Европейският съюз и биоразнообразието редактори: д-р Иван Гюилаи (Ivan Gyulai)страница1/12
Дата07.08.2017
Размер1.05 Mb.
#27459
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

И

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Редактори:

Д-р Иван Гюилаи (Ivan Gyulai)

Институт за устойчиво развитие (Унгария)


Еуджин Кланси (Eugene Clancy)

Европейско Бюро за Околна Среда (Белгия)

Публикувано през 1998 год. от:

Приятели на земята на Европа (Friends of the Earth Europe – FoEE)

Европейска екологична служба (European Environmental Bureau – EEB)
Издава се с финансовата подкрепа на Директорат по околна среда на Европейския съюз (DG Environment) по проект „Към по-добра информация, интеграция и приобщаване в процеса на разширяване на Европейския съюз“ и съдейства за постигане на целите по присъединяване на България към Европейския съюз в областта на околната среда

Разпространява се безплатно от:

Сдружение „Природа назаем“

Бул. Стамболийски 20 – В, етаж 5, ап. 36, 1000 София

Тел./факс: 02 986 4576, тел: 02 981 00391,

e-mail: bornat@mbox.cit.bg


Накратко за проекта


Нарастващата бдителност и съзнанието на неправителствените организации по отношение на Европейския съюз“
Проектът е плод на съвместни усилия на шест страни от Централна и Източна Европа и три неправителствени организации от Западна Европа, целящ да представи информация за Европейския съюз и възможните последици от процеса на разширяване върху околната среда, както и да улесни и да активизира ролята на неправителствените организации в страните от Централна и Източна Европа по време на процеса на присъединяване. Проектът включва подготовка на информационни материали и организация на обучение, имащо за цел да повиши бдителността на неправителствените организации и на обществеността при присъединяването към ЕС, особено в областта на околната среда.

Тази брошура е подготвена и публикувана от Приятели на земята на Европа (Friends of the Earth Europe – FoEE) и Европейската екологична служба (European Environmental Bureau – EEB).Приятели на земята на Европа (Friends of the Earth Europe – FoEE), Европейският филиал на Приятели на земята и света, се състои от мрежа от 30 независими, национални екологични организации в 29 европейски страни. FoEE участва в дискусии по устойчиво развитие и признава, че трябва да се промени начинът на живот и културата на потребление. С проекта „Устойчива Европа“, FoEE определи основата и целите, графика и политическите стъпки за постигане на устойчиво общество на национално и европейско равнище. FoEE координира и подкрепя кампании и проекти на своите групи от членове, които се занимават със значителни по разнообразие въпроси като организацията на трафика на движението, отпадъците, процеса на рециклиране, разширяването на ЕС, устойчивия туризъм, структурните фондове на ЕС и биотехнологиите. Чрез тези дейности FoEE цели да повиши бдителността на обществеността, да насърчи участието на хората и на екологичните организации на гражданите в политическите процеси и да повлияе на ръководителите, които вземат политически решения, особено на европейско равнище.

Европейска екологична служба (European Environmental Bureau – EEB) представлява 127 екологични организации от 24 страни, включително и от всичките 15 страни-членки на ЕС. Самите членове на организациите на EEB представляват около 14 000 членове-организации, 500 регионални филиала, 800 местни клона, 260 асоциирани организации и над 11 000 000 индивидуални члена. Дейностите на EEB са фокусирани върху ролята на Европейския съюз в областта на околната среда както в ЕС, така и извън границите му. EEB наблюдава европейските институции по отношение на спазване принципите на Европейския договор, съгласно който законодателството на ЕС трябва да защитава околната среда на високо ниво, а изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат съставна част от останалите политически насоки на Европейския съюз. Главните области на неговата дейност включват екологичната политика, защитата на природата, контрола върху замърсяването, планиране на използването на земята, транспорта, енергетиката, екологичните аспекти на връзките на ЕС с развиващите се страни.

СЪДЪРЖАНИЕ


1. Европейският съюз и биоразнообразието 4

2. Политика за биоразнообразието


на Европейската Общност 17

3. Европейски съюз, присъединяване, биоразнообразие 37

4. Предложения за подобряване на политиката
на Европейската Общност по отношение
на биологичното разнообразие 45

Анекс 1 48

Анекс 2 51

Анекс 3 54

БИБЛИОГРАФИЯ 56

Полезни контакти и адреси 57

Европейски институции 58
1. Европейският съюз и биоразнообразието

1.1. Правни аспекти, политика, осъществяване


Присъединяването означава анализ на три основни области. Тъй като от страните кандидатки за присъединяване се изисква да осъществят хармонизиране на законодателството си, трябва да се направи оценка на това какви са тези правни инструменти, как те попадат в действащата правна система на страните кандидатки и дали има полза от процеса на хармонизиране. Също така трябва да бъдат анализирани начинът и нивото на осъществяване на въпросните правни инструменти и постижения. Съхраняването на биоразнообразието пряко се регулира от директивите за птиците и местообитанията.

Всъщност, освен директивите значителна част в повлияване съхраняването на биоразнообразието ще играят общата и секторни политики на Общността. Европейският съюз одобри Стратегия за биоразнообразието на общността през февруари 1998 г., така че оттогава секторът за биоразнообразие също има своя собствена секторна политика. Трябва да се имат предвид влиянието на вече съществуващите политически мерки, целящи да осигурят съхраняване на биоразнообразието (Конвенция за Биологичното Разнообразие КВР, 5-тата Действаща програма за околната среда). Има определени сектори, чиито политики пряко повлияват условията за биоразнообразие, като например инфраструктура на транспорта, селско стопанство, туризъм, регионално развитие и др. Следователно трябва да бъдат преценени и доразвити миналите и бъдещите влияния на Европейските условия за биоразнообразие върху действащите понастоящем политики. В този смисъл, безапелационно необходимо е хармонизирането на Дневен ред 2000 (AGENDA 2000) и Стратегията на Общността за биоразнообразие.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница