Фитнес услугите стават все по-популярни и заемат все по-голямо място в свободното време на съвременния човек


Общата политическа и икономическа ситуациястраница3/5
Дата29.06.2024
Размер131 Kb.
#121514
ТипАнализ
1   2   3   4   5
Анализ на външната среда на организацията
1. Общата политическа и икономическа ситуация - този фактор интегрира в себе си политическата система и нейната стабилност, рейтинга на политически институции и тяхното функциониране, отношението към собствеността, очакванията на собствениците и инвеститорите, макроикономическите параметри на националното стопанство; заетост, безработица, наричана система, инфлация, валутни курсове, брутен национален продукт, приходи, разходи, данъци, такси, налози и мита, търсене, предлагане, цени, търговия и печалба, и пр. Този фактор отразява индиректно, резултатите от поведението на политическите субекти и като следствие от това - държавното регулиране на нормативните субфактори на икономическата среда от парламент, минестерства и други органи на публично управление.
2. Технологично развитие – създаването на нови фитнес уреди. Трудно се прогнозират иновационните приложения - не се знае какво ще се изобрети, срокове за въвеждане, конкретни нужди и инвеститорски възможности на организацията за въвеждане на технологичната иновация.
3. Социални отношения - проявяват се чрез съвкупността от схващания, битови навици, народни традиции, морални норми и др. в които се отразява народопсихологията на отделната нация. Тези фактори формират потребителския вкус, влияят върху фирмената култура, ограничават индиректно ефективната дейност на организацията само до създаване на предлаганите стоки, които не са в противоречие с тях.
4. Регионални отношения - съвкупността от протичащите в даден вътрешнодържавен или международен географски район икономически, политически, социални, екологични и пр. процеси. Те ограничават и разширяват дейността на организацията според конкретната посока на влиянието си върху състоянието на пазарите в региона.
2.Сегментация на пазара
Пазара на фитнес услуги може да се сегментира по няколко признака, това са: пол, възраст, доходи и професия. За успеха на всеки бизнес е от изключително значение да се познава пазара и да се сегментира за да може да се обхванат нуждите, желанията и подхода към клиентите от всеки сегмент. Стратегията на Fitness line предполага прицелване и в двата пола, потенциални клиенти са хора на възраст от 16 до 60, а в някой случаи дори и повече. Акцент върху клиентите с по-високи доходи, но изключително удобни промоции за клиенти с по-ниски доходи, като ученици, студенти и хора с увреждания или заболявания. Относно професията, Fitness line се съобразява с работното време на клиентите, като им осигурява 16 час възможност за посещение 7 дни в седмицата. Програмите и натоварванията са съобразени с начина на живот и работа на клиентите. В зависимост от дейността, която те извършват през деня се изготвя програмата за трениране и възстановяване, така се избягва преумора на дадени части от тялото и изоставяне на други.
Външни въздействия върху пазара:
На пазара на фитнес услуги могат да повлияят дадени външни фактори, както икономически, културни, демографски, технически, политически (свързани най-вече с туризма) и др. По отношение на икономическите фактори влияние оказват нивото на доходите, инфлация, безработица и т.н.т. По отношение на тези фактори гр. Хасково значително изпреварва по-голяма част от районите в България с относително високите доходи на населението и ниска безработица. Разрастването на пазара се определя и от строителство на много хотели, бизнес центрове, търговски комплекси и др. това допълнително повишава доходите на местното население, намалява безработицата. Тенденцията за цялата страна е повишаване на разполагаемия доход за в бъдеще и това е добра възможност за този вид бизнес.
Културните фактори също оказват влиянието си върху фитнес услугите. Характерно за българина е стремежът му да изглежда добре, спортът в България се ползва с голяма популярност и уважение, тенденцията е заемането на още по-голяма част от ежедневието на хората със спорт за здраве и тонус.
Демографските фактори също оказват известно влияние върху пазара на фитнес услуги, но както бе споменато по-горе центърът Fitness line ще обхване клиентите от двата пола, възраст от 16 до над 60 г., без значение от етническа принадлежност, религия или убеждения. Спомената беше и политиката на центъра по професии и образование.
Като външни фактори се определят и техническите. Непрекъснато излизат на пазара нови технологии за производство на фитнес оборудване и екипировка, с това трябва да се съобразява проектирането на центъра. Също така новите методи за възстановяване: продукти, методика, програми и т.н.т.
Политическата обстановка в страната и региона също играе все по-голяма роля при правенето на какъвто и да е бизнес. След атентатите в САЩ, Турция и Испания, туристите се интересуват все по-вече за политическата обстановка в страната и региона, където да почиват. Това пряко влияе на туристопотока и съответно на доходите на населението. Политиката на страната относно визовите режими също оказва значение за това какви туристи пристигат да почиват, също така имиджа на страната ни пред Света и др.
Районът, където ше е разположен бъдешият спортен център има население от 15 хил. души ( по последни статистически данни ), като разпределението им е както следва:

 • 20 % от населението на възраст до 15 г. – 3 000 души;

 • 30 % от населението на възраст от 15 до 30 г. – 4 500 души;

 • 30 % от населението на възраст от 30 до 50 г. – 4 500души;

 • 20 % от населението на възраст над 50 г. – 3 000 души.

Като фитнес центъра насочва своята дейност към втора и трета възрастови групи, формиращи 60 % от населението на региона. При по-задълбочено проучване се оказва, че 30 % от целевата аудитория, която вече очертава границата 9 000 души не желае или е възпрепятствана да използва предлаганите от спортния център услуги. Останалите 30 % или 6 300 души могата да бъдат групирани по следните признаци:

 • по пол:

 • мъже – 2 520 души;

 • жени – 3 780 души.

 • по време, отделено за спорт:

 • активно спортуващи – 1 890 души;

 • спортуващи за удоволствие – 1 260 души;

 • неспортуващи – 3 150 души.

От горепосочените резултати ясно се очертава целевата аудитория на спортния център, която очертава 50 % от населението по териториален признак. Усилията ще бъдат насочени към привличането на 2 250 души. Те могат да се групират по занимание в следните групи:

  • работещи – 1 125 души;

  • учащи – 675 души;

  • безработни – 450 души.

Тъй като капацитета на спортният център все още не може да поеме цялата целева аудитория , ръководството се насочва към 70 % от целевият пазар на спортни услуги с оглед в бъдеще това съотношение да се повишава в полза на спортният център, увеличаване обема на производството.
Конкуренция
Относно конкуренцията, центърът Fitness line се намира в изгодна позиция. На територията на гр. Хасково има изградени само пет специализирани фитнес центрове, които съществуват от около 10 години. Недостатъците им са, че уредите и екипировката не са на необходимото ниво, няма обособена част за дамите, няма протеинов бар и место за релаксация. Посещават се от хора търсещи предимно спортни резултати и по-малко от хора трениращи за здраве и тонус. Няма необходимите консултанти, които да изготвят програми за начинаещи, адекватни програми за дами, за хора с увреждания и т.н.т.
Плюсове на тези конкуренти са вече изградения имидж сред сериозните атлети, добре познатото местоположение и личните контакти на мениджърите (собствениците).
Други конкуренти са фитнес центровете в хотелите и комплексите. Голяма част от тях са луксозни, но не практични. Нямат пълния набор от уреди за фитнес и кардио тренировка. В повечето липсват квалифицирани инструктори, изготвящи тренировъчни, възстановителни и хранителни програми. Неудобни за посещения, предимно в приземните етажи или затворени помещения с не достатъчно пространство и въздух. Клиентите се чувстват не комфортно, минавайки през фоайета на хотели, басейни и др. обекти, стигайки до фитнес залата. Цените на тренировка в повечето хотели са спекулативно завишени и варират от 7 до 15 лв. в зависимост от категорията на хотела и неговия имидж.
Предимствата на този вид фитнес зали са: изградения имидж на луксозни и престижни центрове, показване на определен социален статус, възможност за контакти и др. В повечето от тях има и пълен пакет от допълнителни услуги, като басейни, сауна, джакузи, масаж и др.
1.Стратегия на Fitness line за създаване на конкурентни предимства:
- да позицира в съзнанието на потребителите идеята за нов, луксозен фитнес център, който е уникален по рода си със своите две зали за тренировка, доставящи максимално спокойствие и продуктивност;
- създаване имидж на фитнес, в който клиентът е на първо място и всеки един ще получи нужното внимание и съвети от нашите професионални инструктори.
- позициране на идеята за достъпен център и за място,където отморявайки на фитнес бара можеш да създадеш нови запознанства или просто да отпочинеш на въздух.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница