Формуляр за вписване в регистъра на научната дейност в република българияДата02.12.2017
Размер88.35 Kb.
#35844


ФОРМУЛЯР

ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Организация – висше училище

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

 • задължителни за попълване полета
ИМЕНА

Български

Английски

 • собствено:

 бащино:

 

 

 • фамилно:


второ фамилно:

 

 


АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТИ НАУЧНА СТЕПЕН

 • академична длъжност:

(избор от списък)


 • „професор”

 • „доцент”

 • „главен асистент”

 • „асистент”

/изтрийте излишното/

 • година на придобиване/заемане (дд.мм.гггг) –

 • страна –

 • организация –

 • специалност –

 • научна степен:

(избор от списък)
- „доктор”

- „доктор на науките”
 • година на придобиване (дд.мм.гггг)

 • страна –

 • организация –

 • специалност –


Други данни

(личните данни са защитени и не се публикуват в Интернет страницата на Регистъра)


Пол:

 

 • Националност:

 

 • Дата на раждане

 (дд.мм.гггг):

 • ЕГН - (задължително за български граждани, които не са регистрирани в системата):
Месторождение:

 

Владеене на чужди езици, посочени от Вас ( избор от три степени – основно, самостоятелно, свободно за описание на нивото на четене, писане, говорене)

Език


Четене

Писане

Говорене

Професионален опит и научни интереси:
БЪЛГАРСКИ

АНГЛИЙСКИ
Ключови думи:
 
Професионален опит:

 

 


Научни интереси (научна област)


РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. Публикации: 

(публикации, издадени през последните 3 години в национални и чужди издания ––по избор); под публикации се разбира: книги, статии в списания и поредици, доклади от конференции, публикувани в пълен текст (не резюмета)

І.

ТИП:

- книга;


- статия в списания и поредици;

- доклад от конференция 

 

 • оригинално заглавие:

 

 • оригинален език:

 

Издание:

 

 • Заглавие: 

Български:

Английски:
 

В съавторство (заглавие):

Български:

Английски:
ІІ.

ТИП:

- книга;


- статия в списания и поредици;

- доклад от конференция 

 • година на издаване

 

 • оригинално заглавие:

 

 • оригинален език:

 

Издание:

 

 • Заглавие: 

Български:

Английски:
 

В съавторство (заглавие):

Български:

Английски:

ІІІ.


ТИП:

- книга;


- статия в списания и поредици;

- доклад от конференция 

 • година на издаване

 

 • оригинално заглавие:

 

 • оригинален език:

 

Издание:

 

 • Заглавие: 

Български:

Английски:
 

В съавторство (заглавие):

Български:

Английски:


Проекти:


Име на проекта

 • Български:

 • Английски:


Период на действие на проекта

От... до...

Финансираща организация
 • Български:

 • Английски:

Роля в проектаРъководител на проекта - име и организацияПартньори по проекта (само от български организации) - имена и организации

Служебен адрес

Страна:

 

Пощенски код:
Електронна поща:
Факс:

 

WWW адрес:

 

 

Български:

Английски:

Град:
 

Област:

 

 

Адрес:Домашен адрес (ще бъде публикуван само по желание на учения)

Страна:
Пощенски код:
Електронна поща:
Телефон:
Факс:

 

WWW адрес:

 

 

български

английски

Град:

 

 

Област:

 

 

Адрес:


Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница