) Партньорство за мобилност ЕС—Мароко

- Информация от Комисията

__________________

(*) Точка, по която може да бъде поискано гласуване
Б. ПЕТЪК, 8 МАРТ 2013 г. (10,00 ч.)
ПРАВОСЪДИЕ

Обсъждания на законодателни актове

10. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните) [първо четене]

- Ориентационен дебат

6607/1/13 REV 1 DATAPROTECT 18 JAI 125 MI 116 DRS 30 DAPIX 28

FREMP 13 COMIX 108 CODEC 359

11. Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне [първо четене]

- Представяне от Комисията/Ориентационен дебат

6713/13 DROIPEN 21 JAI 129 ECOFIN 133 UEM 28 GAF 9 CODEC 392

6152/13 DROIPEN 11 JAI 81 ECOFIN 92 UEM 18 GAF 3 CODEC 268

12. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела [първо четене]

- Потвърждаване на постигнатото споразумение с Европейския парламент

6838/13 JUSTCIV 41 COPEN 27 CODEC 424

+ COR 1 (fi)

13. Други въпроси- Информация от председателството за текущите законодателни предложения

Незаконодателни дейности

14. Други въпроси


o

o oУспоредно със заседанието на Съвета:
Заседание на СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ (четвъртък, 7 март 2013 г. — 10,00 ч.)
1. ШИС ІІ

6903/13 JAI 152 SIRIS 28 COMIX 127 OC 98

6937/13 JAI 156 SIS-TECH 30 SIRIS 29 COMIX 133

а) Решение на Съвета за определяне на датата на прилагане на Решение 2007/533/ПВР относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)

6840/13 JAI 144 SIRIS 26 COMIX 121 OC 89

+ REV 1 (en)

б) Решение на Съвета за определяне на датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II)

6841/13 JAI 145 SIRIS 27 COMIX 122 OC 90

+ REV 1 (en)

- Актуално състояние
2. Пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния

- Актуално състояние
3. Пакет „Интелигентни граници“

а) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане (EES) за регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз[първо четене]

6928/13 FRONT 13 VISA 51 CODEC 450 COMIX 130

б) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за регистрирани пътници [първо четене]

6930/13 FRONT 14 VISA 52 CODEC 451 COMIX 131

в) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 562/2006 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане (EES) и Програмата за регистрирани пътници (RTP) [първо четене]

6931/13 FRONT 15 VISA 53 CODEC 452 COMIX 132

- Представяне от Комисията
4. Други въпроси

- Информация от председателството за текущите законодателни предложения

_______________6963/13 am/tg

DQPG BGКаталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница