Факултет по педагогика р е ф е р а т на тема: „Заложби, способности и талант при учениците“страница1/5
Дата21.09.2022
Размер23.33 Kb.
#115117
  1   2   3   4   5
Заложби,способности и талант при учениците
Свързани:
Актуално ли е възпитанието, Дезинформацията

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА


Р Е Ф Е Р А Т
На тема:

Заложби, способности и талант при учениците“Изготвил: Проверил:
Марияна Чолакова Гл. Ас. Др. Гергов
Факултетен № 21200322043
Благоевград
2021г.
Съдържание

1. Въведение..................................................................................1


2. „Психология на творчеството“ – Автори Любен Десев,Салех Брик, Никола Десев.............................................................................2
3. Педагогически подход към учениците с големи заложби...............................................................................................4
4. Характеристика на изявените ученици.....................................7
5. „Талантливите деца“..................................................................8
6. Заключение................................................................................11
7. Използвана литература и помощни материали......................12

Въведение

Главна движеща сила в обществото са талантливите, можещите, креативните личности. Постиженията именно на тези личности осигуряват прогреса на човешката цивилизация и култура. В основата на творчеството, креативността и иновациите са мотивацията и инициативността на субекта на творческата дейност. При това креативните способности са най-тясно, органически свързани с творческото начало у човека, което следва да се идентифицира и да се насърчава развитието и съответно проявяването му от най-ранна детска възраст.


В България с оглед стимулиране развитието на творческите способности от 1 януари 2004 година е в сила приета от Министерския съвет наредба за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби, издадена на основание чл. 5, ал. 3 от Закона за закрила на детето. „Специална закрила“ се предвижда в документа за две категории деца – деца в риск и деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта.
Специалната закрила на децата с изявени дарби е, съгласно наредбата (чл. 2), „система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява“. В съответствие със споменатите нормативни актове и съдържащи се в тях изисквания, министърът на културата, министърът на образованието,

1
младежта и науката и министърът на спорта всяка година до 30 юни внасят в Министерския съвет програма (за следващата календарна година) на мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби и на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, във връзка с които се прилагат мерки за закрила и подпомагане на въпросната категория деца.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница