Факултет по педагогика р е ф е р а т на тема: „Заложби, способности и талант при учениците“страница5/5
Дата21.09.2022
Размер23.33 Kb.
#115117
1   2   3   4   5
Заложби,способности и талант при учениците
Свързани:
Актуално ли е възпитанието, Дезинформацията
Заключение

Един от важните въпроси, от които зависи развитието на надарените ученици е разработването на ефективни и разнообразни форми на работа с тях.За целта успешно биха могли да се използват всички класноурочни,класно-неурочни,извънкласни и извънучилищни форми на обучение,както и общите организационни форми на обучение-фронталната,груповата и индивидуалната,ако разбира се бъдат осигурени всички необходими условия.
А тези така необходими и важни условия са:
-повишаване на обществения интерес към тази проблематика;
-отделяне на достатъчно време и място за работа с надарените ученици;
-разработване на конкретни указания за учители и родители -относно диагностицирането на даровитите деца на основата на техните особености и прояви;
-актуализиране на познатите методики за идентификация на надарените и разработване на нови;
-използване и доразвиване на всички подходящи урочни,неурочни и извънкласни форми на работа;
-преодоляване на трудностите в работата на специалистите по този проблем и на учителите чрез набавянето на повече преводна литература,теоритични разработки по най-важните въпроси;
-снабдяване с разнообразни дидактически материали за индивидуална и дифиренцирана работа,сборници с проблемни задачи;
11
-анализиране на добър педагогически опит;
-картотекиране на надарените деца и проследване на тяхното развитие;създаване на нормативни документи за ускорено преминаване в следващ клас и др;
Всеобщото схващане е,че талантът е умение за постигане на забележтелни успехи в определена област. Някои смятат,че тази творческа надареност се предава по наследство,а други я намират за дар от Господ.


Използвана литература и помощни материали

• https://ruslantrad.com/2011/06/23/psihologiya-na-tvortchestvoto-ot-saleh-brik/


• Из книгата „Психология на творчеството“ – Автори Любен Десев, Салех Брик, Никола Десев
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IE0963&from=EN
• "Hochbegabung im Kleinkindalter - Erkennen und Handeln.mht"
• https://psihologiq.dokumentite.com/download/deca-s-visoka-stepen-na-intelektualno-razvitie/50773


12

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница