Факултет по педагогика р е ф е р а т на тема: „Заложби, способности и талант при учениците“


Педагогически подход към учениците с големи заложбистраница3/5
Дата21.09.2022
Размер23.33 Kb.
#115117
1   2   3   4   5
Заложби,способности и талант при учениците
Свързани:
Актуално ли е възпитанието, Дезинформацията
Педагогически подход към учениците с големи заложби

След като се потвърди наличието на големи заложби,


факторите и обстоятелствата, които могат да определят
подходящия педагогически подход към тези деца и младежи са
следните:

— среда, която стимулира и развива заложбите им;


— самостоятелност и самоконтрол;
— усещане за принадлежност към група от приятели и
връстници;
— приемане и доверие от страна на хората, които ги заобикалят;
— преподаване, подходящо за техните нужди и собствен ритъм
на учене;
— гъвкав учебен план, който дава възможност за задълбочено
изучаване на съдържанието;
— достъп до допълнителни образователни средства, които да
допълват обикновения учебен план;
— гъвкаво обучение по отношение на програми, дейности,
средства, материали или групиране;
— участие на ученика в планирането на собствения процес на
обучение.
4
В различните педагогически модели и образователни
системи съществуват различни подходи към начина, по който
се отговаря на педагогическите нужди на учениците с големи
заложби. Мерките, приети в тази насока, могат да се разделят
в две различни тенденции:
а) диференцирано обучение: в един и същ образователен център
се формират хомогенни групи ученици според техните
заложби и ниво на обучение;
б) приобщаващо обучение: групите ученици са хетерогенни и образователният център предлага диференцирани педагогически подходи, съобразени с различията на учениците във всяка група.
Понастоящем приобщаващото обучение е преобладаващият модел в различните образователни системи в ЕС. Това
е опит в началните етапи на обучението да се предложи на
всички ученици общо образование в учебна среда с подход
към различията и да се избягва преждевременното формиране
на хомогенни групи. Този подход съответства на факта, че по-късно, в незадължителните образователни етапи, или когато
учениците са към края на средното образование и се доближават
към началото на висшето образование, в някои държави членки
се развиват опитности, насочени към развитие на конкретни
таланти или опитности с по-хомогенни групи, предназначени
за ученици с големи заложби и/или ученици с висока

5
академична успеваемост. Анализът на съществуващото


положение показва, че вероятната тенденция в бъдеще е да се
запази приобщаващото образование в първите етапи на
обучението и да се върви към конкретни опитности с
хомогенни групи на по-напредналите етапи от образованието
или след завършване на задължителното образование.
Що се отнася до учениците, показващи големи заложби,
на равнище образователен център могат да се вземат следните конкретни педагогически мерки, някои от които – от обикновено естество – са приложими към всички ученици по принцип:
— представяне на съдържания с различна степен на трудност, гъвкави групи, разнообразие на дейности и разширяване на обикновената учебна програма;
— образователно обогатяване, основано на мотивацията и интереса на ученика към определени теми и организирането от него самия;
— мерки от не дотам обикновено естество: включват адаптиране на учебния план с цел разширяването и/или обогатяването му за конкретен ученик – индивидуални адаптации на учебния план;
— мерки от изключително естество: предполагат гъвкавост на различните етапи и обучения със съкращаване на времетраенето им: даден ученик може да се обучава заедно с по-големи ученици; прилагат се в много редки случаи, приблизително при 3 % от учениците с големи заложби.

6Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница