Финансово с-во 2 част кои от посочените разходи не могат да се определят като разходи за продажби на продукция?страница1/4
Дата23.03.2023
Размер41.32 Kb.
#117015
  1   2   3   4
Тест ФИНАНСОВО 2ЧАСТ (1)

ФИНАНСОВО С-ВО 2 ЧАСТ
Кои от посочените разходи не могат да се определят като разходи за продажби на продукция?
разходи за издръжка на заводски складове
Приходите се отчитат при спазването на:
принципа на текущото начисляване
Облагаемите временни разлики са носители на: отложен данък
Сметка 305 Изпратени стоки и предадени работи се използва, когато: са предвидени специални условия за приемане в договора;
Сметка 611 Разходи за основната дейност по структура и предназначение е:
операционно-калкулационна
Не са финансови приходи: лихви по получени заеми
Пасиви по отсрочени данъци произтичат от: облагаеми временни разлики
В себестойността не се включват: административните разходи
Сметките от гр. 60 Разходи по икономически елементи по структура и предназначение са: чисто операционни
В себестойността се включват разходите за преработка
Чрез с/ка 709 Други приходи от дейността се отчитат: получени глоби
Кое от посочените твърдения не се отнася до приходите? представляват намаление на изгодата
Кои от изброените разходи не могат да се отнесат към административните разходи? разходи за основни материали
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по: данъчни ставки в сила за периода, в който ще се реализира активът или уреди пасивът
Приходи не се формират от: предоставени аванси
Увеличението на незавършеното производство в края на отчетния период се представя в отчета за приходите и разходите като: положителна сума с корективен характер
Чрез с/ка 709 Други приходи от дейността не се отчитат: приходи от продадени материали
Кои от посочените разходи не могат да се определят като технологични?
разходи за продажби
Сметките от група 70 Приходи от продажби по структура и предназначение са
операционно-резултатни сметки


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница