Фигура 1 Функционална организационна структурастраница1/4
Дата18.09.2022
Размер249.25 Kb.
#115102
  1   2   3   4
Видове организационни структури

Организацията осигурява условията, необходими за успеха на един проект. Тя „доставя” хората, технологията и процеса, които се изискват за неговата ефективна вътрешна среда. От съществено значение е типът организационна структура, в рамките на която се реализира проекта.
Например, една чиста проектна структура е най-благоприятна за ефективността на екипа, защото при нея екипът е самостоятелна единица в организацията, която може да формира своя собствена култура, норми и модели на поведение. От друга страна, една матрична организация най-общо включва индивиди, които имат множество проектни ангажименти едновременно и предлага по-
малко възможности за усъвършенстване дейността на екипите.  1. Функционална структура

Функционалната организационна структура, известна още като стълбовидна структура, е основна характеристика на управленската организация, описваща връзките и каналите на информация.


Днес не се срещат много изцяло функционални структури. Повечето са заменени изцяло или отчасти с други, гъвкави системи, които използват ресурсите си по-ефективно или се фокусират повече върху клиентите си, като матрична, проект на или друга хибридна форма.


Фигура 1 - Функционална организационна структура

Функционалната организация разпределя отговорността между бизнес функциите. Всяка от тях има отдели и персонал от мениджъри, специалисти и администрация, чиито умения са ограничени до тези, които са директно свързани с бизнес функцията, изпълнявана от техния отдел. Проектите са трудно забележими. Ръководител на проекта по време на неговото изпълнение може да бъде всеки от дадена функционална област или отдел. В резултат на това, визията за целия проект и неговото изпълнение е твърде ограничена.


Персоналът в отдела е наясно с работата, която се очаква само от него, но има малка представа за другите дейности по проекта и влиянието им върху тях.
Рискът от забавяне и неуспех е много висок.
Положителна страна на функционалната структура е, че използва ресурсите много производително.
Тези организации като цяло са добри в производството на продукти и осигуряването на услуги, но по традиция не са ефективни в разрешаването на проблеми, касаещи цялата организация.
Проектите, които работят в такава структура са най-често обхващащи само един отдел или имат малък брой заинтересовани страни. Също така ресурсите не са с навременно разположение освен ако това не е съгласувано с всички функционални ръководители.

Независимо от факта, че функционалната структура не е много подходяща за управление на проекти, тя е добра среда за ефективността на екипа. Проектите, или поне тези начинания които се определят като такива, съществуват в рамките на една единствена бизнес функция. Не се реализират cross-functional проекти. Това наистина е рядкост в днешната бизнес среда, което може да е една от причините за постепенното изчезване на чистата функционална организация.


Такива организации са подходящи за реализиране на типични и повтарящи се проекти с нисък риск и стандартизиран жизнен цикъл, но не предполага създаване на виртуални проектни екипи.  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница