Европейският земеделски фонд за развитие на селските райониДата24.07.2016
Размер30.96 Kb.
#3273
"Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони"
ОБЩИНА “М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Пловдив, бул. “Марица” 57А, тел.: 032/ 907 800e-mail: obshtina@maritsa.org web: www.maritsa.bg


Изх.№…………..

До

Представителите наМестни НПО, Читалища,

Клубове, църковни и училищни

настоятелства, местни власти, местен бизнес,

местни земеделски производители и фермери, малценства и уязвими групи

в община Марица

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

В ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

(за най-малко 10 участници)
Във връзка с проект на Община Марица по

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с изпълнение на проект на Община Марица по подхода Водено от общностите местно развитие и настоящо разработване на Стратегия за местно развитие имаме удоволствието да поканим Вас или представител на Вашата организация в работна среща за консултиране за консултиране подготовката на Стратегия за местно развитие.


  • Ден: 1 април 2016г., петък

Час: 12.00ч.

Място: зала в Читалище „Йордан Колев-1918“, село Трилистник, община МарицаПрограма:

-12.00ч.-Регистрация и получаване на материали. Кафе и чай.

-12.30ч.-13.00ч.-Представяне цели на срещата и представяне на участниците.

-13.00ч.-14.00ч.-Представяне на резултати от проведено първо обществено обсъждане на вариант за Стратегия за местно развитие.

-14.00ч.-14.30ч.-Обяд;

-14.30ч.-15.30ч.-Обсъждане на интервенциите за частния сектор и селското стопанство.

-15.30ч.-16.30ч.-Обсъждане на интервенциите за НПО и местна власт.

-16.30ч.-17.00ч.-Кафе-пауза

-17.00ч.-18.00ч.-Обсъждане на евентуални промени или добавяне на евентуални нови параметри (при необходимост).
Като заинтересована страна в процеса на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие от сектора на местния бизнес, селско стопанство, НПО –сектора и местната власт, малцинства и уязвими групи разчитаме на Вашето участие!
Също така Ви молим, да поканите за участие в срещата и нови заинтересовани страни, ваши познати, близки или жители от вашето населено място, които биха имали интерес от срещата.
Участието на НПО –сектора и местната власт “ в срещата, а в последствие и в проекта е задължително и ще Ви бъдем благодарни ако привлечете в срещата представител от Вашето село.

С уважение:Гергана Титюкова

Зам.-кмет на Община „Марица“
Съгласувал:

Мария Гюзелева

Главен експерт“Програми и проекти“, Община Марица

Изготвил:Мария Маринова

Координатор проект по мярка 19.1, Община Марица


Настоящият документ е изготвен във връзка с проект за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с №РД50-170/07.12.2015г., сключен между Община Марица, МЗХ-УО и ДФЗ-РА


Каталог: images -> Documents
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Семинар (за най-малко 20 участници)
Documents -> Програма на „загорка" ад „ Създаваме по-добро бъдеще"
Documents -> Програма за Първи ден: 11. 00ч. 11. 15ч.: Регистрация на участниците и получаване на материали
Documents -> „ Роля и място на местните лидери и партньорите в процеса на местното развитие. Планиране на мултифондова стратегия за местно развитие. Приоритети за местно развитие на отделните сектори


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница