Европейският съюз работи всеки ден за реализиране на стремежите на 500 млн души. Вярвам, че той може да бъде сила за обновяването на силно конкурентоспособната социална пазарна икономика в Европа и в световен мащабстраница1/7
Дата17.08.2018
Размер251 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Въведение

Европейският съюз работи всеки ден за реализиране на стремежите на 500 млн. души. Вярвам, че той може да бъде сила за обновяването на силно конкурентоспособната социална пазарна икономика в Европа и в световен мащаб. За тази цел ни е необходим бюджет, който е иновационен. Бюджет, съставен съобразно новите реалности на глобализацията. Бюджет, който отговаря на съвременните предизвикателства и създава възможности за утрешния ден.

Това е иновационен бюджет. Приканвам ви да погледнете отвъд традиционните бюджетни редове и да съсредоточите своето внимание върху начина, по който чрез бюджета ще изпълним целите на стратегията „Европа 2020“, които набелязахме съвместно. Това е причината, поради която се отказваме от нагласата „полага ми се“, при която някои публични органи очакват да разходват средствата, както пожелаят. Вече всяко искане трябва да бъде ясно свързано с целите и приоритетите, за които се договорихме. Това е начинът, по който всяко разходено евро ще се използва за повече от една цел. Едно евро може едновременно да засили сближаването, да увеличи енергийната ефективност и борбата с климатичните изменения, да насърчи социалните цели, да увеличи заетостта и да намали бедността. То може да произведе лостов ефект в много области.

В цяла Европа правителствата, бизнесът и домакинствата внимават как изразходват своите пари. Моментът е такъв, че трябва да се помисли внимателно кои разходи да се намалят и къде да се инвестира за бъдещето. Трябва да бъдем сурови, като същевременно ни трябват инвестиции за растеж в Европа.

Европейският съюз трябва също да съществува в рамките на своите финансови възможности, като инвестира за бъдещето. Разполагаме със сравнително малък бюджет от около едва 1 % от богатството на Европа (измерено с БНД), което представлява една петдесета от бюджетите на държавите-членки. С него обаче трябва да постигнем много и да използваме пълния потенциал на всяко евро

Днес правим този избор за периода от 2014 до 2020 г.

Бюджетът на ЕС, който предлагаме, няма да струва на данъкоплатците повече от сега. Но ще им даде повече в замяна. Ние модернизираме европейския бюджет с цел да направим икономии в определени области, за да можем да разходваме повече в приоритетните области, които са наистина от значение. Предлагам амбициозен бюджет в области, в които Европа може да помогне. Той е бюджет въз основа на пан-европейска логика, който се съсредоточава върху областите, в които можем да използваме синергии чрез обединяване на средства, и който финансира дейности, които биха били по-скъпи за самостоятелно финансиране на национално равнище.

Новият бюджет ще бъде по-прост, по-прозрачен и по-справедлив. Предлагаме бюджет със способността да мобилизира частните финанси. Предлагаме също начинът, по който бюджетът се финансира, да се промени със създаването на нови приходни потоци, които частично да заменят вноските, базирани на брутния национален доход на всяка държава-членка. Вярваме, че това ще бъде от по-голяма полза за домакинствата и правителствата. Ще направи бюджета наистина европейски. Бюджет за интегриране. Бюджет, който избягва дублиране на разходите от държавите-членки и който внася добавена стойност чрез синергията на дейности, които можем да определим на европейско равнище и които не могат да бъдат осъществени извън това европейско измерение.

Голяма част от бюджета ще бъде насочена към повишаване на трудовата заетост и растеж на икономиката, като това ще е обвързано със стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Например механизъм за свързване на Европа ще финансира липсващите звена в енергетиката, транспорта и информационните технологии, като по този начин укрепва целостта на вътрешния пазар, свързва Изтока със Запада и Севера с Юга и създава реално териториално сближаване от полза за всички. Бюджетът ще инвестира в мозъците на Европа, като увеличи средствата, отпускани за образованието, обучението, научните изследвания и иновациите. Тези области са от жизненоважно значение за световната конкурентоспособност на Европа, за да можем да създаваме нужните за утрешния ден работни места и идеи. В свят, в който се конкурираме с други блокове, най-големият шанс на Европа е да се обединят ресурсите, с които разполагаме, за да постигнем силно конкурентоспособна социална пазарна икономика, която изпълнява целите на стратегията „Европа 2020“. Като се има предвид, че сега икономиките ни са по-взаимозависими от когато и да било, всички имаме интерес от засилването на икономическото възстановяване във всяка от държавите-членки.

В този ред на мисли частта от бюджета, предназначена за селското стопанство, подкрепя една истинска обща европейска политика от стратегическо значение, при която над 70 % от финансирането вече не са национални и при която финансирането от ЕС е по-евтино от 27 национални селскостопански политики. Общата селскостопанска политика ще бъде модернизирана, за да осигурява безопасни и здравословни храни, за да опазва околната среда и да бъде от по-голяма полза за дребния земеделски стопанин. Тя показва как едно евро може и трябва да обслужва много цели.

Светът става по-малък. Променящите се съглашения и появяващите се нови сили означават, че Европа трябва да полага повече усилия, за да се чуе нейният глас. Парите, инвестирани, за да се помогне на Европа да се занимава със световните въпроси, ще бъдат увеличени. Ще бъдат отпуснати повече средства за съседните ни държави и повече средства за изпълняване на поетия от нас ангажимент за подпомагане на най-бедните в света. Ако ние сме изправени пред трудности в момента, те са изправени пред най-тежките времена, пред които са били изправени някога.

Темата за солидарността е залегнала в цялото това предложение — солидарност с най-бедните държави-членки и региони, солидарност при справянето с предизвикателството, което представлява миграцията, солидарност от гледна точка на енергийната сигурност и солидарност с народите на третите държави.

Общата представа, че Европа изразходва повечето от парите си за служителите на своята администрация и за сгради, е погрешна. Тези разходи са всъщност само 6 процента от бюджета. Аз вярвам обаче, че европейските институции също трябва да покажат солидарност с европейските граждани във време, в което на всички равнища се искат големи икономии на разходи и максимална ефективност. Ето защо административните разходи няма да се увеличават и през следващите седем години броят на служителите на европейските институции ще бъде намален с 5 процента.

Вярвам, че представяме амбициозно, но отговорно предложение. Намаляваме средствата за някои области и ги увеличаваме за приоритетните области. Устояхме на изкушението да направим малки корекции, които ще доведат до същия вид бюджет. Най-вече, целта ни е да предоставим на европейските граждани стойност срещу вложените средства.

Европейският парламент, държавите-членки и Комисията сега трябва да се обединят, за да превърнат тези предложения в споразумение. Очаквам много и трудни дебати през идните месеци, но ако всички проявят истински европейски дух, вярвам, че можем да стигнем до споразумение относно един амбициозен и иновационен бюджет, който може да повлияе реално на живота на хората.

Жозе Мануел Дурау Барозу

Председател на Европейската комисия

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница