Функция за получаване на интерполирани стойности с кубичен сплайнДата23.03.2017
Размер40.92 Kb.
#17583
Функция за получаване на интерполирани стойности с кубичен сплайн

Option Base 1

'******************** Cubic_Spline ****************

'

Function cubic_spline(input_column As Range, output_column As Range, x As Range)'Purpose: Given a data set consisting of a list of x values

' and y values, this function will smoothly interpolate

' a resulting output (y) value from a given input (x) value
' This counts how many points are in "input" and "output" set of data

Dim input_count As Integer

Dim output_count As Integer

input_count = input_column.Rows.Count

output_count = output_column.Rows.Count

' Next check to be sure that "input" # points = "output" # points

If input_count <> output_count Then

cubic_spline = "Something's messed up! " & _

"The number of indeces number of output_columnues don't match!"

GoTo out


End If
ReDim xin(input_count) As Single

ReDim yin(input_count) As Single

Dim c As Integer

For c = 1 To input_count

xin(c) = input_column(c)

yin(c) = output_column(c)

Next c

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' values are populated

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Dim n As Integer 'n=input_count

Dim i, k As Integer 'these are loop counting integers

Dim p, qn, sig, un As Single

ReDim u(input_count - 1) As Single

ReDim yt(input_count) As Single 'these are the 2nd deriv values

n = input_count

yt(1) = 0

u(1) = 0


For i = 2 To n - 1

sig = (xin(i) - xin(i - 1)) / (xin(i + 1) - xin(i - 1))

p = sig * yt(i - 1) + 2

yt(i) = (sig - 1) / p

u(i) = (yin(i + 1) - yin(i)) / (xin(i + 1) - xin(i)) - (yin(i) - yin(i - 1)) / (xin(i) - xin(i - 1))

u(i) = (6 * u(i) / (xin(i + 1) - xin(i - 1)) - sig * u(i - 1)) / p

Next i
qn = 0

un = 0


yt(n) = (un - qn * u(n - 1)) / (qn * yt(n - 1) + 1)

For k = n - 1 To 1 Step -1

yt(k) = yt(k) * yt(k + 1) + u(k)

Next k
''''''''''''''''''''

'now eval spline at one point

'''''''''''''''''''''

Dim klo, khi As Integer

Dim h, b, a As Single

' first find correct interval

klo = 1


khi = n
Do

k = khi - klo

If xin(k) > x Then khi = k Else klo = k

k = khi - klo

Loop While k > 1
h = xin(khi) - xin(klo)

a = (xin(khi) - x) / h

b = (x - xin(klo)) / h

y = a * yin(klo) + b * yin(khi) + ((a ^ 3 - a) * yt(klo) + (b ^ 3 - b) * yt(khi)) * (h ^ 2) / 6


cubic_spline = y

out:


End Function
====
Използване:
В областта A2:A6 са входните стойности на Х, в областта B2:B6 са входните стойности на Y, в областта C2:C24 са стойностите за Х, за които искаме да изчислим съответните стойности на Y.
В клетка D2 извикваме функцията =cubic_spline($A$2:$A$6;$B$2:$B$6;C2), която изчислява стойността на Y по стойността на X в клетка C2. После копираме формулата в следващите клетки от колона D, и получаваме интерполираните стойности:

A B C D


In

TrueData

In

Spline

1

0.75

0.8

0.81

2

0

1

0.75

3

-1

1.2

0.69

4

3

1.4

0.61

5

4.75

1.6

0.48

 

 

1.8

0.28

 

 

2

0.00

 

 

2.2

-0.37

 

 

2.4

-0.76

 

 

2.6

-1.06

 

 

2.8

-1.17

 

 

3

-1.00

 

 

3.2

-0.48

 

 

3.4

0.31

 

 

3.6

1.23

 

 

3.8

2.17

 

 

4

3.00

 

 

4.2

3.63

 

 

4.4

4.07

 

 

4.6

4.37

 

 

4.8

4.59

 

 

5

4.75

 

 

5.2

4.91

Графика:


Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница