Фотонът, праната и епифизата са порталът ви за излекуване в четвърто измерениеДата18.12.2018
Размер67 Kb.

Фотонът, праната и епифизата са порталът ви за излекуване в четвърто измерение

Мастър КИРАЕЛ чрез  Каху Фред Стьорлинг


   КИРАЕЛ: Енергията на фотона или енергията на любовта, е в основата на днешния Преход в Съзнанието. Тялото ви произвежда собствена фотонна енергия, но можете да внесете повече от тази златна енергия в тялото си чрез прана-дишането, вдишвайки през теменната си чакра и прекарвайки я надолу до епифизата. Това просто действие пробужда Божествената ви клетка, известна като Сигнатурна Клетка, намираща се в тази жлеза. Прана-дишането ще разнесе с потока златните частици от епифизата, по цялото ви тяло като включи емоционалното, менталното и духовното тяло в този процес.
    Фотонната енергия също помага да получите достъп до „договорът на душата” като пробужда голямата осъзнатост на тази ваша част, която знае пътя си. Повечето от вас си мислят, че има само един договор, но на практика са два – единият е част от локалния ви мозък, а другият – на „омни” мозъка, който е на висшето ви АЗ. Тези договори съществуват в епифизата, са свързани с пътешествието ви и са вплетени в него, излизайки извън пределите на физическото тяло, в ефирното тяло на висшето ви АЗ.
    Когато навлизате в това вплитане между локалния и омни мозъка, тогава не само разширявате осъзнатостта си, но и намирате връзката между тези два мозъка и вече можете да ги чувате едновременно. В трето измерение ползвате локалния мозък, за да правите нещо. Ако кажете на мозъка си конкретно, какво искате да правите, той може да влезе в договора си и да направи това много по-бързо, отколкото ще го направи висшето ви АЗ. Това не означава, че не трябва да молите за помощ висшето си АЗ, а трябва да се научите, как да разговаряте с него, за да влизате с лекота в омни мозъка си.

    ОБЩУВАНЕ С ВИСШИТЕ ЕНЕРГИИ


    Когато говорите с висшето си АЗ казвате: „Искам да отида оттук там и ти да ме водиш”, а висшето ви АЗ да прави, каквото иска и могат да минат години преди да видите някакви резултати, защото то не познава концепцията за времето. Ако искате, да ви насочват невидимите енергии, трябва да се научите да общувате с тях ефективно, което значи да работите с чувствата си. Невидимите сили не познават езикът на думите, който знаете. Те могат да ви чувстват, а когато го правят те знаят, какво искате. Когато тези енергии отговарят на чувствата ви, ще усетите диалога с тях. Затова, когато поискате от висшия ви АЗ да ви насочи нанякъде в най-кратко време, за него това нищо не значи, докато не се фокусирате и предадете това чувство, къде искате да отидете, и как и кога смятате да стигнете до там. Ако предадете тези чувства на висшето си АЗ, то след вплитането на двата мозъка, постигате целта си. Ключът тук е това сплитане на локалния и омни мозъка ви в едно. Когато практикувате това, се свързвате със света на Елвините, тъй като езикът им е най-близък до вашия език, тук на планетата.
    Тъй като висшите енергии работят с висшите чувства, то фокусът ви трябва да е върху емоционалното ви тяло. Ако се научите да мислите емоционално, ще осъзнавате, че вашите емоции ви направляват във вашия свят. Емоционалното ви тяло се намира между менталното ви и физическо тяло, затова когато почувствате нещо, другите две тела също преживяват това.
    По-нататък – мисленето ви трябва да е чисто. Ако искате да стигнете от Манхатън до конкретно място в Куинс, а никога не сте били там, то трябва мислите ви за този маршрут да са много ясни, като се концентрирате върху избраното за посещение място и чувствате всеки негов аспект. Само тогава влизате в ефирния шаблон и търсите докато намерите, без да преминавате през „сиво пространство”, което е гаранция, че сте напуснали тримерната реалност. Още с навлизането в Куинс, ще видите веднага търсеното място. След това трябва да отстъпите назад, докато не хванете във фокус околностите на това място. Ще ги разпознаете. Дори и да не знаете, как сте попаднали тук, ще имате достатъчно информация – примерно адрес, който да търсите в Google или да питате някого за него. По такъв начин от мястото, на което сте, можете да се отправите към всяка точка на света и можете да правите това сега – в тези до-Преходни времена.
    Някои от вас си мислят, че не могат да преминат през това малко сиво пространство. Ами ако продължавате да мислите така, то никога няма да го преминете. Но ако искате това, просто си кажете: „Отивам там, ще мина през това сиво пространство и ще видя това, което искам да видя”. При първото си пътешествие в ефирното пространство от Манхатън до Куинс, ще се отзовете в пустинята Мохаве Дезерт, но не обвинявайте висшето си АЗ. Всичко е във силата на концентрацията ви. Можете да контролирате висшето си АЗ, но трябва да сте концентрирани. И можете да се научите на това, докато сте в третото измерение. Можете да пътешествате из Швейцария и Русия, където си поискате, дори никога преди да не сте били там.
    Договорите ви са винаги достъпни за вас и когато са вплетени, можете да ползвате това упражнения за пътешествие в ефирната материя, за да намерите това, което търсите. Когато подобаващо оформите молбата си до висшето си АЗ, ще се удивите, че знаете ясно къде искате да отидете. Много от това, което знаете, не е казвано, скрито е в чувствата ви, но то е достъпно.
    ВЪПРОС: Правил/а съм това упражнение и не мога да отида от едно място в друго. Какво всъщност ни пречи да го правим?
    КИРАЕЛ: Единственото нещо, което ви пречи да попаднете от едно измерение в друг свят, е липсата на концентрация. Трябва да ползвате концентрацията си, за да изпитате чувството на единение и разберете, че отделеност не съществува. При пътешествието си в трето измерение, имате ин и ян, отгоре и отдолу, отпред и отзад, отвътре и вън. Сякаш сте разделили локалния мозък на части – едната му част е страната ин, а другата – страната ян. Пътешествието ин/ян е измерването на нещата във вашият план на съзнание. За да изпитате доброто, трябва да изпитате и лошото и т.н. Когато махнете от това уравнение дуалността, то преплитате дясното и ляво полушарие на мозъка и повече няма да има разделение. Ще откриете, че всичко съществува на едно място. И тази дължина на вълните е единственото нещо, което ни разделя. Аз мога светкавично да попадна там, защото аз вече съм там. И вие можете да го направите тук, защото вече сте тук.

    ФОТОННАТА ЕНЕРГИЯ И ПРЕХОДА


    ВЪПРОС: Как още може да се използва фотонната енергия?
    КИРАЕЛ: Казано с прости думи, фотонът е източник за всички ваши енергийни потребности в четвърто измерение. Фотонът е форма на електромагнитната енергия с качества, които я правят безкраен източник на енергия. Тя може да се използва за електроприборите ви, за затопляне и охлаждане на домовете ви и още много други. Вашите галактически братя и сестри ви учат да ползвате фотонната енергия и вече някои от тях работят с ваши правителствени чиновници.
    ВЪПРОС: Колко голям е фотонния пояс, и как можем да съберем цялата тази фотонна енергия? Моля, пояснете разликата между прана и фотон?
    КИРАЕЛ: Поясът от фотонна енергия, през който преминава Земята по време на Прехода е толкова огромен, че не мога да ви дам точно описание на обемността му. А праната е необходимо за живота дишане, което включва дълбоко вдишване, позволяващ на фотонната енергия да навлезе в тялото чрез коронната чакра. Крайният й приемник в тялото е епифизата.
    ВЪПРОС: След Прехода, какъв ефект ще оказва фотонът на енергийното ни поле?
    КИРАЕЛ: След Прехода, количеството фотонна енергия в тялото ви пряко ще се съотнася със светлината в аурата ви. Когато Мастер Иисус беше на Земния план, хората можеха да виждат аурата му, тъй като тя светеше с цялата тази фотонна енергия от тялото му. И двете Марии – Магдалена и Майка Мария, са били със светещи аури. От друга страна, аурите на Петър, Павел и Матей не са светили, защото не са успели да излязат от пределите на триизмерната реалност. Практикувайте създаването на това светене сега. Когато се гледате в огледалото и не виждате златното светене, което излъчвате, постойте още някоко минути и заредете с енергия златните си нишки. Може да видите и малки късчета или излъчващи искрички, но това вече е успешно начало.

    ПРАНА ДИШАНЕТО И ЗДРАВЕТО


    ВЪПРОС: Използва ли се прана дишането само за провеждане на фотонната енергия в тялото и за излизане извън пределите на тази реалност или за излизане от телата ни?
    КИРАЕЛ: Можете да използвате прана дишането, за да направите нещо повече от излизане извън тялото си. „Страничните ефекти” на прана дишането са освобождаване от страха, прочистване на мислите, подсилване на осъзнатостта, просветляването на тялото ви и т.н. Скоро ще навлезете в четвъртото измерение и ще ви е по-лесно да попаднете в него, ако практикувате прана дишането. Важността на прана-дишането можете да съзрете във факта, че когато дишате, енергиите ви от другата страна също дишат с вас. Няма значение къде са аспектите ви – тук или в други светове, когато вдишвате праната, те също вдишват. Това е правило, а не изключение. Ако не дишате прана, то и аспектите ви също не дишат. Прана-дишането облекчава аспектите ви в процеса на претоварването ви с информация.
    ВЪПРОС: Важно ли е сега да се грижим за физическото си тяло, след като ще бъде излекувано с преминаването в четвъртото измерение?
    КИРАЕЛ: За да преминете в четвъртият свят, трябва да поддържате триизмерното си тяло здраво и цяло. Вашето тяло е ин/ян. Задната част на тялото ви е мъжката страна, а предната – женската. Трябва да поддържате балансирани и здрави двете части, иначе пътят ви в четвъртото измерение ще бъде неравен. Пиещите и пушещите трябва да обуздаят тези навици преди Прехода. Ако органите ви са повредени от прекомерната употреба на алкохол или дробовете ви са пълни с никотин, то преминаването в друго измерение ще ви носи страдание. Колкото по-здраво е тялото ви, толкова по-лек ще е преходът. В бъдеще, за дишането ще използвате фотонната енергия, което означава, че няма да ви е необходим пълният капацитет на дробовете. Те ще намалят своя размер и ако са задръстени, ще ви е трудно да дишате по време на прехода. Правете прана-дишане всеки ден и ще ви е по-лесно да преминете през преходния период.
    ВЪПРОС: Защо лежим по гръб при сеанса на Сигнатурната клетка?
    КИРАЕЛ: Мъжката част на тялото ви (задната), служи като котва в този план на съзнание. Когато лежите на нея, това ви задържа в земния план. В същото време останалата част на тялото е свободна да прави каквото поискате. Вие идвате в този свят чрез коренната чакра, после през тимуса и слънчевия сплит до останалите части на тялото. Задната страна на тялото е последната физическа част, която преминавате и тя е вашата котва.

    ЧЕТИРИТЕ НИШКИ НА ДНК


    ВЪПРОС: Доколко са важни 4-те нишки на ДНК за съществуването в четирите тела?
    КИРАЕЛ: Вие като енергия от четири тела (духовно, ментално, емоционално и физическо тяло), имате 4 нишки, които съответстват на всяко от тях. Първата е физическата, втората – емоционалната, третата – менталната и четвъртата – духовната.
    Те са мощни, но една от тях е по-мощна от останалите, и това е златната нишка. Всеки комплект от четири нишки на ДНК има и златна нишка, която се намира в духовното или ефирно тяло. Златната нишка е чиста фотонна енергия, която превеждате през тялото си чрез прана-дишането, за да се вплете с останалите чрез епифизата. По време на Прехода ще се освободите от триизмерната реалност с нейна помощ. Основната й функция е да ви приведе в четвъртото измерение.
    ВЪПРОС: Как можем изцяло да вплетем Истината в нашето пътешествие?
    КИРАЕЛ: Това е още една сборна точка при пътешествието ви в преходните времена - включването и активирането на синята нишка на истината. Представете си синя частичка истина, излизаща от третото ви око на разстояние около фут. Нека се отправи към този, когото искате да докосне и тя вече е там. Тя се движи много бързо. Когато вашето пътешествие е дълбоко вплетено с тази нишка на истината, то тя ще промени цвета си от син до кобалтовосин, което ще показва, че сте укрепили нивото си на истина.
    Можете да осъзнавате истината си във всеки момент на деня, като привличате към себе си най-тъмносинята частица от тези, които можете да намерите. Тя няма да ви позволи да слушате тримерните думи, създадени да ви лъжат. Ще знаете и чувате истината и тогава те няма да ви въздействат. Изисква се смелост да казваш истината, защото не всеки е в състояние да разбере и приеме истината. Влезте в сърцето си и вплетете нишката истина в пътешествието си и повече никога няма да казвате неистини. Наистина няма да съжалявате.

    ПОДДЪРЖАЙКИ СВЕТЛИНАТА НА ПРАВДАТА


    ВЪПРОС: Бихте ли уточнили относно златната нишка на ДНК и взаимодействието й със синята светлина на истината и зелената – на любовта?
    КИРАЕЛ: Златната нишка е светлината на Бога Творец. Тя познава само истината. В това измерение тя е сложна. Примерно, когато си купувате медицинска застраховка, го правите с идеята, че сега не ви е нужна, но ви трябва за „всеки пожарен случай”. Е, това истина ли е? Истината е, че искате застраховката, защото можете да позволите на тялото си да заболее, тъй като не му обръщате внимание – храните се неправилно, не се занимавате с физически упражнения, не правите прана-дишане и т.н. Ако почитате тялото си в най-висшия смисъл на думата, което включва всичките четири тела, застраховката би била излишна.
    За да постигнете най-високо ниво на истината, сплетете синята и златна нишки. Синята така ще бъде погълната от златната, че дори няма да я видите в плитката. Само тогава ще знаете, че сте дълбоко в истината. И когато сте там, златната ви нишка ще стане персонифицирана и ще излиза извън пределите ви, за да въздейства на околните. Когато гледате изображението на Мастер Исус, ще забележите, как неговата светлина се излъчва, защото той е познавал само правдата и всички преходни цветове на Богинята са били вплетени в златната му нишка. Любовта и светлината на Бога Творец или тази златна нишка, е всеобхватна и проектираща високо ниво на истината и вие ще познавате истината. Затова, когато четете в Библията, че Мастер Исус е обърнал масата с парите, ще знаете, че това не е истина. Неговата истина е била в това, че въобще не е обръщал внимание на такива неща.
    ВЪПРОС: Как да поддържаме това чувство за истината в ежедневния си живот и ще помогне ли поддържането на тази енергия да си оставаме млади?
    КИРАЕЛ: Процесът на преминаване фотонната енергия през епифизата ви с едновременното проектиране на синята светлина на истината ще ви помогне да поддържате това чувство за истината. В третото измерение подсилената синя светлина ще ви позволи да останете фокусирани върху истината в „голямата картина” така да се каже, и този голям кръгозор има отношение към любовта. Затова поддържането светлината на истината включва в себе си любовта и любовта ще ви помогне да се чувствате и изглеждате по-млади. Виждате ли бръчици около очите, подсилете синята си светлина и просто освободете картината, която виждате. Гледайте в голямата картина. Ако се фокусирате върху тъмните или негативни неща като бръчките по лицето, това ще ви състари. Ако си мислите, че бръчките са грозни, то грешите. Красиви са, защото това сте вие. Кажете си, когато гледате лицето си и виждате очите, устните, ушите, косите си „Нима не е прекрасно”. Ако косите ви са сиви, помислете за себе си „Какъв красив сив цвят”. Ще привлечете синята светлина на истината и любовта към себе си и това, съчетано с прана-дишането, ще излекува вас и тялото ви. Гледайте се и забелязвайте хубавото във вас. Ако се вглеждате в това, какви сте били в миналото и си спомните, какви сте искали да бъдете в това бъдеще, което вече е дошло, ще видите, че сега сте такива, каквито сте искали да бъдете в миналото, без значение, как изглеждате и се чувствате в момента.

    УСИЛВАЙКИ ЛЮБОВТА И ИСТИНАТА


    ВЪПРОС: Само Богинята на зеления лъч ли е единствената Богиня, която може да работи ефективно със зелената светлина на любовта и ще укрепи ли истината ни усилването на любовта ни?
    КИРАЕЛ: Всички Богини, независимо към кой лъч принадлежат, могат да работят със зелената светлина на любовта. Трябва само да сложите сърдечната зелена светлина пред себе си, за да подсилите любовта си. И когато го правите, истината ви ще се усилва, защото, ако се вгледате в зелената си светлина, ще видите неголеми сини вплитания, минаващи през нея, и ако можете да проникнете в синята си светлина, то бихте видели и останалите цветове. Енергията на Богинята има отношение към истината, но на този план на съзнание, не можете да узнаете истината, без да въвличате в това сърдечната си светлина, вплетена в златната нишка. В четвъртото измерение, всички цветове ще са автоматично вплетени в златната нишка, която ще е пред вас.
    ВЪПРОС: Хората винаги търсят истината. Къде е нейното обиталище?
    КИРАЕЛ: Както вече казах, истината ви е в епифизата – там, където е вашата Божествена Клетка и „договорът” ви. Ако искате да разберете цялата своя истина, не се питайте „Кое е моята истина” или „Къде е моята истина”. Практикувайте сплитането на локалния ви мозък и омни мозъка, едновременно общувайки с висшият си АЗ. Пребивавайте в това и знайте истината си, защото, ако знаете собствената си истина, то никога няма да се разделите с нея.
    ВЪПРОС: Можем ли да използваме Изцелението на Сигнатурната Клетка за внасяне на истината в пътешествието ни?
    КИРАЕЛ: Да. При изцелението на Сигнатурната Клетка трябва да задействате всичките си четири тела и то с любов/истина. Това предполага внасянето на повече прана или фотонна енергия в пътешествието ви, когато изцелявате някого. Вие не можете изцяло да излекувате физическото тяло, без да излекувате емоционалното, а това изисква любов/истина. Запомнете, когато лекувате емоционалното си тяло, то ще излекувате и физическото и менталното тяло. Това дълбинно пътешествие за тези, които искат да вървят по пътя на лечителството. Вложете истината си в златната си светлина, когато провеждате изцелението, тогава ще бъдат надминати и най-смелите ви очаквания от лечителството ви.

    ФОТОНЪТ Е ПАНАЦЕЯ


    ВЪПРОС: Как Сигнатурната Клетка ще реагира на фотонния пояс, през който ще премине Земята по време на Прехода?
    КИРАЕЛ: Сигнатурната клетка, както и митохондрията, ще израснат автоматически и ще се разширяват докато Земята се движи през фотонния пояс. И това разширение на клетките ще помага и укрепва осъзнатостта ви.
    ВЪПРОС: Ще се смята ли фотона за чудодейното лекарство в четвъртото измерение, както примерно сега е аспирина?
    КИРАЕЛ: Няма да сравнявам фотона с аспирина, още повече, че и двата могат да се разглеждат като панацея на всичките ви болести. Аспиринът на практика в това измерение е чудесно и мощно лекарство. Той помага, защото вие вярвате, че работи. Вие приемате аспирина при простуда, температура, проблеми със сърцето, главоболие и т.н. Когато хората взимат ежедневно аспирин, значи вярват, че той помага. Подчертавам „вярват”, защото аспиринът нищо не прави. В момента, в който сте приели аспирина, вие вярвате, че скоро ще се оправите и вие наистина се чувствате по-добре. Приемайте аспирина дотогава, докато не разберете, че можете да се излекувате и без него.
    Фотонът на практика е панацея в лечителството, тъй като той е светлината на любовта. Когато се подсилва осъзнатостта ви и мисленето навлиза в света на дясното полукълбо, то знаете, че изцелението е възможно без аспирин и на практика ще се лекувате без него. Това не означава, че сте длъжни сега да преустановите употребата му. Не правете нищо, което противоречи на представите ви за лечение. Някои хора приемат аспирин заради болното сърце или защото са прекарали инсулт. Ако това ви помага, то продължете да правите това, което ви помага.
    ВЪПРОС: Когато се гмурках, установих, че мога да дишам много дълго под водата и дори не исках да излизам на повърхността. Беше възбуждащо чувството. Дали не съм се намирал в пространството на синята светлина на любовта и то да ме е поддържало под водата?
    КИРАЕЛ: При описаният от вас опит се е отключило тримерното ви тяло и сте привлекли енергията на прана, златната и синята светлина, която ви е поддържала. Случилото се е много мощно и сложно, за да изпадам в подробности, но когато Земята приключи прехода и вие бъдете в четвъртото измерение, ще разберете, какво се е случило. Опитът с плуването в четвъртото измерение ще прилича на това, което сте изпитали вие. В четвъртото измерение ще можете да плувате под водата с делфините и китовете много време без да използвате дишането. Ще използвате прана или енергията на златната светлина в тялото си, за да се поддържате. Самият вие сте опитали това в скорошното ви приключение. Поддържайте го.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ


    Всеки ще се излекува. Просто не знаете, колко време е необходимо за това. Прана-дишането и вдишването на фотонна енергия в епифизата е паспортът ви за изцеление и лек преход в четвъртото измерение. Имате ли нужда от помощ, и ако знаете, какво искате да кажете на Бога-Творец, на ангелите, на вашите водачи, на висшето си АЗ или Елвините, то създавайте чисти мисли. Обединете ги с любовта и ги преобразете в чувства. Отговорите на молбите и въпросите ви ще са под формата на чувствата, които вие ще разберете. Лека вечер.

    Бележки под линия:


    1. В науката количеството или кванта електромагнитна енергия, считано за дискретна частица с нулева маса, без електрически заряд, има безкраен живот.
    2. Всички човешки същества имат още два други аспекта, които могат да са тук, или в други светове. Те винаги се намират на достатъчно разстояние от физическото ви същество, защото в обратния случай интензивността на енергията би била катастрофална.
    3. Седемте лъча на Богинята са на Земята за осъществяване задачите на Прехода. Всеки лъч има цвят с определени характеристики. Ето ги и тези седем лъча – оникс (цветът на магията), червен (събирателна информация), виолетов (мостът между видимото и невидимото), розов (божественото творение), аква (смес от вибрациите на Земята и другите светове), зелен (любов) и син (истина).
    4. Митохондриите са органели в цитоплазмата на клетката и участват при изработването на енергия. Те са източник за изхранване на клетката.
~ Love & Light ~
Каталог: 01-Bulgarian -> 14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Биография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга първа платон елевсинските мистерии Младостта на Платон и смъртта на Сократ
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> К. Г. Юнг Автобиография спомени, сънища, размисли Записани и издадени от Аниела Яфе Подготвената съвместно от Юнг и Аниела Яфе автобиография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Уолдън или Живот в гората Хенрих Дейвид Торо
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Вестителите на зората барбара Марчиняк
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Живот без принцип хенри Дейвид Торо Избрани произведения
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Образи и символи Размисли върху магическо-религиозната символика
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Sant Bani Ashram Sanbornton, New Hampshire, usa превод Красимир Христов, 2003 Художник на корицата Димитър Трайчев Кратка биография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Писма на елена рьорих 1929 – 1932 Том 2 Един уникален по съдържанието си труд
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Митът за вечното завръщане Архетипи и повторение


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница