Европейският земеделски фонд за развитие на селските райониДата24.07.2016
Размер28.23 Kb.
#4607
"Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони"
ОБЩИНА “М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Пловдив, бул. “Марица” 57А, тел.: 032/ 907 800e-mail: obshtina@maritsa.org web: www.maritsa.bg


Изх.№…………..

До

Представителите наместния бизнес, селско стопанство,

и НПО в община Марица
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТО

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Във връзка с проект на Община Марица по

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА-ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

МЕСТНИЯ БИЗНЕС, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, НПО И МЕСТНА ВЛАСТ,

РАБОТЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА,
Във връзка с изпълнение на проект на Община Марица по подхода Водено от общностите местно развитие и настоящо разработване на Стратегия за местно развитие имаме удоволствието да поканим Вас или представител на Вашата организация в информационна среща за консултиране с местната общност.
Трето Обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие.


  • Ден: 28 април 2016г., четвъртък

  • Час: 12.00ч.

  • Място: заседателна зала в Община Марица

  • Програма:

-12.00ч.-Регистрация и получаване на материали.

-12.30ч.-13.00ч.-Представяне цели на срещата и представяне на участниците.

-13.00ч.-13.30ч.-Представяне на направените корекции в Стратегията за местно развитие.

-13.30ч.-14.00ч.-Обсъждане и приемане на корекциите.

-14.00ч.-14.30ч.-Представяне на финален вариант на Стратегия за местно развитие.

-14.30ч.-15.00ч.-Представяне на финални финансови параметри на Стратегията за местно развитие.

-15.00ч.-16.00ч.-дискусия, обсъждане и финално одобрение на Стратегията за местно развитие.
Водещи експерти:

1.доц.Божидар Иванов

2.Снежана Карамишева

3.Велислава ВътоваКато заинтересована страна в процеса на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие разчитаме на Вашето участие!
Също така Ви молим, да поканите за участие в срещата и нови заинтересовани страни, ваши познати, близки или жители от вашето населено място, които биха имали интерес от срещата.

С уважение:Гергана Титюкова

Зам.-кмет на Община „Марица“


Настоящият документ е изготвен във връзка с проект за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с №РД50-170/07.12.2015г., сключен между Община Марица, МЗХ-УО и ДФЗ-РА


Каталог: images -> Documents
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Семинар (за най-малко 20 участници)
Documents -> Програма на „загорка" ад „ Създаваме по-добро бъдеще"
Documents -> Програма за Първи ден: 11. 00ч. 11. 15ч.: Регистрация на участниците и получаване на материали
Documents -> „ Роля и място на местните лидери и партньорите в процеса на местното развитие. Планиране на мултифондова стратегия за местно развитие. Приоритети за местно развитие на отделните сектори


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница