Философски факултет Пространството като проблем на философия на културатастраница9/9
Дата04.01.2018
Размер1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
50 Дао физики, Ф.Капра, С.П., 1994, стр. 255

51 Пак там, стр. 257

52 Казани неща, П. Бурдийо, С., 1993, стр. 132

53 Древнокитайски мислители, Сборник, С., 1980, стр. 30

54 Индийска философия, С. Чаттерджи, Д.Датта, М., 1993, стр. 99

55 Образи и символи, М. Елиаде, С., 1998, стр. 55

56 Проблемът за символа и реалистичното изкуство, А.Лосев, С., 1989, стр. 229

57 Екзистенциална философия, К. Ясперс, С., 1997, стр. 13

91 Живият смисъл, Е.Сярова, С., 1997, стр.79

92 Пак там, стр.78

58 Интелектуално съзнание, Ж.Гусдорф, в Мит и философия, С., 1991, стр. 165

59 Пак там, стр. 166

60 Критика на чистия разум, Кант, С., 1992, стр. 296

61 Пак там, стр. 296

92 “Смисълът на историята”, Н.Бердяев, С., 1994, стр.159

97 Доминанта на културата и философията, В.Станоев, Културното битие на човека и проблемите на обществознанието, С., 1989, стр.40

98 Същности, М.Хайдегер, С., 1993, стр.74

99 Същности, М.Хайдегер, С., 1993, стр.79

100 Есе за човека, Е.Касирер, С., 1996, стр.187

101 Реалност и човек, С.Франк, С., 1992, стр.79


102 Увод в дзен, Д.Судзуки, С., 1991, стр.120

103 Наука и осмисляне,М.Хайдегер, в И деи в културологията, т.II, С., 1991, стр.208

104 Философията и огледалото на природата, Р.Рорти, С., 1998, стр.300

105 Есе за човека, Е.Касирер, С., 1996, стр.343

106PHISICS, Аристотел, 208 в

107 История на западната философия, Б.Ръсел, т.III, С., 1996, стр.105

108 За природата и произхода на душата, Спиноза, в “Европейска философия 17-18 век”, т.І, С.,1994, стр.200

109 Атлас, М.Сер, С., 1999, стр.47

108 Мендел Закс, в Дао физики, Фр.Капра, С., 1994, стр.143

109 Чжуанцзъ, Древнокитайски мислители, С., 1980, стр.184, 185

110 Сингулярности и асиметрия по времени, Р.Пенроуз, в “Общая теория относительности”, М., 1983, стр.289

110 Есе за човека, Е.Касирер, С., 1996, стр.287

111 Есе за човека, Е.Касирер, С., 1996, стр.299

112 Културата като проблем на философията на историята, А.Лосев “Идеи в културологията” т.I, С., 1990, стр.156

113 Общество и култура, В.Шлухтер, “Идеи в културологията”, т.II, С., 1993, стр.593

114 Первьiе цивилизаций, В.Массон, Л., 1989, стр.34

115 Образи и символи, М.Елиаде, С., 1998, стр.39

116 Митът за вечното завръщане, М.Елиаде, С., 1994, стр.16

117 Есе за човека, Е.Касирер, С., 1996, стр.136

118 Пак там, стр.131

119 Образи и символи, М.Елиаде, С., 1998, стр.51

120 Образи и символи, М.Елиаде, С., 1998, стр.14

121 Форми и проблеми на културната интеграция и методи за нейното изучаване, П.Сорокин, “Идеи в културологията”, т.II, С., 1993, стр.545

122 Цивилизация и цивилизации, Бр.Малиновски, Е.Михайловска, С., 1991, стр.139

123 Заключение към елементарните форми на религиозния живот, Е.Дюркем, “Идеи в културологията”, т.II,С., 1993, стр.374

124 Митът за вечното завръщане, М.Елиаде, С., 1994, стр.12

125 Образи и символи, М.Елиаде, С., 1998, стр.40

126 Есе за човека, Е.Касирер, С., 1996, стр.386

127 Образи и символи, М.Елиаде С., 1998, стр.47

128 Образи и символи, М.Елиаде, С., 1998, стр.55

129 Древнокитайски мислители, Сборник, С., 1980, стр.30

130 Залезът на Запада, Шпенглер, т.І, С., 1995, стр.103

131 Философски произведения, Дж.Бъркли, т.І, С., 1992, стр.13

132 Ново изследване на старите загадки, Ч.Казо и Ст.Скот, С., 1998, стр.36

133 М.Вебер, “Общество и култура” на В.Шлухтер, “Идеи в културологията”, т.II, С., 1993, стр.596

134 Интелектуалното съзнание, Ж.Гусдорф, “Мит и философия”, С., 1991, стр.171

135 Пак там, стр.172

136 От мита към логиката, Л.Науменко, “Мит и философия”, С., 1991, стр.87

137 Залезът на Запада, Шпенглер, 1995, С., стр.256

138 Пак там, стр.257

139 Древнокитайски мислители, Чжуанцзъ, С., 1980, стр.224

138 Разумът в историята, Хегел, С., 1996, стр.296

140 Библия, Евангелие на Матея, гл.10, стр.34-36

141 Åñå çà ÷îâåêà, Å.Êàñèðåð, Ñ., 1996, ñòð.374

142 Êðèòè÷åñêèÿò èäåàëèçúì êàòî ôèëîñîôèÿ íà êóëòóðàòà, Å.Êàñèðåð, Ñ., Ñï.”Ôèëîñîôñêà ìèñúë”, 9/91, ñòð.30
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница