Фиксиран широколентов безжичен достъп (bfwa) – кратко описание на технологията за гъвкава работаДата23.09.2016
Размер109.56 Kb.
#10565

Фиксиран широколентов безжичен достъп (BFWA) –

кратко описание на технологията за гъвкава работа
Хил СтюъртИстория


През последните няколко години различни технологии претендират, че предлагат решение на проблема, как да доставят широколентови услуги от местните централи до потребителите на по-ниски цени. Те включват дигитални абонатни линии (DSL), които използват оригинални схеми на кодиране за увеличаване на капацитета на съществуващите телефонни линии, и кабелни модеми, с което предлагат два различни начина на информационни услуги по съществуващите широколентови кабелни телевизионни мрежи. И двата начина зависят от качеството на съществуващите кабели, като при това те могат да разпространяват широколентови услуги едновременно само на относително малък брой потребители в даден регион.

Д
Микро- или милиметрова вълнова телевизионна разпределителна система
руг е подходът с използването на микро- и милиметрови- вълнови радиовръзки. Тези връзки предлагат един по-гъвкав подход, по-добре отговарящ на търсенето, и могат да бъдат инсталирани много по-бързо, отколкото новите кабели. Първото приложение на такива честоти бе през 80-те години в такива системи за кабелна телевизия, които се намираха в райони, където кабелите са икономически неизгодни. Те бяха главно местни услуги покриващи диаметър от 2 до 20 км. и поддържащи около 30 аналогови телевизионни канала.
П


Широколентни фиксирани безжични системи за достъп, осигуряващи смесени услуги за радиопредаване и телекомуникации

рез 90-те години дигиталните системи бяха въведени в над 100 телевизионни канала
. След това операторите започнаха да експериментират с обратни канали за поддържане на интерактивни телевизионни услуги. Скоро стана ясно, че тези обратни канали позволяват на системите да осигурят широколентови дигитални интерактивни услуги, или по-точно, смесени телевизионни и телекомуникационни услуги.

Американската Федерална Комисия по Комуникациите окуражаваше развитието на тези услуги, като осигури нови честоти. Това означава, че днес потенциалните безжични мрежови оператори имат богат избор на доставчици, предлагащи използвано и тествано оборудване.


В Европа няколко изследователски проекта, финансирани от Европейския Съюз, изследваха как да използват микро- и милиметровите вълнови радиовръзки за двуканални широколентови услуги. Изпитанията в редица европейски страни в периода от 1996 г. до 1999 г. потвърдиха, че технологията работи добре в широк кръг операционни среди. Те също така разкриха, че оборудването, необходимо за помещенията на потребителите, може да бъде подобно по размер и цена на това, необходимо за дигиталните телевизионни услуги.

Къде сме сега


Европейският Комитет по Радио Комуникации (ERC) препоръчва няколко честотни ленти за системи с фиксиран широколентов безжичен достъп (BFWA). За съжаление не всички ленти са достъпни във всяка страна, защото някои държави са запазили определени ленти за други приложения. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че някои страни позволяват операторите да използват други честоти, които не се препоръчват от ERC.
През последните няколко години всички държави от Европейския Съюз и повечето от държавите-кандидатки за членове на Европейския Съюз, предлагат BFWA лицензи за една или повече от 3.5GHz, 10GHz и 26/28 GHz ленти. Планирано е по-нататъшно предлагане на лицензи за 42GHz. Подходите обаче варират от “постъпили първи, обслужени първи” (ПППО) до онлайн търгове. Областта, покрита от индивидуалните лицензи също варира силно – над 500 лиценза са предложени в Германия, докато само 42 – във Великобритания. Атрактивността на лицензите зависи също така от това, дали вече има конкуриращи се инфраструктури на достъп (телекомуникации и кабелна телевизия) и доколко ефективно е регламентирането за откриване на локална линия.


Честота в GHz

3.4 -3.6

10.15 -10.65

24.5 - 26.5

27.5 - 29.5

40.5 - 43.5

Други

Държава

Австрия

(търг)

Запазени

Януари 2001

Плани-рани

Плани-рани
Белгия

(конкурс)Декември. 2000

Декември 2000

Декември 2000

Плани-рани

Плани-рани
Дания

(конкурс)Декември 2000

Плани-рани
Плани-раниФинландия

(ПППО)

Опера-тивниЕвенту-ално
франция
(конкурс)

Юли 2000
Юли 2000


Германия

(конкурс)1999

Запазени

1999

Запазени

Плани-рани

Системи, функцио-ниращи на 2.4 GHz

Гърция

(търг)


Ноември 2000

Плани-рани
Ноември 2000

Евенту-ално
Ирландия
(конкурс)

Юни 2000

Плани-рани

Юли 2000
Евенту-ално

Системи, функцио-ниращи на 2.4 GHz

Италия

(не определ.)

Плани-рани
Плани-рани
Люксембург

(ПППО)


Август 2000
Плани-рани


Холандия

(търг)


Юни 2000

Запазени

Юни 2000

Плани-рани

Плани-рани
Португалия
(конкурс)Ноември 1999
Плани-рани

Системи, функцио-ниращи на 3.6 GHz

Испания
(конкурс)Януари 2000
Евенту-ално

Швеция

(ПППО)


Действащи системи
Плани-рани
Плани-рани
Велико-британия

(търг)


Действащи системи

Действа-щи системи

Запазени

Октомври 2000

Плани-рани

Системи, функцио-ниращи на

2 и 2.4 GHz
Сегашно състояние на даването на BFWA лицензи в държавите-членки

на Европейския Съюз
Отговорите към офертите за лицензи бяха различни. В Швейцария, например, имаше интензивно съревнование за лицензи, но във Великобритания и Австрия нямаше никакъв интерес към около две трети от лицензите. Някои от спечелилите немски конкурси показаха толкова слаб интерес към изграждането на мрежи, че сега са заплашени да им се отнемат лицензите.

К

Операторите на BFWA започват да предлагат услуги

Типичните предлагани са:


  • Симетрични връзки при стандартни битрейтове между 384 kbit/s и 8Mbit/s

  • Асиметрични връзки, подобни на предлаганите от дигиталните абонатни линии или кабелни модеми

  • Пакети услуги, насочени към бизнес потребителите

Някои оператори публикуват ценови листи, като претендират, че цените са конкурентни с тези на кабелните компании.
ак би могъл да бъде развит пазарът

Голям брой от лицата, участвали успешно в търговете за лицензи, са нови кандидати, а не установени мрежови оператори, които се опитват да завземат нови територии. Примери за това са Фърстмарк, Броуднет и Атлантик Телеком – всички те са получили лицензи в шест европейски страни.


Такива компании трябва да имат силни стимули за осигуряване на услуги, защото те също трябва да печелят пари. Хората помнят разпадането на Йоника - теснолентов безжичен оператор във Великобритания, чийто потребители на широкия пазар не правеха достатъчно обаждания, за да покрият разходите му. Икономиката на широколентовите безжични оператори изглежда подобна. Поне в началото операторът има нужда от гарантиран известен брой висококачествени потребители. Това е отчасти така и за мрежите с по-висок капацитет 26/28GHz, при които оборудването в помещенията на потребителя в момента струва над 5,000 евро.
BFWA днес наистина е само една атрактивна възможност за осигуряване услуги на потребители в райони със силно търсене (т.е. градски центрове и промишлени зони), където относително високите цени на оборудването могат да бъдат компенсация на разходите за разкопаване на улиците за полагане на нови кабели. За BFWA да бъдеш атрактивен в слабо населените покрайнини или селски зони означава цената за потребител да падне до равнище, близко до добавянето на нов широколентов потребител към градска кабелна телевизия или телефонна мрежа. Даже днешното 3GHz или 10GHz оборудване на помещенията на потребителите, което струва около 1,000 евро, е все още прекалено скъпо.
М

ETSI стандарти за широколентов радио достъп

HIPERMAN ще функционира на честоти под 11GHz. Обхватът ще бъде около 8км. и няма да има нужда от директна визуална връзка между предавателите и помещенията на потребителя. Системата ще предлага битрейтове до 25 Mbit/s за потребител.


  • HIPERACCESS ще функционира на по-високи честоти (до 40GHz). В резултат на това значително ще се скъси обхвата (1-2км.) и ще има нужда от директна визуална линия до помещенията на потребителя. То обаче ще може да предлага битрейтове от до 100Mbit/s на потребител.
асовата продукция трябва да доведе до намаляване цените на
това оборудване до не много повече от това за дигитален сателитен телевизионен приемник. Това обаче зависи от по-хармонизирания подход към разпределянето на радиочестотите и лицензите и договорените европейски (или за предпочитане световни) схеми на кодиране и трансмисия за разпределените честоти. Сегашният фрагментиран подход означава, че трябва да бъде изработено оборудване за всяка държава, а така производителите не могат да постигнат необходимите икономии.
Европейският Институт по Телекомуникационни Стандарти (ETSI) работи по два стандарта: HIPERMAN и HIPERACCESS. Спецификациите обаче няма да бъдат готови преди края на 2002. Дотогава мрежовите BFWA оператори могат да изберат най-добрите решения от съществуващите технологии. Такива пазарно избрани стандарти могат да вземат превес над официално одобрените, като операторите приемат проблемите с взаимото им функциониране за сметка на силното намаляване на разходите за оборудване.


Заключение


Въпреки че широколентовият фиксиран безжичен достъп все още не е дългоочакваното решение за осигуряване на широколентови услуги на потребителите от градове и села, той през следващите години ще играе все по-голяма роля в осигуряването на широколентов достъп за малкия бизнес.
Проектите в програмата на Европейския Съюз “Технологии на Информационното Общество” (IST) продължават работата си по широколентовия безжичен достъп, подобряване на схемите за кодиране и валидизиране на предложените стандарти. Авторско оборудване се предлага от голям брой производители и повечето европейски държави са получили лицензи за BFWA мрежите. По-доброто хармонизиране на спектъра за разпределение и издаване на лицензите ще създаде пазарна възможност за широко разгръщане на BFWA при използване на евтино масово произвеждано оборудване.

Важно за потребителите от малките и средни предприятия


  • Ако Вие се намирате във или близо до град със средна големина, безжичният мрежов оператор вероятно скоро ще Ви предложи широколентови услуги. Възможните дати за това обаче варират в различните държави.

  • Предлагането на услуги ще наподобява това от кабелните телевизионни компании и вероятно ще бъде на атрактивни цени.

  • Ако се намирате в малък град или в отдалечена селска област, вероятно ще се наложи да изчакате още три или четири години за услугата и даже тогава вероятно тя ще е малко по-скъпа, отколкото в градовете.

Централна предавателна станция за

BFWA система от Harris Corp. (горе)(www.harris.com)

Оборудване за помещенията на потребителя от Netro AirStar System (www.netro-corp.com)

Антена (горе вдясно)

Приемник (вдясно)
Примери за оборудване от Broadnet (www.broadnet.de)

вътрешна част (вляво) и антена (вдясно)Примери за широколентово оборудване за фиксиран безжичен достъп


Hill Stewart

Waterford Institute of Technology

Contact: hill.stewart@btopenworld.com

Hill Stewart
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница