Формат на описание на Иновационна практикаДата30.04.2018
Размер38.97 Kb.


Формат на описание на Иновационна практика


за база данни “Иновационни практики” в Интернет-страницата http://www.flgr.bg

и издание “Иновационни практики” на Фондация за реформа в местното самоуправление


______________________________________________________________________________

Име на общината/организацията, която предоставя практиката

Сдружение с нестопанска цел “Свят за всички” – гр. Силистра


Категория

Евроинтеграция: предоставяне на информация и реализиране на успешни европейски проекти
Заглавие на практиката

”Да съхраним природата – тя е наша”Резюме


Обобщено представяне на практиката в 2-3 изречения с фокус върху новаторското в нея.

Осигуряване на дългосрочно устойчиво опазване на биоразнообразието на малките защитени територии в регион Силистра - Кълараш, чрез разработване на доклади за включването им в план за управление на малки защитени територии.


Предистория

Кратко описание на ситуацията и проблема, който практиката адресира.


Идеята за проекта е на екипа на Сдружение “Свят за всички”. Тя се зароди след реализацията на друг наш проект, финансиран по програма ФАР – ТГС и насочен към влажните зони – а именно към Биосферен резерват “Сребърна”. Предвид факта, че на територията на регион Силистра са разположени пет влажни зони, имащи значение като естествени екосистеми, както в национален, така и в международен мащаб, ние насочихме нашите усилия към предприемане на конкретни мерки и действия за тяхното опазване и съхранение.

Практика


Описание на стъпките на осъществяване на практиката; фокус върху приноса/ участието/сътрудничеството с местната власт; специално представяне на иновационните аспекти; споменаване на институциите, партньорите и донорите, свързани с практиката.

Основните дейности, предвидени в проекта за постигане на целите бяха: проучване и описание на биоразнообразието и картиране на защитена местност “Блатото Малък Преславец” и езеро “Кълараш”, обмяна на опит и анализ на проучванията, създаване на информационни материали и интернет страница за влажните зони в трансграничния регион Силистра – Кълараш.

Проекта беше реализиран от екипа на Сдружение “Свят за всички” в тясно сътрудничество с партньорските организации. По проекта работиха 4 – ма представители на Сдружението /екип за управление/, 4 – ма представители и 20 ученици възпитаници на ЦУТНТ, 4 – ма представители и 20 ученици, възпитаници на Асоциацията на младите еколози – Кълъраш, , експерти по: почви, флора, фауна, зоопланктон, представители на ХЕИ и много хора от местното население.

Резултати


Посочване на значимите резултати и възможността за приложимост на практиката в други общини и региони на България.

Подпомагaнe развитието на трансграничното сътрудничество между област Силистра и префектура Кълъраш в областта на опазване на защитените територии и влажни зони в района Долен Дунав.

Създаде се възможност за осъществяване на трансгранични контакти между младежи от Силистра и Кълараш за ефективни действия, насочени към опазването на околната среда.

Създадоха се образователни продукти насочени към младите хора за опазване на българо – румънските влажни зони, като част от заобикалящата ни околната среда.

С реализиране на проекта и осъществените контакти се създаде основа за реализиране на други съвместни трансгранични проекти в различните сфери на обществения живот и икономиката

съответствие на проекта с приоритетите на програмата

Проектът беше насочен към решаване на конкретни проблеми на околната среда и засилване на обществения интерес към опазване и съхраняване на биоразнообразието в регионите от двете страни на р.Дунав.

По време на реализирането на проекта се проведоха множество проучвания и действия, насочени към засилване на общественото съзнание по отношение на околната среда.

Създаването на доклади за включването им в План за управление на защитената територия – “Блатото край село Малък Преславец” и Доклад за състоянието и биоразнообразието на езеро “Кълараш”, е предпоставка за целево финансиране от МОСВ и други международни фондове. Изграждането на екомаршрути увеличи потока от туристи и посетители в тези райони. Това пряко ще рефлектира върху развитието на дребния бизнес и увеличаване на възможности за независими доходи сред незаетото местно население.

Проектът има мултипликационен ефект, тъй като образователните дейности мотивираха младежите да допълват и разпространяват своите знания за влажните зони и защитните територии. От друга страна природата и специално защитените територии осигуряват чудесни възможности за екологично образование, практически занимания и обучение. В Силистра има 2 университета и 15 училища, които се нуждаят от допълнителни знания за околната среда и за биоразнообразието.Създаването на WEB SITE за влажните зони и издаването на публикации за опазването и съхранението им ще разпространи полезния опит на еколози, изследователи, природолюбители, неправителствени организации за опазване на биоразнообразието във влажните зони.

За повече контакти се обръщайте към


Име, адрес, телефон, факс, електронна поща, Интернет-страница

на автора на иновационната практика

гр. Силистра – 7500

П.к. № 283

E-mail:ngo@net1.cc

website: www.preslavec.net1.cc

______________________________________________________________________________
Каталог: filesystem
filesystem -> Създаването
filesystem -> Община кубрат категория: Електронно управление / Финанси и бюджет Заглавие
filesystem -> Финансова подкрепа за доброволно връщане в Армения Варненското Сдружение „за теб” е партньор по проект „Център за реинтеграция Армения”
filesystem -> Ние вярваме, чe филантропията e личнo пътешествие
filesystem -> Споразумение за взаимодействие между сдружение "Младежки консултативен съвет" и Градски ученически съвет гр. Свищов


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница