Факултет по телекомуникацииДата27.09.2016
Размер20.09 Kb.
#10801

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

КАТЕДРА „КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ”Дата на задаване: 01.03.2011 г. УТВЪРЖДАВАМ:

Дата на предаване: 11.06.2011 г. Декан:...............................................

Образователна степен: бакалавър (доц. д-р инж. Владимир Пулков)

Специалност: Телекомуникации
ЗАДАНИЕ

ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА

на студента: Яна Косева Ванова фак. №. 111204154

Тема: Оценка на маршрутизиращите протоколи в IP мрежи
1. Описание на конкретната инженерна задача и вида на крайните резултати, които трябва да се решат в оригиналната част от дипломната работа:

Описание на архитектурата и принципа на работа на съвременните IP мрежи. Запознаване с маршрутизиращите протоколи, с техните свойства и с методите за тяхното изследване и оценка. Оценка на времето за възстановяване и на разпределение на трафика.2. Изходни цифрови данни за изчислителната част / Функционални изисквания към софтуер­на­та част:

Избор на топологии на IP мрежи за оценка и сравнение на маршрутизиращите протоколи – OSPF и EIGRP. Оценка на времето за възстановяване на комуникацията при прекъсване на избран маршрут. Оценка на разпределението на трафика към получателя при наличие на повече от един маршрут в лабораторна среда и със симулатор GNS3.3. Изходни литературни и други източници:

1. Dostalek L. and A. Kabelova. Understanding TCP/IP. A clear and comprehensive guide to TCP/IP protocols. Packt Publishing Ltd., 2006.2. Doyle J. and J. Carroll. CCIE Professional Development Routing TCP/IP, Volume I, Second Edition. Cisco Press, 2005.

4. Съдържание на дипломната работа

  1. Заглавна страница по образец

  2. Оригинал на завереното дипломно задание

  3. Увод

  4. Глава 1 – Състояние на проблема по литературни данни

  5. Глава 2 – Теоретично решение на поставената задача

  6. Глава 3 – Описание на апаратната и софтуерната част

  7. Глава 4 – Изчислителна част / функционално тестване на софтуерната част

  8. Глава 5 – Икономическа оценка на резултатите и техническа ефективност

  9. Глава 6 – Приложимост на дипломната работа

  10. Глава 7 – Изводи и претенции за самостоятелно получени резултати

  11. Използвана литература

  12. Списък на използваните означения

  13. Съдържание


Научен ръководител: ...............................................

(доц. д-р Сеферин Мирчев)
Студент: ............................... Ръководител катедра „КМ”: ...................................

(Яна Ванова) (доц. д-р Сеферин Мирчев)
Каталог: norma docs


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница