Европейският земеделски фонд за развитие на селските райониДата22.07.2016
Размер38.98 Kb.
#1155"Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони"
ОБЩИНА “М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Пловдив, бул. “Марица” 57А, тел.: 032/ 907 800e-mail: obshtina@maritsa.org web: www.maritsa.bgПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА
Във връзка с проект на Община Марица по

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)Уважаеми дами и господа, представители на сектори:

-местен бизнес: малки и средни предприятия, микропредприятия; занаятчии и др.

-селско стопанство: земеделски производители, фермери, кооперации;

-граждански сектор: НПО, Читалища, училищни и църковни настоятелства, спортни клубове, младежки клубове, клубове на хора с увреждания и етнически малцинства;

-други: граждани, хора със свободни професии, местни творци и др.
Местно публично-частно партньорство „Марица“ има удоволствието да покани вас или ваши представители на информационна среща съгласно представения график:
Среща 1:

 • Вид дейност съгласно бюджета: Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране.

 • Провеждане на информационна среща

 • Ден:11, февруари 2016г.,четвъртък

 • Час: 11.00ч.

 • Място: село Рогош, община Марица, сграда на Кметството. Срещата е за заинтересовани страни от селата Рогош, Скутаре и Трилистник.


Среща 2:

 • Вид дейност съгласно бюджета: Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране.

 • Провеждане на информационна среща

 • Ден:11, февруари 2016г.,четвъртък

 • Час: 14.00ч.

 • Място: село Маноле, община Марица, сграда на Кметството. Срещата е за заинтересовани страни от селата Маноле, Манолско конаре и Ясно поле.


Среща 3:

 • Вид дейност съгласно бюджета: Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране.

 • Провеждане на информационна среща

 • Ден:12, февруари 2016г.,петък

 • Час: 13.00ч.

 • Място: село Калековец, община Марица, сграда на Кметството. Срещата е за заинтересовани страни от селата Калековец, Желязно, Крислово и Динк.


Среща 4:

 • Вид дейност съгласно бюджета: Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране.

 • Провеждане на информационна среща

 • Ден:12, февруари 2016г.,петък

 • Час: 15.00ч.

 • Място: село Граф Игнатиево, община Марица, сграда на Кметството. Срещата е за заинтересовани страни от селата Граф Игнатиево, Труд и Строево.


Среща 5:

 • Вид дейност съгласно бюджета: Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране.

 • Провеждане на информационна среща

 • Ден:12, февруари 2016г.,петък

 • Час: 17.00ч.

 • Място: село Царацово, община Марица, сграда на Кметството. Срещата е за заинтересовани страни от селата Царацово, Войсил и Костиево.

По време на срещите ще бъдат предоставени информационни материали и актуална информация за проект на Община Марица за създаване на Местна инициативна група по подхода Водено от общностите местно развитие. Целта на срещите е осигуряване на популяризация на процеса по подготовка на бъдещата Стратегия за местно развитие, на привличане на заинтересовани страни и широко обществено включване.


ОЧАКВАМЕ ВИ!

С уважение: инж.Петър МинковЗам.Кмет на община „Марица”
Изготвил:

Мария Маринова

Координатор проект по мярка 19.1Настоящият документ е изготвен във връзка с проект за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с №РД50-170/07.12.2015г., сключен между Община Марица, МЗХ-УО и ДФЗ-РА


Каталог: images -> Documents
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Семинар (за най-малко 20 участници)
Documents -> Програма на „загорка" ад „ Създаваме по-добро бъдеще"
Documents -> Програма за Първи ден: 11. 00ч. 11. 15ч.: Регистрация на участниците и получаване на материали
Documents -> „ Роля и място на местните лидери и партньорите в процеса на местното развитие. Планиране на мултифондова стратегия за местно развитие. Приоритети за местно развитие на отделните сектори


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница