Еврпейско обединение по икономически интереси- характеристика


Европейско обединение по икономически интереси – същностстраница2/4
Дата21.08.2022
Размер0.49 Mb.
#114959
ТипРеферат
1   2   3   4
Реферат на тема Еврпейско обединение по икономически интереси- характеристика(1)
Европейско обединение по икономически интереси – същност.

Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ) е уредено с регламент 2137 от 1985 ЕО, като се прилага субсидиарно и вътрешното право на държавата. По българското право ЕОИИ е юридическо лице и се вписва в търг. рег., с който се свързва неговото възникване. Целта на ЕОИИ е да се улесни и развива стопанска дейност на членовете си, а не да придобива печалба за себе си.
Обединението не може да управлява или контролира дейността на членовете си или други предприятия, т.е. не може да изпълнява функциите на холдинг. То не може да притежава дял в негов член, т.е. не може да го контролира, освен ако е необходимо за целите на членовете и за тяхна сметка. ЕОИИ не може да има повече от 500 служители, не може да бъде член на друго ЕОИИ.
Членовете на ЕОИИ са физически или юридически лица. Физическите лица следва да извършват свободно някаква стопанска дейност. Важно е мястото, където се извършва дейността, а не гражданството на лицата.
ЕОИИ може да се образува от минимум двама членове – две юридически лица с главно управление в различни държави-членки, две физически лица с основна дейност в две различни държави членки или физическо или юридическо лице, които извършват дейността си в различни държави.

Учредяване на ЕОИИ.

Фактическият състав на учредяването на ЕОИИ включва учредителен договор и вписване на обединението (в България се вписва в търг. рег.). Необходимо е и оповестяване в Официален вестник на ЕО, но това не е елемент от ФС. ЕОИИ може да има неправосубекти поделения, подобни на клоновете, които също се вписват.
Седалището на ЕОИИ трябва да е в общността – там, къдет се намира главното управление или там, където е седалището на един от членовете на ЕОИИ, когато е ЮЛ или дейността на ФЛ. Възможно е преместване на седалището в рамките на общността като се състави план и се вземе единодушно решение на членовете. Извършва се вписване и заличаване на предишното седалище.

Органи на ЕОИИ.

- Членоете на ЕОИИ действат колективно. Вземат се решения за осъществяване предмета на дейност на ЕОИИ. Всеки член има право на 1 глас, но с учредителния договор може да се предвиди друго. Въпросите по чл. 17, ал. 2 от Регламента се решават с единодушие.
- Управителят и неговите правомощия могат да се определят в учредителния договор или по решение на членовете. Управителят представлява обединението, а ако са повече от един – всеки от тях го представлява отделно. Действията му задължават ЕОИИ, дори и да не съответстват на премета на дейност на обединението. Това е специално правило за защита на трети лица. То допуска изключения ако ЕОИИ докаже, че третото лице е знаело или не е узнало поради своята небрежност, че управителят е действал извън предмета на дейност на ЕОИИ.
Възможно е при повече от един управители те заедно да представляват обединението, но това е противопоставимо на трети лица, само ако е оповестено.Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница