Философията на езика и ситуативността на значениетоДата19.01.2018
Размер42.13 Kb.

ДО

Проф. д.ф.н. Ивайло ЗнеполскиПРЕДЛОЖЕНИЕ


от доц. д-р Анета Карагеоргиева, катедра “философия”

за докторантски семинар

на тема:

ФИЛОСОФИЯТА НА ЕЗИКА И СИТУАТИВНОСТТА НА ЗНАЧЕНИЕТО

Цели на курса:


 1. Да информира студентите за най-новите теоретични постижения на съвременната когнитивна наука във връзка с класическия проблем за езиковото значение.

 2. Да въведе и аргументира ситуативния подход в качеството му на една от най-успешните съвременни методологии за разбиране на значението като елемент от веригата познание-език-действие.

 3. Да създаде интердисциплинна комуникативна среда за работа на участниците в семинара.

 4. Да осигури условия за по-пълно развитие на уменията за рефлектирана работа с езика.

Описание на курса:

Западната философия разпознава езика като свой основен проблем едва в началото на ХХ в. Дотогава езикът се схваща предимно като неутрален инструмент за достъп до света, мисленето и другите хора. Благодарение на откритията на Фреге, Ръсел и Витгенщайн (подготвени от Хердер, Хумболт и Ницше) става ясно, че езиковата форма често контролира този достъп и дори подменя онтологическия статус на екстензиите си. Ето защо семантиката бързо се превръща в централна тема на лингвистичната философия. Под влияние на традиционните за европейското съзнание метафизически нагласи обаче, първите теории за значението го концептуализират като априорна езикова същност. Едва прагматичният обрат, осъществен от Х. П. Грайс, позволява то да бъде схванато не само като седимент на културни конвенции, а и като актуален продукт на човешкото действие в конкретни ситуации на познание и комуникация. На този исторически фон настоящият курс ще въведе пост-прагматичните концепции, свързващи езиковото значение с базисните когнитивни операции, от една страна, и с действието, от друга. По този начин проблемът за значението ще бъде въведен в едно интердисциплинно тематично поле, интегриращо психологически, лингвистичен и философски подход.Тематичен план:

 1. Критиката на езика като реакция на кризата на менталистките стандарти във философията. Лингвистичният обрат.

 2. Загадката на семантичното отношение: референция и смисъл. Типология на семантичните теории.

 3. От реалистки референциализъм към прагматичен интенционализъм.

  1. Двуфакторни семантики.

  2. Причинно-исторически семантики.

  3. Индикаторни семантики.

  4. Телеосемантики.

  5. Грайсиански семантики.

 4. Значението като употреба и преходът към ситуационизъм.

 5. Принцип на контекста и принцип на холизма.

 6. От езикова към когнитивна ситуация. Динамичният принцип.

  1. Информация, език и въплътеност.

  2. Възприятие и видове репрезентации.

  3. Понятия, схеми, метафори.

  4. Аз-ът и идиосинкратичността на значението.

 7. Значението като интердисциплинна категория: познание, език и действие.

Форми на работа:

 • лекции

 • рефериране и обсъждане на текстове (статии или откъси от книги)

 • подготвяне и провеждане на два мини-симпозиума (в средата и в края на семестъра) по избрани от докторантите проблеми
 • подготвяне на предложения за публикации по темите на семинара
 • взаимно рецензиране на предложенията по европейски образец
 • презентации на проектите за публикации
 • взаимно рецензиране на текстовете на докторантите


Литература:


 1. Витгенщайн Л., (1988) Логико-философски трактат и Философски изследвания, Избрани съчинения, С., НИ

 2. Грайс Х. П.,(1975) Логиката и разговорът (ксерокопие на мой превод по изданието: Grice, H. P., Logic and Conversation. In: A. Martinich (1996). The Philosophy of Language. Blackwell)

 3. Еко У., (1993) Семиотика и философия на езика, С., НИ

 4. Карагеоргиева, А. (2008) Философия на съзнанието, ИК „Библиотека 48”, София,.

 5. Карагеоргиева, А. (2006) Митът за референциалността на значението, сп. Философия прима, бр. 1

 6. Карагеоргиева А. и др. (2007) Философски речник на всекидневния език. С., УИ „Св. Кл. Охридски”

 7. Карагеоргиева А. и Д. Иванов (2007). Природа и структура на понятията според „Философски речник на всекидневния език”, сп. Философски алтернативи, бр. 4.

 8. Касам К. (1996). Редукционизъм и мислене в първо лице. В: Философията в Оксфорд днес, Антология. С., УИ „Св. Кл. Охридски”

 9. Мур Е. (1996). Трансценденталният идеализъм на Витгенщайн и теориите на значението. В: Философията в Оксфорд днес, Антология. С., УИ „Св. Кл. Охридски”

 10. Сейнсбъри М.(1996). Индексикалиите на Фреге. В: Философията в Оксфорд днес, Антология. С., УИ „Св. Кл. Охридски”

 11. Стросън П. (1996) Значение и контекст. В: Философията в Оксфорд днес, Антология. С., УИ „Св. Кл. Охридски”

 12. Уигинс Д. (1996) Смисъл и референция на предикати: продължаваща поправка на доктрината на Фреге и защита на копулата. В: Философията в Оксфорд днес, Антология. С., УИ „Св. Кл. Охридски”

 13. Barsalou, L.W. (2005). Situated conceptualization. http://psychology.emory.edu/cognition/barsalou/papers/Barsalou_chap_2005_situated_conceptualization.pdf

 14. Chmielecki, A. What is information, at: http://www.bu.edu/wcp/Papers/Cogn/CognChmi.htm

 15. Devitt, M. and K. Sterelny (1999). Language and Reality. MIT Press, Blackwell

 16. Eysenck, M., and M. Keane (1995). Cognitive psychology, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, UK-Usa

 17. Godfrey-Smith P. (2004). Mental Representation, Naturalism, and Teleosemantics. http://philrsss.anu.edu.au/~pgs/Online_papers/PGSonTeleosemantics.pdf

 18. Ismael J. T. (2007). The Situated Self. Oxford University Press. Chs. 4, 6, 12.

 19. Lakoff G. (1992) The Contemporary Theory of Metaphor. http://uchcom.botik.ru/IHPCS/MET/WebLibrary/Lakoff/The-Contemporary-Theory-of-Metaphor.html

 20. Millikan R. (2005). Handbook on Embedded Cognition.Embedded Rationality. http://www.philosophy.uconn.edu/department/millikan/emrat.pdf

 21. Noë, А., & O’Regan, Kevin J., (2002) On the Brain-Basis of Visual Conscioussness, в Noë, A & Thompson, E., (ed.), Introduction to Vision and mind: selected readings in the philosophy of perception, MIT press.

 22. Searle J. (1996) What is a Speech Act? In: A. Martinich, The Philosophy of Language. Blackwell

 23. Viger, C., (2006) Is the aim of perception to provide accurate representations? A case for the “no” side. In: Stainton, R., (ed.), Contemporary debate in Cognitive Science, Blackwell.

Каталог: images -> let-anotacii
let-anotacii -> Програма по дисциплината: Графич на та комуникация Титуляр на курса
let-anotacii -> Архетипни модели на поведение в българската история и настояще
let-anotacii -> Код. Наименование на учебната дисциплина Академично писане за докторанти
let-anotacii -> Медийното битие на международните отношения доц д-р Мария Нейкова
let-anotacii -> Трансцендентност и политика
let-anotacii -> Лекции, семинари, дискутиране на реферати, ролеви дебати, групови дискусии Цели на курса
let-anotacii -> Код. Наименование на учебната дисциплина
let-anotacii -> Семинар „България и Германия културни контакти, стереотипи, митологеми
let-anotacii -> Лекции и семинари Цели на курса
let-anotacii -> Програма по дисциплината: особености на икономическата преса в българия съставил програмата


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница