Факултет по журналистика и масова комуникацияДата09.04.2018
Размер28.57 Kb.
#65393
Факултет по журналистика и масова комуникация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ПРограма

за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки


(Журналистика – Радиокомуникация) – 2016/2017 г. 1. Спецификата на радиокомуникацията във връзка с технологичните и медийни развития.

 2. Изразност на радиото. Звуковото повествование в перспективата на рецепцията.

 3. Монолог и диалог в радиото. Комуникационни особености на живото предаване.

 4. Посреднически роли на водещия. Комуникативни ситуации, типология.

 5. Рамкиране на комуникацията. Радиопроизведения във фикционна рамка.

 6. Програми и публики на радиото – взаимни зависимости.

 7. Идентичност на радиостанции. Комуникационна специфика на общностното радио.

 8. Участие на слушатели в радиопрограми. Типове интерактивна публика.

 9. Слушателски практики. Места на слушане. Слушане при посредничеството на екрани.

 10. Отложено слушане. Подкасти и архиви.

 11. Традиционно и нет-базирано радио: съпоставителна комуникационна характеристика.

 12. Радиокомуникацията – тенденции от днес за бъдещето.


Библиография

1. Брехт, Бертолд. Радиото като средство за комуникация. Когато медиите не бяха постмодерни. София: Агата А, 2011, с.73-87.

2. Димитров, Веселин. Радио и личност. Към характеристиката на комуникатора. София: СУ Климент Охридски, 1985.

3. Димов, Венцислав. E-Music (Интернет музиката като огледало на етничното). Изкуствоведски четения, 2011, с. 249-256.

4 . Език на медийната регулация. 123 термина (В. Табакова, Г. Лозанов, М. Нейкова, С. Попова). София: ЦНЖ, 2005.

5. Зимел, Георг. Социология на сетивата. Фрагментарният характер на живота. София: Критика и хуманизъм, 2014.

6. Кирковска, Диляна. Радиокомуникацията в комуникационната среда интернет. Годишник на СУ, ФЖМК, 2005, Т. 11, с. 185.204.

7. Мочник, Растко. Медиите и механизмите за социално приобщаване. Засрещания: истории, преходи, вярвания. София: Панорама, 2011.

8. Пешева, Маргарита, Милко Петров, Мария Попова. Дигиталните медии. Речник на основните понятия. Фабер, 2012.

9. Попова, Жана. Диалогови модели. Между събития и медийни образи. УИ „ Св. Климент Охридски“, 2013.

10. Попова, Снежана. Радокомуникация. София: СУ „Свети Кл. Охридски“ и ВСУ, 1997.

11. Попова, Снежана. Радио, публики, стилове. София: ЛИК, 2004.

12. Попова, Снежана. Радиото: изкуството на срещата. Социологически проблеми, 2008, № 3-4.

13. Попова, Снежана. Преди масовизацията, индустриализацията, банализацията. Viva Vox. Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2008.

14. Попова, Снежана. Радио: преобразуване на полето. Медии и комуникация. Юбилеен сборник 40 години ФЖМК. София: УИ „Свети Климент Охридски“, 2016.

15. Серто, Мишел дьо. Изобретяване на всекидневието. София: ЛИК, 2002.

16. Baker, Andrea. Comparing the Regulatory Models of Net-Radio with Traditional Radio. International Journal of Emerging Technologies and Society. Vol. 7, №1, 2009, p. 1-14.

17. Crisell, Andrew. Understanding Radio. London: Routledge, 1994.

18. Dominick, Josepf. Dynamics of Mass Communication: Media in Digital Age. 7/e, McGraw Hill, 2002.

19. Eco, Umberto. La guerre du faux. Ed. Grasset & Fasquelle, 1985.20. Harllett, Lawrie, Deborah Wilson. Community Radio: Collaboration and Regulation. 2010. http://www.lse.ac.uk/media@lse/events/MeCCSA/pdf/papers/Hallett_Wilson_FINAL.pdf

21. Kozamernik, Franc, Michael Mullane. An introduction to Internet Radio. EBU Technical Review, 2005. http://tech.ebu.ch/docs/techreview/trev_304-webcasting.pdf
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница