Финансово с-во 2 част кои от посочените разходи не могат да се определят като разходи за продажби на продукция?


В Закона за счетоводството, който е в сила от 1 януари 2016 г. е транспониранастраница4/4
Дата23.03.2023
Размер41.32 Kb.
#117015
1   2   3   4
Тест ФИНАНСОВО 2ЧАСТ (1)
В Закона за счетоводството, който е в сила от 1 януари 2016 г. е транспонирана:
Директива 2013/34/ЕС
Каква е целта на финансовите отчети? Да представят информация за финансовото състояние и промените в него, както и за финансовите резултати на стопанската единица;
Сметките от група 70 Приходи от продажби по структура и предназначение са: операционно-резултатни сметки
Кое не е съставна част на финансовите отчети съгласно СС 1 Представяне на финансови отчети? доклад за дейността
Коя от посочените характеристики не се отнася за с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски? тя е бюджетно-разпределителна сметка
Кое от изброените събития, настъпили след края на отчетния период може да се определи като коригиращо? заличаване от търговския регистър на клиент
Кой от изброените обекти се представя като отрицателна ве­личина в счетоводния баланс, изготвян по реда на СС 1 – Представяне на финансови отчети? непокрита загуба
Унищожените при стихийно бедствие активи се отчитат като:
извънредни разходи
Кой от посочените елементи е свързан с финансовото състоя­ние на предприятието?
активи и пасиви

собствен капитал
Кой от посочените обекти на отчитане не може да се отнесе към собствения капитал? Финансирания
В себестойността се включват:
разходите за преработка
Кои от изброените разходи не са едноелементни?
административни разходи
Кой от изброените обекти се представя като отрицателна ве­личина в счетоводния баланс, изготвян по реда на СС 1 – Представяне на финансови отчети?
непокрита загуба

pg.


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница