Физични основи на слънчевите клеткистраница1/11
Дата22.03.2023
Размер2.28 Mb.
#117010
ТипГлава
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Девета глава


Девета глава
Физични основи на слънчевите клетки
9.1.Квантова физика и статистика. Теория на твърдите тела.

В началото на ХХ век, физиката е в криза. Тя е неспособна да обясни явленията в твърдото тяло. Изходът от задънената улица е намерен през 1913 г. от датският физик Нилс Бор с въвеждане на представи. Предложения, които противоречат на класическите


Нилс Бор формулира допусканията си в два постулата :
1. От безкрайното множество електронни орбити, възможни от
гледна точка на класическата механика, се осъществяват в действителност само някои дискретни орбити, удовлетворяващи определени квантови условия. Електронът, намиращ се на една от тези орбити, независимо от това, че той се движи с ускорение не излъчва електромагнитни вълни (светлина) .
2. Излъчването се изпуска или поглъща във вид на светлинен
квант енергия hv, при преход на електрон от едно стационарно (устойчиво) състояние в друго. Големината на светлинния квант е равна на разликите в енергиите на тези състояния, между които се извършва квантов скок (преход) на електрона
hv = En - Em, (9.1)
където h = 6,6262.10-34 Js е константа на Планк.
Съществуването на дискретни електронни нива в атома e потвърдено опитно през 1914 г.
Теорията на Бор е крупна крачка в развитието на теорията на атома. Сега тя има само историческо значение. Най-слабата страна на теорията на Бор е нейната вътрешна непоследователност, т.е. тя не е нито последователна класическа, нито последователно квантова.
След откриване на вълновите свойства на веществото е станало ясно, че теорията на Бор е само преходен етап по пътя на създаване на последователна теория за явленията в атома.
В последствие се установило, че в светлинните явления се проявява своеобразен дуализъм (вълново- корпускулярна природа).
През 1924 г. Луи дьо Бройл изказал смела хипотеза, че корпускулярно- вълновият дуализъм не е особеност само на оптичните явления, но има универсално проявление. Фотонът притежава енергия E = hv и импулс
p= (9.1)
По идеята на дьо Бройл, движението на електрона или на каква и
да е частица, свързано с вълнови процеси е с дължина на вълната
и честота (9.2)
Три години по-късно, хипотезата на дьо Бройл е потвърдена опитно от Дейвисън и Джърмър.
Развивайки идеята на дьо Бройл за вълновите свойства на веществата, през 1926 г. Шрьодингер получил знаменитото уравнение. Функцията в това уравнение е комплексна функция на координатите и времето, означена с гръцката буква . Функцията се получава от уравнението
2Ψ+U Ψ= , (9.3)
където i=√-1, 2- Лапласов оператор, ћ е константа на Планк.
През 1926 г. М. Борн дава физични смисъла на Ψ- функцията, според който квадрата на нейния модул е равен на вероятността dP за това, че частицата ще бъде намерена в обема dV, т.е. да се определи вероятността за намиране на частицата в различни точки на пространството.
С помощта на многочастичното уравнение на Шрьодингер се обяснява природата на химичните връзки и в частност ковалентната (хомеополярна) химична връзка. Най- прост e случаят на водородната молекула.
С решение на уравнението на Шрьодингер се получават собствените стойности на енергиите, зависещи от разстоянието между ядрата R, т.е. Е=E(R), при което в случай на паралелна и антипаралелна ориентация на спиновете на електроните, характерът на тази зависимост е съществено различен. Образуването на молекули e възможно само при сближаване на атоми с антипаралелни спинове.
Е0, е асимптотичната стойност, към която се стреми енергията на
молекулата при R-∞ Ефектът на сближаване на атомите се проявява в изменение на енергиите на отделните състояния, т.е. В увеличаване на общия брой нива.
В реалното твърдо тяло в 1 см3 се съдържат атоми от порядъка на 1023 и затова съществуват около 102 отделни нива, които практически непрекъснато се разпределят вътре в някакъв интервал, образувайки зони на разрешените енергии.

Фиг.5.1 Енергия при паралелни (1) и антипаралелни (2) спинове

Фиг.9.2. Образуване на енергийни зони в твърдите тела
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница