Фитнес услугите стават все по-популярни и заемат все по-голямо място в свободното време на съвременния човекстраница2/5
Дата29.06.2024
Размер131 Kb.
#121514
ТипАнализ
1   2   3   4   5
Анализ на външната среда на организацията
1.Външни фактори
Външната среда е съвкупност от външни условия и ограничения, в които фитнес центъра функционира.
Фактори чрез които тя влияе върху дейността са:
Външни фактори - независими променливи на външната среда, чрез които тя определя условията и ограниченията във функционирането на фитнес центъра. Те са независими защото са извън прякото влияние на менъджърите.
В зависимост от начина на въздействие биват.
I. Външни фактори с пряко действие - потребители, доставчици, конкуренти, нормативно - законова уредба. Тези фактори влияят непосредствено с появата си или промяната си, върфху функционирането на фитнес центъра - могат да изпитват обратно влияние и подлежат на избор. Знаем че, стопанската дейност на фитнес центъра се базира на трансформирането на ресурсите, постъпващи от външната среда, в услуги, задоволяващи потребностите на външната среда, затова два фактора имат определящо значение:
1. Потребители - компоненти на външната среда, чиито потребности се задоволяват от дейността на фитнес центровете.
2. Доставчици - лица, организации и институции, които предлагат на пазара и осигуряват необходимите на фитнес центъра ресурси за осъществяване на цялостната им дейност.
3. Конкуренти – др. фитнес центрове със сходни услуги, поради това те ограничават достъпадо съответни пазари, предизвикват и преразпределение на потребители и доставчици в зависимост от цени, качество, количество и срокове на предлагане. Мениджърите трябва непрекъснато да следят и предвиждат техните пазарни действия.
4. Нормативно - законова уредба - всички закони, подзаконови нормативни актове, правилници, наредби, укази, нормативи и т. н. на международни, държавни и общински органи, определящи правилата за извършване на стопанска дейност фитнес центровете.
Външни фактори с косвено действие
Това са фактори, които влияят индиректно, постепенно, с нарастваща интензивност променят външната среда в която съществува фитнес центъра. Тези влияния трудно се прогнозират и моделират.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница