Факултет "Автоматика"


Изчисляване и построяване на времевите и честотни характеристики на дискретизираната системастраница5/8
Дата28.05.2023
Размер446.5 Kb.
#117857
ТипЗадача
1   2   3   4   5   6   7   8
teoriya-na-upravlenieto-2
8. Изчисляване и построяване на времевите и честотни характеристики на дискретизираната система.

След като вече сме намерили матриците F, G, Cd и Dd може да построим и изчислим времевите и честотните характеристики на дискретната система.


За да намерим честотните и времевите характеристики на дискретната система използваме следния source code:


z=dimpulse(F,G,Cd,Dd,1,50);
y=dstep(F,G,Cd,Dd,1,50);
figure(14);
stairs(0:T0:49*T0,y,'-')
figure(15);
stairs(0:T0:49*T0,z,'-')

След изпълнението му получаваме:


Фиг.8.1

Фиг.8.2


Където Фиг.8.1 и Фиг.8.2 са съответно честотната и тегловната функции на дискретната системата .


След изпълнение на командата Dbode със следният source code:


figure(16);


dbode(numd,dend,T0)
Cе получава следната фигура:
Фиг. 8.39. Изследване на устойчивостта на дискретизираната система.

Нека да изследваме първо устойчивостта на системата по алгебричния критерий. Който гласи:


Една дискретна система е устойчива тогава и само тогава когато полюсите на дискретната система са ограничени и се намират в единичната окръжност на комплексната равнина.
За да намерим полюсите на дискретната затворена система използваме следния source code:

[numdc,dendc]=cloop(numd,dend,-1)


roots(dendc)
След изпълнението му получаваме:

numdc =
0 -7.2211 15.8569 -10.5658 2.0603


dendc =
1.0000 -9.6616 18.1084 -11.5580 2.2524


ans =
7.4276


1.1322
0.7397
0.3621

Както се вижда първия и втория от получените корени не са в единичната окръжност. Следователно системата е неустойчива.


Нека сега да разгледаме устойчивостта на дискретната система по критерия на Джури.


Изследваме необходимите условия :

n=length(dend)-1;


cond1=sum(dendc)
cond2=(-1)^n*dendc(1)+(-1)^(n-1)*dendc(2)+(-1)^(n-2)*dendc(3)+...
(-1)^(n-3)*dendc(4)+(-1)^(n-4)*dendc(5)
if (cond1>0)&(cond2>0)
disp('Necessary conditions are satisfied')
else
disp('Necessary conditions failed')
end

Проверката на необходимите условия показва, че те се изпълняват:


cond1 =
0.1411


cond2 =
42.5803


Necessary conditions are satisfied


Следва да се провери изпълнението на достатъчните условия :


X=[dendc(1) dendc(2) dendc(3);


0 dendc(1) dendc(2);
0 0 dendc(1);];
Y=[dendc(3) dendc(4) dendc(5);
dendc(4) dendc(5) 0;
dendc(5) 0 0;];
H1=X+Y;
H2=X-Y;
if (det(H1(2:3,2:3))>0)&(det(H2(2:3,2:3))>0)&(det(H1)>0)&(det(H2)>0)
disp('Sufficient conditions are satisfied')
else
disp('Sufficient conditions failed')
end

След изпълнението му се получава:


Sufficient conditions failed


Следователно системата е неустойчива от където следва, че алгебричният и метода на Джури съвпадат следователно изчисленията са верни.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница