Езиковата ситуация състояние и тенденцииДата28.02.2018
Размер80.39 Kb.
#59721
ТипПрограма
ПРОГРАМА


НА

ДВАНАДЕСЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

МЕЖДУНАРОДНОТО СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО - СОФИЯ В ЧЕСТ НА 75-ГОДИШНИНАТА

НА АКАД. МИХАИЛ ВИДЕНОВ

на тема:

ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПО НАУЧЕН ПРОЕКТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ФОРУМИ, ДОГОВОР № 106/2015 г., ФНИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“


СОФИЯ ● 05.06.2015 – 06.06.2015 г.


ОБЩА СХЕМА НА ЗАСЕДАНИЯТА


05.06.2015 г., петък

9.00 – 10.00 ч. – РЕГИСТРАЦИЯ, пред Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”

Зала

Сутрешни заседания

Следобедни заседания

Аула

10.00 – 11.00 – Откриване

11.00 – 13.00 – Пленарна сесия14.00 – 18.00 – Първа секция

Диалектите и социолектите в езиковите ситуации

Втора заседателна зала

---------------14.00 – 18.00 – Втора секция

Медиите – качествено нова езикова ситуация?

05.06.2015 г., петък – коктейл, фоайе пред Аулата
06.06.2015 г., събота

Зала

Сутрешни заседания

Следобедни заседания

Първа заседателна зала

10.00 – 13.00 – Трета секция Езиковата ситуация и актуалните тенденции в българския език


14.00 – 16.00 – Трета секция Езиковата ситуация и актуалните тенденции в българския език

16.00 – 18.00 – Четвърта секцияТипология на езиковите ситуации

Втора заседателна зала

10.00 – 13.00 – Пета секция Езиковата ситуация и обучението

14.00 – 16.00 – Шеста секция

Българският език в други езикови ситуации


Закриване на конференцията, 18.00 ч., Първа заседателна залаОТКРИВАНЕ – 5 юни 2015 г., 10 ч., Аула на СУ „Св. Климент Охридски”

10.00 – 11.00 – Поздравления към академик Михаил Виденов


ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, 05.06.2015 г. (петък), Аула

Председател: проф. Иван Кочев

11.00 – 11.20 – Хилмар Валтер. Прякорите в езика на българските медии като транслационен проблем с оглед на стилистиката, текстологията и социолингвистиката

11.20 - 11.40 – Михаил Виденов. Специфика на българската езикова ситуация днес

11.40 - 12.00 – Иван Кочев. За самоназванието на езика на жителите на Голо Бърдо в Албания

12.00 – 12.20 – Стоян Буров. Какви езикови въпроси коментират българите в интернет? (Поглед върху съвременната виртуална езикова ситуация)

12.20 – 12.40 – Мария Стойчева. Многоезичният европейски град

12.40 – 13.00 – Лорна Карсън (Дъблин). Perceptions of monolingualism: some examples from IrelandПЪРВА СЕКЦИЯДИАЛЕКТИТЕ И СОЦИОЛЕКТИТЕ В ЕЗИКОВИТЕ СИТУАЦИИ

5 юни 2015 г. (петък), Аула

Председател: проф. Георги Армянов

14.00 – 14.15 – Елена Каневска-Николова. Езикови нагласи към диалекта и диалектизмите

14.15 – 14.30 – Владислав Маринов. Формиране на съвременната езикова ситуация в крайния български Северозапад

14.30 – 14.45 – София Мицова. Диалектът и социалните мрежи

14.45 – 15.00 – Мирослав Михайлов. Конвергенционни процеси в източните родопски говори

15.00 – 15.15 – Мирослав Михайлов, Христо Мелемов. Акустични измерения на гласните о и е в говора на с. Тихомир, Кърджалийско

15.15 – 15.30 – Маргарита Котева. Тенденции на устойчивост и промяна на названията от конкретната лексика (с оглед на кулинарните названия в българските диалекти)

15.30 – 15.45 – Обсъждане
15.45 – 16.00 – Почивка
Председател: проф. Петър Сотиров

16.00 – 16.15 – Георги Армянов. Книжовният език и социалните субстандатни форми – близък поглед отдалече 25 години по-късно

16.15 – 16.30 – Петър Сотиров. За глобализацията и за съдбата на славянските езици на фона на текущата езикова ситуация

16.30 – 16.45 – Катя Исса. Български език зад решетките, или бежанецът в затвора „попаднал на хора“

16.45 – 17.00 – Яна Сивилова. Езикът на дилърите между конспирацията и жаргона

17.00 – 17.15 – Красимира Колева, Десислава-Девора Атанасова. Шуменският говор – съвременно състояние и тенденции

17.15 – 17.45 – Обсъждане
18.00 – Коктейл – фоайе пред Аулата
ВТОРА СЕКЦИЯ. МЕДИИТЕ – КАЧЕСТВЕНО НОВА ЕЗИКОВА СИТУАЦИЯ?

5 юни 2015 г. (петък), Втора заседателна зала
Председател: проф. Кирил Цанков

14.00 – 14.15 – Андреана Ефтимова. Политическата коректност в отговор на езиковото табу в медиите

14.15 – 14.30 – Мариана Парзулова. Интернет форумите – отражение на днешната езикова ситуация

14.30 – 14.45 – Биляна Тодорова. Езиковата ситуация в интернет (върху материали от форумите на bg-mamma)

14.45 – 15.00 – Мария Костова, Яна Ленова-Димитрова. Комуникативна цел и неооказионализми в интернет форумно изказване

15.00 – 15.15 – Людмила Кирова. Дискурсни практики в социалните мрежи

15.15 – 15.30 – Диана Милиева. За авторитета на числата в заглавия от медиатекстове

15.30 – 15.45 – Обсъждане


15.45 – 16.00 – Почивка
Председател: проф. Елена Каневска-Николова

16.00 – 16.15 Кирил Цанков. Кеворкирането след Кеворк16.15 – 16.30 – Любима Йорданова. Българският книжовен  език в периода на прехода – влиянието на политиката и социалните мрежи

16.30 – 16.45 – Кристияна Симеонова. За някои тенденции в развитието на съвременната българска политическа терминология

16.45 – 17.00 – Стоянка Мицева. Рекламното послание в контекста на съвременната езикова ситуация17.00 – 17.15 – Жана Попова. Интелектуалците и езикът на експертите в забавните тв програми

17.15 – 17.30 – Петър Петров. Иван Михайлов за българския правопис

17.30 – 17.45 – Обсъждане
18.00 – Коктейл – фоайе на Аулата
ТРЕТА СЕКЦИЯ – ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ И АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

06.06.2015 г. (събота), Първа заседателна зала
Председател: проф. Йовка Тишева

10.00 – 10.16 – Ана Чолева, Борян Янев. Модата на личните имена

10.15 – 10.30 – Максим Стаменов. Социопрагматика на сакън, уау, упс и язък в българския език

10.30 – 10.45 – Мария Китанова. Ролята на асоциативните анкети при изследване на концептите

10.45 – 11.00 – Снежана Гаджева. Различният български език в съвременната езикова ситуация

11.00 – 11.15 – Стефка Фетваджиева. Какво става с имперфекта?

11.15 – 11.30 – Обсъждане
11.30 – 11.45 – Почивка
ТРЕТА СЕКЦИЯ – ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ И АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

06.06.2015 г. (събота), Първа заседателна зала
Председател: доц. Красимир Стоянов
11.45– 12.00 – Красимир Стоянов. Метафорите в езика на финансовите институции

12.00 – 12.15 – Владимир Досев. За употребата на метафори в икономически текстове

12.15 – 12.30 – Надежда Костова. За отрицателната лексика в съвременния български език

12.30 – 12.45 – Рия Алтимирска. Езикото клише – отражение на „философията на живота“

12.45 – 13.00 – Обсъждане
13.00 – 14.00 – Обедна почивка
Председател: проф. Максим Стаменов
14.00 – 14.15 – Йовка Тишева. За синтактичните особености на устната реч

14.15 – 14.30 – Маргарита Димитрова. Осъзнати проблеми на нормата: пунктуация

14.30 – 14.45 – Марина Джонова. Морфологични особености на официалната устна реч

14.45 – 15.00 – Гергана Падарева-Илиева, София Мицова. Тенденции в изговора на алвеоденталната съгласна л в съвременната българска реч

15.00 – 15.15 – Данка Апостолова. Концептът яркост ‘salience на езиковите черти и значението му за изследването на езиковата промяна

15.15 – 15.45 – Обсъждане15.45 – 16.00 – Почивка


ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ – ТИПОЛОГИЯ НА ЕЗИКОВИТЕ СИТУАЦИИ

06.06.2015 г. (събота), Първа заседателна зала
Председател: доц. Маргарита Димитрова
16.00 – 16.15 Ангел Ангелов. Славянският интерезик – една утопична езикова ситуация

16.15 – 16.30 – Георги Жечев. Езиковата ситуация във франкофонските общности в Северна Америка

16.30 – 16.45 – Красимира Алексова. Типологически характеристики на съвременната българска езикова ситуация

16.45 – 17.00 – Цветомира Венкова. За рецепцията на американски генеративистки идеи в българското езикознание: историографски прочит

17.00 – 17.15 – Емануил Костов. Официални и неофициални урбаноними в град Пловдив

17.15 – 17.45 – Обсъждане

18.00 – Закриване на конференцията, Първа заседателна зала

ПЕТА СЕКЦИЯ – ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕТО

06.06.2015 г. (събота), Втора заседателна зала
Председател: доц. Иван Мерджанов
10.00 – 10.15 – Виолета Тачева. Езикът на тялото на медицинския персонал в клиничната комуникация

10.15 – 10.30 – Албена Добрева. Паралингвистични елементи в комуникацията

10.30 – 10.45 – Павлина Кънчева. Мотивация за изучаване на български език като чужд

10.45 – 11.00 – Силвена Ставрева-Доростолска. Лекарствената листовка – фармацевтът – пациентът клиент – съвременни комуникативни роли и отношения

11.00 – 11.15 – Надежда Амуджиева. Обучението по медицинска терминология – стратегия за оптимизиране на диалога лекар – пациент

11.15 –11.30 – Обсъждане


11.30 – 11.45 – Почивка
Председател: проф. Виолета Тачева
11.45 – 12.00 – Христина Панталеева. Основната функция на обучението по роден език в българското училище

12.00 – 12.15 – Иван Мерджанов. Съвременни тенденции в ученето – как учат поколения Y и Z?

12.15 – 12.30 – Пенка Христова. Чуждоезиковата ситуация в училища, участвали в двустранни обмени по Програма „Коменски”

12.30 – 12.45 – Петър Фотев, Албена Недкова. Английският език като посредник при преподаване на български език като чужд

12.45 – 13.00 – Обсъждане
13.00 – 14.00 – Обедна почивка


ШЕСТА СЕКЦИЯ – БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ДРУГИ ЕЗИКОВИ СИТУАЦИИ

06.06.2015 г. (събота), Втора заседателна зала
Председател: доц. Ангел Ангелов
14.00 – 14.15 – Ана Кочева. За удвояване на допълнението в езика на виенските българи

14.15 – 14.30 – Борислав Борисов. За т.нар. бърненски хантец, или как говорят във втория по големина град в Чехия

14.30 – 14.45 – Надежда Гайдаржи. За езика на българите в молдовската Твърдица

14.45 – 15.00 – Илияна Гегова. За езиковата ситуация в румънски Банат15.00 – 15.30 – Обсъждане
18.00 – Закриване на конференцията, Първа заседателна зала
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница