Форматиране на текстаДата08.08.2022
Размер133.44 Kb.
#114901
ТипДиплом
Nasoki DR Formatirane 26.03
Свързани:
представяне на корица на списания

Форматиране на дипломната работа

Форматиране на текста


  • Шрифт Times New Roman;

  • Размер 12;

  • Междуредие 1,5;

  • Без разстояние след абзац;

  • Подравняване от двете страни (Justify);

  • Страниците да са номерирани долу вдясно;

  • Използваното граматическо време е сегашно просто.

Цитиране на литература


Списъкът с използваните източници, на които се позовавате в дипломната работа се поставя в края – статии, монографии, сборници, доклади, интернет публикации и др.
Минимален брой източници: 25. Препоръчително е сред тях да има и такива на английски език, да има публикувани в последните 10 години и да има публикации на изследвания (не учебници или теория).
Форматът на цитиране е два основни типа – с име на автори и година на публикация в текста (Delmatoff & Lazarus, 2014) или с поредно число на цитирания източник в скоби [1]. Списъкът след текста съответства на избрания формат – или по азбучен ред, или по номера на цитиране.
Вариант 1 (стил APA 7 издание):
Delmatoff, J., & Lazarus, I. R. (2014). The Most Effective Leadership Style for the New Landscape of Healthcare. Journal of Healthcare Management, 59(4), 245–249.
Вариант 2 (стил Harvard):
1. Delmatoff J, Lazarus IR. The Most Effective Leadership Style for the New Landscape of Healthcare. Journal of Healthcare Management. 2014 Aug;59(4):245–9.
Форматът на цитиране се прилага чрез използването на библиографски софтуер – Zotero или Mendeley. За използването на софтуера погледнете лекцията по МНИ и видеото.

Използване на таблици и фигури


Таблиците и фигурите се поставят в основния текст, близо до текста, който насочва към съответната таблица или фигура, централно подравнени. Всяка фигура и таблица трябва да има заглавие. Заглавието не бива да повтаря въпроса от анкетата, а да е описателно. Ако използвате данни за таблица или фигура от друг източник, трябва да посочите източника в бележка под нея. Не използвайте наготово преснети таблици и фигури.
Етикетите в графиките (имената на дяловете) не бива да са директно взети от отговорите в анкетата, а да са описателни съществителни.
Представяне на таблица: заглавие, таблица, бележки (ако са нужни)

Таблица 1


Дялове на пациентите с различни нива на ТНР/СУ и рехабилитация след ТЕЛК
Не ме насочиха за
Достатъчна Недостатъчна рехабилитация Общо

Бележки: Данните са илюстративни.
Представяне на фигура: заглавие, таблица, бележки (ако са нужни)

Фигура 1


Форма на работа на служителите преди и след пандемичните ограничения

Източник: Дипломна работа.
Образец на заглавна страница (следваща страница)
М едицински университет

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна


Факултет по обществено здравеопазване
Д ИПЛОМНА РАБОТА
за придобиване на ОКС „магистър“ по „Здравен мениджмънт“ на тема
„Нагласи сред български ученици за въвеждане на учебен предмет по здравно образование в училище“

Дипломант:
Мария Иванова Иванова,
Факултетен №: 11111111


Научен ръководител: Доц. Иван Петров, д. и.

Варна
2022


Форма за резюме (на следващата страница)
Нагласи сред български ученици за въвеждане на учебен предмет по здравно образование в училище
Мария Иванова Иванова
Научен ръководител: Доц. Иван Петров, д. и.
Рецензент: Проф. Ана Георгиева, д. м.
Резюме Въведение. Текст.
Цел и задачи. Текст.
Материали и методи. Текст.
Резултати и изводи. Текст.
Препоръки. Текст.
Заключение. Текст.
Ключови думи: здравно образование; училище; нагласи на ученици; учебен предмет. (до 6 думи или комбинации от думи)Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница