Факултет по журналистика и масова комуникацияДата10.04.2018
Размер36.57 Kb.
Факултет по журналистика и масова комуникация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ПРограма

за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки


(Журналистика - Нови медии) – 2014/2015 г.


 1. Нови медии – понятие, характеристики, потребление, потребителски групи. Нови информационни и комуникационни технологии. Разпространение и потребление на мобилните комуникации.

 2. Интернационализация, регионализация и персонификация на процеса на комуникация в условията на новите информационни и комуникационни технологии. Универсален достъп, универсална обществена услуга, основни комуникационни права на гражданите.

 3. Уеб-базирани общности, характеристики. Принципи на комуникация. Професионални и социални групи в интернет. Блогът и блогосферата.

 4. Нови информационни технологии в образованието. Политики, възможности, приложения. Компютърна грамотност. Медийна грамотност. Е-умения.

 5. Характеристики на институционалния уебсайт. Корпоративният уебсайт. Корпоративни политики и възможности за комуникиране с различни публики. Корпоративният уебсайт като ПР инструмент.

 6. Конвергенция на медиите. Цифровизация при производството на месийно съдържание. Медии и цифрови пратформи. Мултимедия и хипертекст.

 7. Правни и етични норми, принципи на журналистиката в интернет. Достоверност на информацията. Аудиторията като източник на информация за журналиста. Вредна и незаконна информация. Типове киберпрестъпления.

 8. Характеристика и функции на медийните уебсайтове. Стрийминг аудио, производство и разпространение на радиопрограми в интернет. Дигитално производство и разпространение на телевизионни програми.

 9. Мултимедийният нюзрум. Работа на журналистите в условията на новите информационни технологии, възможности за обработка на информацията от страна на журналистите.

 10. Специфика на рекламата в Интернет. Модерни методи за уебреклама. Ефективност на рекламата в интернет.


Библиография


 1. КАСТЕЛС, М. Възходът на мрежовото общество; Информационната епоха: икономика, общество и култура. София: ЛИК, 2004.

 2. Годишници на СУ. Факултет по журналистика и масова комуникациии.

 3. Продуцентски наръчник. Стандарти и ценности на Би Би Си. София: ФЖМК, СУ, БНТ, БНР, 2002.

 4. КУНЧИК, М., А. ЦИПФЕЛ. Въведение в науката за публицистика и комуникации. София, 1998.

 5. ПЕТЕВ, Т. Теории за масовата комуникация. София, 2004.

 6. ПЕТЕВ, Т. Комуникационната спирала. Трансформации и конфликти. София, 2009.

 7. ГИНЕВ, Р. Модерният паноптикум. Варна: УИ ВСУ „Черноризец Храбър”, 2006.

 8. ДЕРМЕНДЖИЕВА, Г. "Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят" УИ, С2013

 9. КАФТАНДЖИЕВ, Хр. Хармония в рекламната комуникация. София: Сиела, 2000.

 10. ТОМС, Ж. Интернет рекламата. София: Сиела.

 11. ОГНЯНОВА, Н. Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз. София: Св. Климент Охридски, 1996 и 2005.

 12. New Media in Southeast Europe. Souteast European Media Centre - Sofia. Editors: Orlin Spassov, Christo Todorov. Sofia, 2003.

 13. ПОПОВА, М. Медиен процес и виртуална среда: онлайн медии в България. http://liternet.bg/publish11/m_popova/medien.htm

 14. ТОФЛЪР, А. и Х. ТОФЛЪР. Новата цивилизация. София: Обсидиан, 1995.

 15. Медийно право, речник на основните понятия. София: Труд, 2005.

 16. ХАБЕРМАС, Юрген. Структурни изменения на публичността. София, 1995.

 17. ХОФСТЕДЕ, Хеерт. Култури и организации: софтуер на ума. София, 2001.

 18. Документи на СЕ: http://www.daits.government.bg/

 19. BARDOEL, J.L.H. Beyond journalism: A Profession between information society and civil society // European Journal of Communication, Vol. 11, 1996, p. 283–302.

 20. BOYLAN, J. The Critics: A Thousand voices bloom // Columbia Journalism Review (March/April), at http://www.cjr.org/year/00/2/voices.asp, accessed 29 November 2000 A. Bunn, 2001. Human Portals, Brill's Content (May)

 21. Communities in Syberspace. Ed. M. Smith & P. Kollock. Routledge, 1999.

 22. BERNIER, Mark-François. Ethique et déontologie du journalisme, 2004.

 23. DURHAM, M. & Douglas KELLNER. Media and Cultural Studies Keyworks. Malden, Ma and Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2001.

 24. LISTER, Martin, Jon DOVEY, Seth GIDDINGS, Iain GRANT & Kieran KELLY. New Media: A Critical Introduction. London: Routledge, 2003.

 25. MCLUHAN, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. London: Routledge and Kegan Paul, 1962.

 26. Маринов, В. Мултимедийният нюзрум в България, http://www.newmedia21.eu/content/2013/02/Valeri-Marinov-Multimedijniyat-nyuzrum-v-Ba-lgariya.pdf

 27. Михалев Ив. Вестникът в епохата на интернет, http://www.newmedia21.eu/content/2012/04/Vestnika-t-v-epohata-na-internet.pdf

 28. Дигиталните медии, Речник на основните понятия, http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/Margarita-Pesheva_Digitalnite-medii_rechnik.pdf

 29. ВЪЛКАНОВА, В. Дизайн на вестника. Традиционни, хибридни и онлайн емисии на пресата. С., 2008.

30. Дуеи Милад, Големият дигитален обрат, НБУ/IF С2011

31. Envoûtement : Emmanuel Faye et la réaction allemande http://www.sens-public.org/?lang=fr32. РАЙЧЕВА, Л. Феноменът телевизия: Трансформации и предизвикателства, С, ”Типтоп прес”, 2013.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница