Г. 68 агенти в 8-те партии с шанс за парламентаДата21.01.2018
Размер120.18 Kb.


01.07.2009 г.

68 агенти в 8-те партии с шанс за парламента
Общо 4397 лица, по­паднали в кандидат-депутатските ли­сти на всички участващи в парламентарния вот партии и коалиции, прове­ри комисията по досиета­та. От тях 1163 лица не подлежат на проверка за агентурно минало, защо­то са родени след 18 юни 1973 г.

Комисията по досиета­та огласи имената на 139 кандидати, работили за ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия, попаднали в листите.

Труд"публикува пълния списък от агенти и щат­ни служители на ДС в ли­стите на 8-те партии и коалиции, които според социолозите вероятно биха влезли 6 41-вото на­родно събрание. Те са под­редени според електоралната им тежест, измере­на от социолозите.


ГЕРБ

Божидар Димитров, се­кретен сътрудник и агент Кардам, Тервел, Телериг, Първо главно у-ние на ДС (ПГУ) и Второ главно у-ние на ДС(ВГУ), от 1973 г.

Любомир Христов, резидент Хари, Трето у-ние на ДС, от 1981 г.

Павел Димитров, щатен служител, МВР-Варна, след­ствен отдел на ДС-Варна, от

1983 г.

Румен Иванов, щатен служител, ОУ-МВР-Толбухин, отдел контраразузнава­не, от 1987 г.Стефан Дедев, щатен слу­жител от 1987 г., 13-и грани­чен отряд (ДС)Коалиция за България”

Баки Хюсеинов, агент Трънчев, Трето у-ние на ДС, от 1984 г.

Виктор Анчев, секретен сътрудник Сплавов, ПГУ, от 1977 г.

Владимир Димитров, щатен служител от 1980 г. на МВР-Благоевград-ДС

Георги Юруков, агент Стоев на Трето у-ние на ДС от 1975 до 1978 г.

Димо Гиргинов, агент Стоянов на МВР-Враца-ДС от 1976 г.

Добромир Задгорски, агент Роман на Шесто у-ние на ДС от 1984 г.

Живко Желев, щатен слу­жител на МВР-Толбухин-ДС и Столично главно у-ние (СГУ)наМВР-ДСот1974 г.

Марко Мечев, съдържа­тел на явочна квартира Оп­тик, МВР-Пазарджик-ДС, от

1984 г.


Минчо Минчев, агент Арабаджиев, Шесто у-ние на ДС, отдел 06, от 1985 г., дело­то е унищожено през 1990 г.

Пламен Ранчев, щатен служител, Четвърто у-ние на ДС, от 1986 до 1990 г.

Сиво Сивов, резидент Каров, МВР-Сливен-ДС, от 1980 до 1983 г.

Стефан Цонев, агент Емил, МВР-Търговище-ДС, от 1976 г.

Стоян Витанов, агент Ми­рослав, ОУ-Велико Търново-ДС, от 1980 до 1983 г.

Таско Ерменков, щатен служител, Разузнавателно У-ние на Генералния щаб, от

1984 г.

ДПС

Айдън Исмаилов, агент Радков, МВР-Плевен-ДС, от 1985 г.

Александър Сурталов, агент Иванов, ДС-управление ЦИОУ, от 1986 до 1990 г.

Асен Методиев, агент Ме­тоди, РДВР-Пловдив-ДС, от 1986 г.

Ахмед Башев, агент Манол на МВР-Благоевград-ДС, от 1988 г.

Ахмед Доган, агент Анге­лов, Сергей, Сава, Трето у-ние, ОУ-МВР-Варна, ПГУ, от 1974 до 1988 г.

Ваид Арслан, агент Ог­нян, МВР-Варна-ДС и МВР-Толбухин-ДС, от 1967 до 1969 г.

Валери Младенов, агент Румен, Трето у-ние на ДС, от 1977 г. до 1981 г.

Валери Цветанов, агент Сендов, СУ на МВР, отдел ДС-Сливница, от 1981 г.

Владимир Маринов, ща­тен служител, МВР-Търгови­ще-ДС и МВР-Ловеч-ДС, от 1980 г.

Гюнай Сефер, агент Алиев, МВР-Силистра-ДС, от 1982 до 1983 г.

Дауд Ибрям, агент Искре­нов, Трето у-ние, МВР-Пловдив-ДС, от 1984 г, делото е унищожено 1990 г.

Къймет Тургут, агент То­дорова, , Шесто у-ние на ДС, отдел 6, 1988-1989 г.

Лютви Местан, агент Па­вел, Трето у-ние на ДС, от 1979 г., съдбата на делото е неясна.

Матей Матеев, агент Янко, ДС-управление 2, от 1979 г. Делото е унищожено през 1990 г.

Мехмедали Гази, агент Христов, Трето у-ние на ДС, от 1985 г.

Мехмет Велиат, агент Хайдаров или Хайдар, МВР-Пазарджик-ДС и ВГУ, от 1971 до 1989 г.

Митхат Мехмед Табаков, секретен сътрудник Леонид, ПГУ, от 1985 г.

Орхан Алиев Юсеинов, агент Зоран, МВР-Ямбол-ДС, от 1985 г.

Орхан Техир Мемиш, агент Етиен, МВР-Шумен-ДС, от 1977 г., унищожено дело.

Ошнут Бекир, агент Аспа­рух, Трето у-ние на ДС, от 1985 до 1989 г.

Рама дан Аталай, агент Вергил, СГУ-ДС, от 1982 г.

Ружди Хасан, агент На­ско, МВР-Бургас-ДС, от 1983 г.

Свилен Русинов, агент Стоянов, Труто у-ние на ДС, от 1988 г.

Юнал Лютфи (Юнал Саид Лютфиев), секретен сътруд­ник Мурад и Сидер, РУ-ГЩ, Второ у-ние на Комитет за държавна сигурност при МВнР, от 1965 г.

Янко Янков, нещатен слу­жител, МВР-Сливен-ДС от

1986 г.

Атака”Георги Алексиев, агент Искренов, Трето у-ние на ДС, от 198Q г.

Даньо Гичев, щатен слу­жител, МВР-Разград-ДС, от

1983 до 1990 г.

Петър Гуцалски, щатен служител, СГУ-ДС, от 1986 г.

Станислав Станилов, агент Светлин, ВГУ, от 1986 до 1990 г.

Синята коалиция”

Няма кандидати за депута­ти с агентурно минало.

НДСВ

Ганчо Ганчев, агент Алексиев, Трето у-ние на ДС, от 1978 до 1979 г.

Кирил Арсов, агент Иван, Трето у-ние на ДС, от 1975 г.

Петър Църов, съдържа­тел на явочна квартира, МВР-Ловеч-ДС, от 1984 до 1989 г.

Петър Гурцов, агент Златан, МВР-Сливен-ДС, отде­ление контраразузнавателно, от 1974 до 1989 г.

Стоян Стоянов, съдър­жател на явочна квартира, ПГУ, от 1982 г.ЛИДЕР и „Новото време”

Виктор Денизов, агент Демил, Соколов, Хектор, ВГУ, от 1976 г.

Владимир Великов Ива­нов, агент Сашо, Симо, МВР-Русе-ДС, от 1986 г.

Евгени Евгениев, щатен служител, МВР-Перник-ДС, от 1980 г.

Кирил Пенчев, агент Косьо, Трето у-ние на ДС, от 1989 г.

Огнемир Пенчев, агент-осведомител Николов, МВР-Сливен-ДС - отдел ВКР, от 1970 до 1972 г.

Стоян Цветанов Стоя­нов, агент Цветков, МВР-Сливница-ДС, 1983-1989 г.

РЗС

Бойко Ватев, агент Геор­гиев, МВР-Плевен-ДС, от 1982 до 1989 г.

Димитър Анков, агент Цене, ДС - отдел II, от 1979 до 1982 г.

Димитър Димитров, агент Пашов, Трето у-ние на ДС, от 1977 до 1989 г.

Евгени Ганчев, щатен служител, МВР-Перник-ДС, от 1980 г.

Калин Димов, щатен слу­жител, МВР-Бургас-ДС, от 1984 г.

Кирил Кирилов, агент Сашо, Трето у-ние на ДС, от 1979 до 1981 г.

Красимир Каракачанов,

агент Иван, Шесто у-ние на ДС, от 1989 г.

Стефан Гецов, агент Юлиян, МВР-Ловеч-ДС от 1975 до 1984 г., след това ща­тен служител в ДС-Ловеч до 1991 г.

Христо Петров, щатен служител в МВР-Бургас-ДС, от 1986 г.
Сред кандидатите на още 7 партии и коа­лиции, регистрирани за парламентарните избори, има общо 71 агенти и служители на Държавна сигур­ност и разузнавател­ните служби на Бъл­гарската народна ар­мия. Като брой те са разпределени така:

Защита" -13

Българска лява коалиция" -25

..Социалдемокра­ти" -8

Коалиция за Роди­ната -8

Български национа­лен съюз „Нова демо­крация" - 6

Обединение на бъл­гарските патриоти -9

Другата България" - 2РЗС И ЛИДЕР - изненадани от „ченгетата"

Някои от партиите, в чиито листи бяха огласе­ни агенти на ДС вчера, обявиха, че са изненада­ни. От РЗС, опозиционна­та дясна сила с най-много сътрудници на ДС в листи­те - 9, тутакси се разгра­ничиха от тях. Яне Янев обяви, че нито един агент не е член на РЗС - 4-ма са от ВМРО, 2-ма - от Земе­делския съюз и 2-ма - от гражданската квота.

В ЛИДЕР и „Новото вре­ме" също бяха изненада­ни, че има сътрудници на ДС в листите им. Те на­рочно били скрили агентурното си минало.

В ГЕРБ има само един агент на ДС - Божидар Димитров, който е обявен от 3 г. Той е лично моя кандидатура, а и структу­рата в Бургас го искаше, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Остана­лите 4-ма агенти били щатни служители, а не до­носници, стана ясно от ду­мите на Генерала.

НДСВ, които от 2001V се стремят да не допускат агенти в листите си за парламент, имат 5-има. „Те са на неизбираеми места, нямахме техноло­гично време да проверим листите си", обясни цари-стьт Минчо Спасов.

Социалистът и секре­тар на И Б Антон Кутев пък обяви пред „фокус", че хо­рата с агентурно минало трябвало да бъдат осво­бодени от листите. \п

01.07.2009 г.

Почти готова е църквата „Свети Дух"
Православният храм "Свети Дух" на ъгъла на булевард "Шипченски проход" към пазара "Ситняково" в столицата, който се гради от годи­ни и доскоро бе замразен, е почти готов. Строежът на църквата се фи­нансира от дарители.


01.07.2009 г.

Парното в София тази зима е било 11% по-скъпо
ГОДНОСТ

Срокът на действие на около 70 000 прибора на "Техем" изтича в края на тази година и те ще трябва да бъдат сменени. Според Михайлов проблемът е в батериите, чийто живот е ограничен - 10 години. "Лошо ще стане, ако по средата на сезона спре батерията - ще се започне отчитане на максимална мощност. Затова е важно да се сменят уредите навреме", посочи той. Според фирмата най-доброто решение е в уредите, които могат да се отчитат дистанционно. Три топломера и един водомер излизат 230 лв., като цялата система се предлага и под наем, обясниха от фирмата.
Николай Марченко

Въпреки задържането на цените, по-краткия отоплителен сезон и студените радиатори по време на газовата криза като цяло сметките за парно в София са с 11% по-високи от предходната зима. Това съобщи вчера изпълнителният директор на "Техем Сървисиз" Румен Михайлов. Наблюдението му е само върху изравнителните сметки на дружеството, което държи около 1/3 от абонатите в столицата.

"Апартамент от 80 кв.м в столицата има средно сметка за целия сезон около 1500 лв., плюс-минус 10%", поясни Михайлов. Той не можа да обясни как се е стигнало до такива суми. Енергийният министър Петър Димитров задържа старите цени на топлоенергията в столицата и не позволи тя да поскъпне от януари с 19%. Освен това отоплителният сезон е бил 150 вместо нормалните 170 дни.

До няколко дни "Техем" ще предаде изравнителните сметки на абонатите, съобщи управителят на фирмата Милена Стоянова. От 7431 сгради в София в 12 не е осигурен достъп, а в цялата страна неотчетени са останали 10 323 апартамента от клиентите на "Техем". Затова коректните клиенти ще трябва да чакат още три месеца, без да е ясно каква е окончателната изравнителна сметка. Първо трябва да мине едномесечният срок за обжалване, след това да се правят корекции на всички останали сметки в проблемната сграда и т.н.
01.07.2009 г.

1400 лв. за парно на апартамент

Между 11 и 20% по-високи изравнителни сметки ще получат абонатите
Около 1400 лв. е средната сметка на апартамент за топла вода и парно за целия отоплителен сезон. Това съобщи Румен Михайлов от топлинния счетоводител "Техем". Става въпрос за жилище около 70 квадрата. При различните семейства обаче количеството потребена топлоенергия е различно. Така се наблюдава отклонение от тази сума, което в повечето случаи е в рамките на 10% повече или по-малко. Сметките за парно за отоплителния сезон 2008-2009 г. са малко по-ниски от очакваното, защото самият сезон е бил по-кратък. По принцип той е около 170 дни, но през последния сезон те са били 150, поясни Стоянова.

Така през тази зима към сградите е подадена с около 11% по-малко топлоенергия от предходния период, което компенсира по-високата цена. За София, където цената скочи с 22% миналото лято, изравнителните сметки ще са с около 11% по-високи от миналогодишните. В останалите градове обаче абонатите ще имат да доплащат за топло до 20% повече спрямо миналата година, тъй като за тамошните топлофикации цената се вдигна още веднъж от 1 януари, докато в София енергийният министър Петър Димитров задържа цената.

От следващата година доста абонати ще трябва да сменят топломерите си, тъй като животът на сегашните изтича, припомниха от "Техем". Освен използваните сега ще се предложат и уреди с радиоотчитане, които не изискват достъп до жилището за отчет. Те струват около 48 лв., а водомерите - около 60 лв. От "Техем" смятат да предложат и уреди под наем.

Кристиан КОСТУРКОВ


01.07.2009 г.

Играят мач в памет на Начко Михайлов
Ветерани на столичния Локомотив ще се съберат в събота, 4-и юли, в 10 часа на игрището в кв. Орландовци, район "Мара Бунева", на ул. "Планинско цвете", за да почетат легендата на българския футбол Начко Михайлов.

Семейството на великия играч, Столичната община и район "Сердика" ви канят на футболен мач в чест на 60-годишния юбилей от рождението му. Срещата е между отборите на Приятели на Начко и ветераните на отбора, на който остана верен цял живот - Локомотив (Сф). Преди първия съдийски сигнал на стадиона ще бъде открита и паметна плоча на незабравимия Бате Начко. През 2009-а се навършват 31 години от последната титла на червено-черните и 30 от избирането на Михайлов за футболист №1 на България. Начко е и последният локомотивец с най-ценното отличие. В негова памет в събота ще се съблекат по екип други митични фигури като Бойчо Величков, Нако Дойчев, Венци Арсов, Йордан Стойков-Бумбо, Кольо Донев, Боре Илиев и др. Поканени са и ветераните Иван Димитров, Ивайло Георгиев, Весо Василев, Атанас Геров, Георги Христакиев, Димитър Мумджиев, СпироДебърски.


Начко Михайлов е роден на 5 юли 1949 г. и в неделя щеше да стане на 60. Той почина на 1 октомври 2006-а след дълго и мъчително боледуване.


01.07.2009 г.

Станишев - №1 в наглостта

Бойко Пенчев, "Литературен вестник"

Много шумотевица се вдигна покрай последните фриволни изказвания на Ахмед Доган. Всъщност Доган просто съчетава полезното с приятното - от една страна, си позволява разкоша да е откровен, а от друга, върши поне три неща - сплотява депесарските редици, инжектира гласове към псевдонационалистите и отклонява вниманието от стратегическия партньор. Няма за какво да му се сърдим. Истината, дори когато боли, е по-полезна от фалша.

Всъщност откровенията на Доган са като свеж полъх сред потопа от лъжи и лицемерия, бълвани от пропагандната машина на БСП. Чест прави на Сергей Станишев, че не е оставил мръсната работа на другите и е категорично №1 в безочието и манипулациите. Като истински лидер и социалист.

Да започнем с една от относително дребните лъжи. Преди два дни във Велико Търново лидерът на БСП загрижено споделя, че неговите опоненти избягвали публичните дебати. (По информация от в. "Монитор".) Той искал да се говори по същество за проблемите на държавата, а те се криели... Разбира се, всички помним, че още в края на март лидерите на "Синята коалиция" официално поканиха Станишев на дебат, но той високомерно отказа с думите, че не можел да обходи всички партии. "Синята коалиция" била нямала електорално присъствие, за да иска дебат с премиера, поясни след това Антон Кутев. Интересно тогава защо БСП непрекъснато излъчва предизборни клипове с брадви, в които заплашителен глас предупреждава, че "Иван Костов ще го направи отново", а хората получават на имейла си предупредителни писма, подписани от Станишев, в които натрапчиво се повтаря "Костов, Костов, Борисов и Костов, Костов, Иван Костов..."? Не е ли това доста голямо внимание към един политически субект с незначително електорално присъствие? Е, далеч по-лесно е да превърнеш опонента в зловещ персонаж от клип, отколкото да дебатираш очи в очи с него. Слагаш му брадва в ръцете и после на висок глас се възмущаваш, че бяга от дебат и сее конфронтация.

Грандиозната наглост обаче не е в откровените лъжи, а в централното послание на Станишев. А именно - заплахата, че Борисов и Костов готвят "тотална разпродажба на всичко, което е останало собственост на държавата". (Така казал Станишев на предизборна среща във Варна.) Впрочем то не е и вярно, но не това е най-възмутителното. Станишев прибягва към клеймящи "капитализъма" клишета, за да представи БСП като защитник на "бедните". Това е реторика за сплотяване на червените редици, позната от началото на 90-те. Тогава червените стратези заклеймяваха "конфронтацията", за да има време за конверсия на политическата власт на комунистите в икономическа. Само че вече сме 2009 г. Приватизацията, такава или онакава, беше проведена от правителството на ОДС и, слава Богу, защото иначе щяхме още да сме някъде между Беларус и Монголия. Приватизацията е история. Нечестното, облагодетелстващо кръг от избраници преразпределяне на публичен ресурс в наши дни става не чрез приватизация, а чрез корупция в усвояването на еврофондове и бюджетни средства, чрез нагласени търгове и скандални "заменки". Крадат се не предприятия, а парични потоци. Така става ограбването днес и другарите от БСП и ДПС много добре го знаят, защото имаха възможност да го практикуват 4, да не кажем 8 години. Което се вижда и от Брюксел, и от Ройтерс, че даже и от лековерния български избирател. И за да замъгли тази картина, пропагандният отдел на БСП извади от килера плашилото на приватизацията.

Всъщност не е трудно да се види, че цялата предизборна кампания на БСП е построена върху мита "Костов". "Костов" е универсалното обяснение за всички неблагополучия, които ни правят най-бедната и корумпирана държава в Европа. Само че експлоатирайки мита "Костов", БСП внушават негативни нагласи не само към Костов, ДСБ и "Синята коалиция", но и към фундаментални ценности на пазарната икономика, за които уж имаше обществен консенсус. Социалистите например са отговорни за нереформираното здравеопазване с вихреща се фармацевтична мафия, но сега плашат, че Иван Костов щял да приватизира болниците. С подобни похвати се култивират атавистични колективни страхове, ирационални носталгии, които в краткосрочен план могат да носят гласове, но в по-далечно бъдеще не се знае накъде ще избият. С безогледната си негативна кампания БСП сее недоверие към пазарната икономика, а сателитите й "Атака" и РЗС - към демократичните норми и процедури. Едните гъделичкат стаените желания за държавен социализъм, другите - за камионетки и "бързи процедури". Това е опасният реваншизъм - съблазняването на избирателя с въображаеми "благини" от тоталитарното минало. А ако Станишев се чуди защо го освиркват, да отвори речника на буквата "С". Но не на "социализъм". Да отвори на думата "справедливост".

01.07.2009 г.

БСП разказва приказки на село за злия Бойко, крадеца на пенсии
Христина Рафаилова

Българските социалисти - не може да им се отрече - имат едно голямо качество. Всичките до един са олицетворение на онзи герой от „Лека нощ, деца" - Педя човек, лакът брада. Или другояче казано, умеят да творят митове, легенди и приказки. Неведнъж сладкодумецът Станишев ни говори фолклорни небивалици как сме златната ябълка на Европа, а ламята под формата на криза е съвсем омаломощена от тримата братя в образа на тройната коалиция. В повечето случаи обаче тези приказки са от онзи тип, в които децата пищят от страх и започват дълбоко да вярват в съществуването на Баба Яга и разни таласъми.В предизборно време подобни таланти на цялата БСП структура може да бъде много полезна. И поради това фабриката за приказки заработи с пълна сила. Така с тази приказна стратегия кметове в ямболските села започнали да заплашват хората, че ако ГЕРБ дойде на власт, ще им спрат пенсиите, нямало да има доставка на хляб по селските райони и щели да секнат и дървата за огрев. Тактиката на червените е проста, но ефективна. За баба и дядо на село липсата на пенсия е равностойна на апокалипсис. А пък отсъствието на хляб в местния магазин е равностойно на тоталното изчезване на България от картата. Лошото в случая е, че тези хора наистина ще повярват на тези приказки и нищо чудно думи като Борисов и ГЕРБ да бъдат забранени за употреба. А в изборния ден в името на хляба и огрева за зимата пак волю-неволю ще гласуват за БСП.


01.07.2009 г.

973 души с общ адрес
Хора като за цял военен батальон живеят на един адрес в центъра на София в малка триетажна къща, личи от списъците в 24-ти избирателен район. 973 души са регистрирани на ул. „Искър" 6,237 - на ул. „Веслец" 27, а 170 души - на ул. „Градините" 3, по данни от общината.

„На ул. „Искър" става въпрос за македонци и албанци, които са получили гражданство и им трябва настоящ или постоянен адрес, за да си издадат лични карти", обясни кметицата на „Оборище" Пенка Арменкова. Общината не можела да откаже или ограничи адресната регистрация в София.
Каталог: 2009
2009 -> Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008г
2009 -> Операционни системи Unix въведение
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> Програма 10 11 февруари 2009 г. Гр. София, Конферентна зала на хотел „Диана-3 Лектори
2009 -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
2009 -> Общински съвет гр. Тервел п р е д л о ж е н и е от
2009 -> Предлага изработване на абитуриентски албуми


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница