Филологически факултет участие на студенти и дипломанти в научноизследователски групи лингвистичен клубДата01.02.2018
Размер54.15 Kb.
#52892
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Участие на студенти и дипломанти в научноизследователски групи
ЛИНГВИСТИЧЕН КЛУБ

Ръководител: доц. д-р Красимира Чакърова

1.Издателска дейност

  • участие в редакционната колегия на сборниците с отличените доклади от Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив:

Екип:

Виолета Борисова (магистър „Превод и бизнес комуникации)

Десислава Димитрова (магистър „Актуална българистика” и студент по славянска филология)

Десислава Крушарова (магистър „Актуална българистика”)

Таня Станкова (Бучкова) – редовен докторант към Катедрата по български език

Теодора Арнаудова (студентка по английска филология)

Гергана Петкова (студентка от БЕИЕ)

Ирина Атанасова (студентка от БИ и ист.)

Лора Костова (студенка от БЕИ)

Пламен Балчев (студент от СФ)

Христина Василева (студентка от БЕИЕ)


  • участие в проекта „Студенти по пътя на книгата”:

Екип:

Десислава Димитрова (магистър „Актуална българистика” и студент по славянска филология)

Милена Иванова (студентка от БЕФЕ)

Таня Пеева (студентка от БФ)

Полина Петкова (студентка от АФ)

Нели Матева (студентка от АФ)


II. Организационна дейност (организиране на ежегодните издания на олимпиадата по българска морфология в ПУ и на Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив)

Екип:

Енчо Тилев (студент от РЕЗЕ)

Десислава Димитрова (магистър „Актуална българистика” и студент по славянска филология)

Виолета Борисова (магистър „Превод и бизнес комуникации)

Десислава Крушарова (магистър „Актуална българистика”)

Гергана Петкова (студентка от БЕИЕ)

Ирина Атанасова (студентка от БИ и ист.)

Лора Костова (студенка от БЕ и ист.)

Пламен Балчев (студент от СФ)

Христина Василева (студентка от БЕИЕ)

Лалиана Груева (магистър „Актуална българистика”)

Теодора Арнаудова (студентка от АФ)

Ирена Русева (магистър „Превод и интеркултурна комуникация”)
III. Научноизследователска дейност:


  • провеждане на научни семинари, свързани с общото езикознание, историята на славистиката, съпоставителното езикознание и проучването на съвременния български език

Екип

Енчо Тилев (студент от РЕЗЕ)

Десислава Димитрова (магистър „Актуална българистика” и студентка по славянска филология)

Виолета Борисова (магистър „Превод и бизнес комуникации)

Десислава Крушарова (магистър „Актуална българистика”)

Гергана Петкова (студентка от БЕИЕ)

Иво Ганчев (студент от АФ)

Таня Пеева (студент от БФ)

Пламен Балчев (студент от СФ)

Нели Матева (студентка от АФ)

Полина Петкова (студентка от АФ)

Теодора Арнаудова (студентка от АФ)

Ирена Русева (магистър „Превод и интеркултурна комуникация”)


  • участие в проекти (проект „Създаване на Речник на българската лингвистична терминология (със съответствия на английски, немски, френски и руски език), 2005-2007 г.

Екип:

Ирена Русева (магистър „Превод и интеркултурна комуникация”)

Лалиана Груева (магистър „Актуална българистика”)

Таня Станкова (Бучкова) – редовен докторант към Катедрата по български език

Станислава Мирчева (магистър „Превод и интеркултурна комуникация”)
ПРОБЛЕМНА СТУДЕНТСКА ГРУПА 2009

Уеббазирани ресурси по история на новобългарския книжовен език”Ръководител: доц. д-р Петя Бъркалова

Целева група: Студенти 4 курс , специалност Българска филология

Цел: Създаване на архив от мултимедийни студентски презентации на емблематични книжовноезикови паметници. От презентациите да се създаде електронна база с позиция на сайта на ФФ в рубриката „Факултетът изследва” .

В хода на изпълнението на задачите студентите придобиват следните компетентности: работа в екип, дигитална компетентност, инициативност, ориентирана към културната идентичност.


Успешно разработени теми за периода септември – декември 2009:

  1. Езикът на Паисиевата История славянобългарска”

Публична защита пред колегите от курса, коментар, самооценка на приноса на всеки участник, стратегия на подготовката.

Екип:

Стиляна Хаджийска (студентка БФ)

Светлана Пунева (студентка БФ)

Таня Караиванова (студентка БФ)

Татяна Илиева (студентка БФ)

Пламена Божинова (студентка БФ)

Красимир Козов (студентка БФ)

Теодора Павлова (студентка БФ)
  1. Езикът на дамаскинската книжнина от 17-19 век”

Публична защита пред колегите от курса, коментар, самооценка на приноса на всеки участник, стратегия на подготовката.

Екип:

Виктор Георгиев Георгиев (студентка БФ)

Кръстина Руменова Кърова (студентка БФ)

Надежда Маринова Виденлиева (студентка БФ)

Мария Василева Морунова (студентка БФ)

Камелия Атанасова Углешова (студентка БФ)

Цветелина Огнянова Джогаланова (студентка БФ)


  1. Езикът на Рибния буквар на Петър Берон.”

Публична защита пред колегите от курса, коментар, самооценка на приноса на всеки участник, стратегия на подготовката.

Екип:

Виктория Икономова

Цветан Георгиев

Радостина Гаджева

Николай Цанев


MULTIMEDIA RESEARCH GROUP

Ръководител: доц. д-р Живко Иванов

Екип:

Станислава Дошкова (студентка от БЕИ)

Севдие Мехмед (студентка от БЕРЕ)

Радина Йорданова (студентка от БЕИ)

Панайот Кърпачев (студент от АФ)

Мариела Антонова (студентка от БФ)

Ина Папазова (студентка от БЕРЕ)

Дафина Лющева (студентка от РФ)

Асма Кичукова (студентка от СФ)

Анна Хаджийска (студентка от БЕРЕ)

Анелия Дюлева (студентка от СФ)

Ива Айгърова (студентка от БЕРЕ)

Цветелина Поюклиева (студентка от СФ)

Росица Найденова (студентка от БЕНгрЕ)

Маргарита Байрактарова (студентка от БЕРЕ)

Мануела Кайракова (студентка от БФ)

Красимира Гелеменова (студентка от РФ)

Катя Сиренарска (студентка от АФ)


НАУЧНОПРОБЛЕМНА ГРУПА ПО ИСТОРИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА

Научен ръководител: проф. дфн Диана Иванова

Националноезиковата политика на страниците на в. Новини/Вести 1890-1912 г.

Екип:

Ирена Димитрова Рупова (студентка от БЕИ)

Диана Стоянова Игнатова (студентка от БЕИ)

Петя Илиева Стоянова (студентка от БЕИ)

Гергана Христова Христова (студентка от БЕИ)

Исмигюл Джемал Али (студентка от БЕИ)

Мариана Атанасова Хаджиева (студентка от БНГрЕ)

СТУДЕНТСКА НАУЧНА ЕКСПЕДИЦИЯ

Тема: Проучване на средновековни и възрожденски надписи

Ръководители: доц. д-р Христина Тончева, д-р Ани Кемалова

Екип:

Здравко Куцев (студент от БЕИ)

Костадин Гълъбов (студент от БЕИ)

Валентин Андреев (студент от БЕИ)

Теодора Петрова (студентка от БЕИ)

Илияна Добрева (студентка от БЕИ)

Цветелина Динева (студентка от БЕИ)

Росен Иванов (студент от специалност „История”)Румен Иванов (студент от специалност „История”)

Запрянка Кръстева (студентка от специалност „История”)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница