Факултет: Стопанско управление Специалност: Стопанско управление курсова работа



страница1/2
Дата07.10.2022
Размер72.29 Kb.
#115209
  1   2
Kursova Simona Tulina variant 0
Свързани:
Курсова Симона Тулина вариант 0, Портфолио на застрахователни компании

Лесотехнически университет


Факултет: Стопанско управление
Специалност: Стопанско управление


КУРСОВА РАБОТА
ПО УИС


Изработил: Симона Тулина Проверил:…………....
ФАК. №70970


София
2016
1. А) Графичен модел на управленската структура на фирма „Лилия” ЕООД, начертан посредством графичните елементи от легендата.


структурни звена (органи за управление)




граница на системата (подсистемата)


управленска връзка


информационна връзка


материална (суровини) връзка
Легенда 1



Управителен съвет





Контролен съвет





Изпълнителен директор









Реализация на продукцията

Производство



Продукция





Стоки за продажба

Суровини



Въпрос 4. СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.
Компютърът е сърцевина на съвременната управленска технология.
Компютърът в мрежа - ефекта на системата.
Компютърните телекомуникации - основа за конкурентноспособността и ефективността на фирмата.

УИС ще работи надеждно и ефективно, ако се основава на добре обмислена и балансирана концепция за използването на съвременните информационни технологии в работата по информационното обслужване на фирмата.




КОМПЮТЪРНИЯТ ОФИС

Съвременният офис на фирмата е немислим без компютъра, факса,


телефона и другите технически средства, които осигуряват бързо получаване на нужната информация, надеждното й съхраняване и качествената й обработка за нуждите на управлението. Но информационното обслужване не е прост набор от тези информационни и организационни технически средства. Управлението на съвременната фирма се подпомага ефективно от УИС, когато тя е реализирана като цялостна информационна технология. При нея техническите средства, компютърните програми и хората имат роля, която е
определена от конкретните информационни нужди на управлението и бизнеса на фирмата. Цялостното изграждане на УИС като ефективна информационна технология се подчинява на една добре премислена стратегия на информационното обслужване на фирмата.

Информационната технология стъпва върху постиженията на


съвременната компютърна техника. Но тя не е просто използване на
компютъра в управлението на фирмата. Тя е единна система, в която всеки елемент заема свое предварително определено място.
В предишните теми беше подчертано мястото на компютъра в осигуряването на модерна и ефективна УИС на фирмата. Компютърът като информационна машина е сърцевина на тази система. Неговите възможности и тяхното овладяване от хората са предпоставка за изграждането и функционирането на модерна информационна система. Развитието на информационната и организационна техника за нуждите на управлението превърна информационното обслужване във високо механизирана и автоматизирана дейност.
Познаването на техническите и технологични възможности на съвременния компютърен офис дават възможност да се преценят по-добре нуждите от нови и усъвършенствани компютърни информационни системи, в които най-съществените елементи са:

  • компютъра, принтера, скенера, факса, модема, CD-ROM и всички други технически и апаратни средства за съхраняване и обработка на информацията, наричани още хардуер;

  • компютърните програми, които “оживяват” информационните технологии, наричани още софтуер;

  • хората, като добре обучени потребители на компютърни информационни системи



Сподели с приятели:
  1   2




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница