Факултет по педагогика р е ф е р а т на тема: „Заложби, способности и талант при учениците“


Характеристика на изявените ученицистраница4/5
Дата21.09.2022
Размер23.33 Kb.
#115117
1   2   3   4   5
Заложби,способности и талант при учениците
Свързани:
Актуално ли е възпитанието, Дезинформацията
Характеристика на изявените ученици

Всяко дете обича да се занимава с нещо-било то музика,рисуване,театър,поезия,спорт,математика и т.н..Това влечение се нарича интерес.Всяко дете има някакъв интерес и е важно той да бъде открит,за да се работи върху неговото развитие,за да не закърнее неоползотворен.
Важно е интереса на детето да бъде открит навреме от родители или учители,а защо не и от самите ученици.Така то ще може да се развие в своята област, да се осъвършенства, да оползотвори таланта си,който му е даден и ще развие потенциала си.Има съществена роля и за професионалното ориентиране на учениците когато интересът към определена дейност се окаже траен и в основата си е свързан с развитие на заложби и способности.
Високо интелектуалните ученици също имат проблеми като нормалните деца, дори повече от тях. Те често остават без нужното им внимание от страна на родители и учители и техните интереси остават неоткрити. Неизползваната енергия понякога тласка към негативни прояви: нарушаване на общоприетите норми на поведение, проблеми при овладяването на учебния материал, агресивност или апатия. От това губят всички- учениците и техните родители, учители и обществото.

Характеристика на изявените ученици.


Тези надарени и изявени ученици се характеризират със следното:
-започват да четат по- рано от обичайното;
-знаят повче игри,които изискват интелектуални умения;
7
-имат свои особено любими занимания;
-често показват артистични,литературни,музикални и други интереси и способности в една ранна детска възраст,без преди това да са имали предварителна подготовка;
-демонстрират едно много добро чувсво за хумор,което по качество прилича на това при възрастните;
- имат богат обем от информация, широка и богата обща култура;
- учат бързо и с лекота, макар и избирателно, като схващат основните принципи, правят далечни асоциации, разкриват сходствата и различията, обобщават и пренасят опита в нови ситуации;
- заемат се с решаването на комплицирани проблеми и с разбирането на сложни концепции и теории;

Талантливите деца“

По какво се различават:
1. Моторно развитие - децата ходят преди навършване на 10 месеца; ранно развитие на фината моторика - децата преди навършване на 10 месеца умеят да разлистват книга с палец и показалец /характерно е за деца на 18 месеца/;много енергични;
2. Реална самооценка - на около 3 години имат преценка за уменията си; могат да преценят разликата между уменията, които те имат и уменията на останалите деца; отрано започват да се интересуват и занимават със собствената си идентичност, нещо което е присъщо за училищна възраст;
8
3. Продуктивно/независимо мислене - от съвсем рано има индикации за самостоятелно мислене; мисленето е логическо и интуитивно; категоризират заобикалящия ги свят - както физическия, така и собствения; Спонтанно показват харесване/нехаресване. Могат да да бъдат привлечени и да харесват: или да ги избягват, дори непознати хора, защото ги усещат интуитивно. Още от 4 месечни категоризират цветове и форми. На една година имат представа от тъмно, светло, ден и нощ /лампата дава светлина/. Имат по-голямо знание за физическия и личния свят от останалите деца. Имат знание за причина и следствие преди настъпване на "вербалния период" - например връзката между ключа и светването на лампата. На година и половина знаят за връзката между ръкавиците и тяхната функция - предпазват от студ. Много често малките деца започват отрано да четат или имат предразположеност към цифри и математическо мислене.

4. Метакогнитивност - осъзнаване и контрол на когнитивните процеси - на около три годишна възраст - " аз мога да мисля"; осъзнават, че процесите имат начало и край;

5. Поемане на роли/емпатия - на 2 години могат да влезнат в ролята на някой друг - човек, животно, предмет - напр. кучето лае, защото не обича да бъде вързано на каишка;

6. Личност - талантливите деца рядко са срамежливи. имат хумор; имат своята гледна точка и трудно могат да се присъединят към мнението на другите; често могат да се държат като възрастни, но да изпадат в по детски,лошо настроени;


9
7. Концентрация и мотивация - висока възможност за концентрация; винаги мотивирани към предприемане на нещо;

8. Проучване - свързано с внимание и будност; искат всичко да видят, следват звукове и шумове; интереси към класическа музика; много любопитни; възможност за възприемане на различни сигнали по едно и също време; изследване на нещо изключително задълбочено;

9. Езиково развитие - рано проговаряне, богат речник, граматически правилни изречения; преди 10-ия месец имат пасивен речник, който е от над 100 думи, нещо което е обичайно за деца между 1,5 и 2 години; преди навършване на една година съставят изречения от 1-2 думи и процеса на проговаряне и съставяне на по-дълги изречения е по-бърз отколкото при останалите.
Два варианта на проговоряне - първи вариант: активното използване на езика става рано и бързо. Втори вариант - активното използване на езика става по-късно, но с пълни и завършени изречения /показва перфекционизъм, който е типичен при тези деца/.
Ако детето отговаря на няколко от описаните критерии със сигурност е дете с големи възможности и таланти в една или няколко области.

10Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница