Г., Иван Костов, председател на дсбДата02.06.2018
Размер125.36 Kb.
#70600


26.03.2009 г.,

Иван Костов, председател на ДСБ:

С ГЕРБ ще ни е много трудно, но имат способност да виждат
Извинете ме за сравнението, но Станишев е като глухар. Ще го отстрелят, докато пее

Младите начело на СДС не са обременени с тежките пороци, заради които напуснахме

Съюзът ни със сините ще спечели над 40 депутати

Вече много европейски политици търсят начин да се изключи България от ЕС
КАЛИНА ВЛАЙКОВА KVLAIKOVA@24CHASA.BG

- Г-н Костов, приключиха ли драмите около обедине­нието на ДСБ и СДС?

- Драми има винаги, кога­то става въпрос за лични съ­дби. Но тези неща ги има ви­наги в политиката. Десните демократи сме по-прями, казваме си проблемите в очите.- Вие преживявате ли лич­но атаките от сините?

- Нека не звуча като дебелокож хипопотам, но отго­ворът е не. Защото си давам сметка какво се крие зад те­зи атаки. БСП и ДПС правят всичко възможно нашата коалиция да не съществува. Те знаят, че тя би могла да ги изкара в опозиция. Този страх ги кара да прилагат це­лия си арсенал от интриги, клевети и лъжи срещу коалицята. В дълбочина съпро­тивата се поражда от хора, които са много близки до ДПС- Подозирате троянски ко­не в синята партия?

- Всеки, който говори сре­щу коалицията, без съмне­ние пречи на възможността да се създаде силна алтерна­тива срещу Станишев и Доган. Това е факт.- Ще бъдете ли по-спо­коен, ако се млъкне и се са­ботира подмолно?

- Не. Зная, че се работи и така. Но вече няма как неща­та да тръгнат в обратната посока.- Спомняте си* как Петър Стоянов след едни драма­тични избори заключи; "За­едно не можем повече." Какво ви дава самочувствие, че сега със СДС ще се срабо­тите?

- СДС се промени, дойдоха нови и млади хора. Ние искрено желаем те да решат всички свои пробле­ми, да се консолидират, да обновят партията. Новите лидери не са обременени с тежките пороци в СДС, кои­то навремето ни накараха да напуснем.- В този смисъл как отго­варяте на призива да се отте­глите и на обвиненията, че целта ви е да "завземете и унищожите" СДС?

- Това са хора, които се страхуват, че няма да попад­нат в листите. Но те трябва

да разберат, че за да се пре­борят за място в тях, е нужно да спечелят доверието на хо­рата от коалицията. А не да се борят срещу нея. Нека не затръшват вратата, а след това да се опитват с глава да преминат отатък. Важното е, че заедно ще вкараме по­вече депутати и от това пе­челят и двете партии. Лична­та драма на никого в момен­та не може да бъде пречка.

- Как си представяте оттук нататък участниците в дес­ния съюз?

- Ние преговаряме с всич­ки. Изключение има заради ветото, което СДС наложи на БНД. Но може би ще приемат идеята да има от­делни представители на БНД в листите

Коалицията само ще спе­чели от това. А ние в ДСБ сме отворени за възможно най-широк формат с потен­циал да вкара над 40 депута­ти в следващия парламент.

Има реална възможност то­ва да стане. Дори в момента само двете партии гоним 30.- Съдейки по състоянието на столицата, как ви изглеж­да едно бъдещо управление на ГЕРБ?

- Много трудно, няма как­во да го крием. Много труд­но. Ние имаме различия, включително по принципни въпроси. Но ГЕРБ имат не­що много положително -способността да виждат ка­то опозиция политическите реалности в страната и по­точно слабостите на Бълга­рия. Докато дебатът показа, че министър-председателят, извинете ме за метафората, е като глухар. Знаете ли кога убиват глухарите? Когато пеят. Тогава те не виждат и не чуват нищо. Стрелците се приближават до тях и ги за­стрелват. Управляващите са точно с песента на глухара в момента. Отричат да има проблем с усвояването на еврофондовете, отричат политическата корупция, мафиотизацията, връзките си с организираната престъп­ност. Отричат, че трябва промяна в политиката, за да се пресрещне кризата. Плу­ват някъде между небето и земята. Докато ГЕРБ очевидно забелязват тези слабости. Или поне част от тях. Няма какво да скромничим, заеха от нас тезата, че за най-голе­мите предизвикателства ка­то икономическата криза и политическата корупция, трябва да има национално съгласие. Но прилагат по до­ста странен начин тази теза и малко я поевтиняват. А на­ционално съгласие по тези въпроси наистина е много необходимо. Ето например, управляващите пропиляха възможността с радикална промяна на изборното зако­нодателство да противодей­стваме на политическата ко­рупция. Има такава воля сред депутатите, но елитите на БСП и ДПС я спряха.- И какво ни чака на избо­рите?

-Същото ще бъде. Със същите пороци и слабости. Със същата тежка коруп­ция. С купуването на гласо­ве. След това няма защо да се чудим, че има педофили и престъпници сред депутатите.- Казахте, че ГЕРБ за ра­дост забелязват проблеми­те...

- Нямат решение обаче.- Достатъчно ли е това? У нас всички виждат пробле­мите пред телевизора.

- Да, но управляващите до­ри не ги виждат. Затова трябва да си ходят. Демокра­цията сменя управляващите, които губят усет за реалните проблеми и са склонни да се оглушават със самохвалене. Това са очевидно и хора с лошо домашно възпитание. Да се обърне премиерът на най-бедната страна в ЕС към финансовия си министър с похвалата, че той бил най-великият финансов минис­тър. А министърът да му върне същата нелепа похва­ла. Това звучи не само доста глупаво, но и невъзпитано. Майките и бащите им явно не са ги научили, че така не се прави.- Ако БСП пак е на власт?

- Ако БСП и ДПС останат на власт в някакъв формат дори и с ГЕРБ, след година страната ще бъде в изклю­чително тежка икономичес­ка и политическа обстанов­ка.

Ще има предсрочни избори, ще се прекъсне продължи­лата 12 г. политическа стабилност. Ще се върнем преди 1997 г.

- А какво ще правите със СДС, ако ГЕРБ ви измени?

- Е, ще бъдем опозиция. Вероятно ще очертаем програма, ще търсим съ­гласие, ще опитваме поне най-важните въпроси да бъдат решени в полза на хо­рата.- Според Мартин Дими­тров не е невъзможно в ЕС да ни наложат безпреце­дентна мярка и да ни из­ключат. Споделяте ли?

- България е прехвърли­ла всякакви граници за по­ведение. Държим се наи­стина като хора, които си просят най-сериозни санк­ции. Сега според договора с ЕС това е невъзможно да стане. Но тази идея вече се върти в главите на много европей­ски политици. И те са започ­нали да търсят начин.

26.03.2009 г.

Дежа вю

И след "Новера" боклукът на София мирише на интереси
Кметът Бойко Борисов зае обидена позиция по темата с чистотата, но така няма да си спести неудобните въпроси, които възникват след прекратяването на концесионните договори
ТАНЯ ПЕТРОВА

По време на криза много неща се представят за приемливи. Заклинанието за "по-малкото зло" редовно се прилага върху претръпналата публика, от която обикновено се изисква да преглътне една или друга мътна история с цел закърпване на положението.

Този кисел привкус остави поредната криза с чистотата на София. След изнурителна гонитба с реални и фиктивни хищници в бизнеса кметът Бойко Борисов обяви София за чиста и обидено заочаква от публиката да забрави за темата. Естествено БСП ще прави всичко възможно това да не се случи.

Още отсега може да се очаква, че темата с боклука ще бъде водеща до изборите - и заради реални проблеми, и заради политически интереси. На фона на натрупаните въпроси обаче позицията на обидено мълчание, заета от кмета, надали ще свърши работа, а замазването на проблемите ще струва скъпо.Що е то конфликт на интереси?

Много показателни ще бъдат действията на кмета Бойко Борисов по този въпрос.

Темата "конфликт на интереси" дойде на дневен ред покрай общинската фирма "Чистота Искър", която чисти "Триадица" и "Овча купел", и подизпълнителя и "АЕС Х", взел "Люлин", "Нови Искър" и "Възраждане". Фирмите са свързани по линия на шефа на общинската фирма Павел Граматиков и бившия общински съветник Красимир Арсов, делили през годините и други бизнес интереси. В случая Бойко Борисов не просто трябва да даде еднозначен отговор на въпроса допустимо ли е Граматиков да остане шеф на общинската фирма, но и да докаже, че наличните частни интереси не са били грубо консумирани през годините.

Връзката между Граматиков и Арсов е безспорна. Двамата са били в управата на "Чистота Приват", приватизирала и впоследствие продала на Румен Гайтански бившата общинска фирма "Чистота София". Самият Арсов се сочи като архитект на концесионните договори за чистотата. По това време Граматиков е определен и за шеф на новосъздадената "Чистота Искър".

Интересна подробност в този начален период е кратката поява на Павел Граматиков във фирма "РТК". За един месец през 1999 г. Граматиков е бил официален съдружник в нея. В момента "РТК" е регистрирана на същия адрес и телефон, както серия от бизнеси на Красимир Арсов. Със същата регистрация е и доскоро общата фирма на Арсов с Граматиков за ремонт на автомобили "Тезбус".

Около "РТК" изскачат любопитни неща. Така например от изготвена от главния архитект Петър Диков справка за продажбите на общински терени в район "Студентски" стана ясно, че през 1999 г. "Чистота София" под управлението на Арсов е продала на "РТК" терен от 2 дка на бул. "Св. Климент Охридски". Сега фирмата се появи в провалилия се конкурс за чистенето на 5 района на София, в който "Чистота Искър" официално не участва. "РТК", в консорциум с германската "Ремондис", бе класирана на второ място след "Заубермахер".


От свързаните бизнеси на Арсов и Граматиков много интересна е и фирмата "МДЗ Балша". И това дружество някога е било общинско. През 2000 г. 80% от капитала са били продадени чрез преки преговори за 480 000 лв. на "Роял Стоун". Тази фирма е вписана в търговския регистър 2 седмици по-рано и в нея фигурира друго любопитно име - на хотелиера Стефан Шарлопов. През 2006 г. с 25% дял в "Роял Стоун" се появява Павел Граматиков, а от януари 2008 г. Граматиков и Красимир Арсов са вписани в съвета на директорите. В момента "МДЗ Балша" е 50% собственост на "Стоун Груп", в която Граматиков държи 50% от акциите.

Най-притеснителното около "МДЗ Балша", "Роял Стоун" и "Стоун Груп" с оглед на евентуално облагодетелстване е сферата на дейност - добив на строителни материали и строителство. В момента "Чистота Искър" е оператор на депото за боклук в Суходол, при което постоянно се извършват дейности по запръстяване. Вдигат се диги, правят се обходни пътища и т.н. Както тук, така и при фирмата за ремонт на автомобили "Тезбус", общината трябва да даде категоричен отговор наемал ли е Граматиков собствените си частни фирми за извършване на една или друга дейност с пари на "Чистота Искър", ако да - на какви цени, декларирал ли е конфликт на интереси и прочие.

"Чистота Искър" вече даде достатъчно основания за съмнения. От 2006 г. фирмата е длъжна да харчи пари с обществени поръчки, но не го е правила. В същото време изразходва сериозни суми по договори за външни услуги. За 2007 г. за външни услуги са заминали 8.8 млн. лв. от общо 13 млн. лв. разходи, като основната причина е наемането на камиони за транспортиране на балите, но детайлите не са ясни.

Съмнения предизвикаха и някои официално обявени партньорства на "Чистота Искър". Така например Граматиков заяви, че смята да купува малки метални кошчета от фирма "Санел". Случайно или не, сред собствениците в нея фигурират съдружници на Стефан Шарлопов от други фирми. "Чистота Искър" купи камиони на старо от фирма "Ивенио Консулт", доставила през 2005 г. и балиращата машина на София.

Доколко Граматиков и Арсов са обвързани в самото чистене вече се видя. Убедителен пример в това отношение е един от централните квартали - "Триадица", в района около НДК. Тук големите кофи са на "Чистота Искър", малките кофи са на "АЕС Х", а от време на време минава камионче на "РТК". "АЕС Х" дели общ телефон със строителната фирма на Граматиков "Стоун Груп".

Нежеланието всички тези въпроси да получат отговор стана явно от някои действия на Граматиков, Арсов и самата администрация. Павел Граматиков в началото на месеца прехвърли дела си в "Тезбус" на друг съдружник, а 24-годишната дъщеря на Красимир Арсов - Ина, се е простила официално с дела си в "АЕС Х". Съществува вероятност кметът Бойко Борисов да се задоволи с тези действия и проверката да се окаже само формална. Кметът вече обяви, че Граматиков ще се откаже или от конфликта на интереси, или от шефския си пост.


Цени и конкуренция

Случващото се покрай прекратяването на договорите с "Новера" и привикването на 9 фирми да поемат дейността и е тест и за заявената политика на прозрачност от страна на Борисов и ГЕРБ. Администрацията полага особени усилия да си спести обявяването на цените, на които фирмите ще работят, прибягвайки до дежурния аргумент "търговска тайна". Това обяснение е безумно. Никаква търговска тайна не може да има при изразходването на милиони левове от такса смет, които по закон не могат да се харчат за нищо друго. Цените на "Новера" досега не бяха никаква тайна и всеки може да си ги провери от годишната задача за чистенето на София. Тайна не могат да са и клаузите по договорите, въпреки желанието за включване на абсурдни текстове в тях за мълчание пред медиите. Ако в ГЕРБ не помнят, в края на миналата година СОС взе решение за изготвяне на публичен регистър с договорите по всички сделки на общината. И Борисов много се гордее с тази стъпка към прозрачност.

Администрацията трябва сериозно да се постарае и по темата свободна конкуренция. След прекратяването на договорите с "Новера" общината покани 9 фирми в чистотата и се похвали, че разбива монопола. После се разбра, че това надали е било основната и грижа. Поканите за кварталите бяха пратени по такъв начин, че конкуренцията между фирмите се ограничи по двойки. "Чистота Искър" се конкурираше само с "Титан", "АЕС Х" - с "Астон Сервиз", "Екобулсорт" - със "Заубермахер". Това остави впечатлението, че общината е искала да се застрахова с резултат удобен за всички. Макар да е разбираемо на фона на сериозния политически залог и наличието на криза, лошите примери стават твърде много.

Въпросите около "Чистота Искър" и прозрението, че чистенето на града е нещо повече от едното купуване на кофи, помрачиха надеждите за бързо създаване на нова общинска структура, която да направи от мръсна София чист град. От ГЕРБ вече признават, че по всяка вероятност за повечето райони ще се проведе нова обществена поръчка сред частни фирми, а общинската структура на първо време ще отговаря само за центъра. Това може да се окаже много по-добър вариант от идеята да се създаде общински мастодонт, който да поеме всички дейности в управлението на отпадъците. Просто защото когато има разделение на дейностите, може да има по-голям контрол и възможността за злоупотреби намалява.


На фона на всичките тези проблеми кметът Бойко Борисов не може да си позволи да лежи на фразата "Изгонихме Вълка" - най-малкото защото този сюжет е дежа вю. Не може да се сърди нито на столичани, че не забравят за боклука, нито на опозицията, която ще задава основателни и неоснователни въпроси. Най-добрата защита ще е да даде ясен и аргументиран отговор на всички въпроси. Дори това да му струва част от политическите дивиденти, които се опитва да извлече. Честността е най-добрата политика, а в България има отчайваща нужда от подобно поведение от страна на управляващите.


26.03.2009 г.

Зам.-кмет на кръстосан разпит по делото “Топлофикация-София”

Ивайло ИВАНОВ

Зам.-кметът на София Минко Герджиков вчера бе подложен на двучасов кръстосан разпит по делото срещу Валентин Димитров в Съдебната палата.

Бившият директор на столичното парно, и ексуправниците му Илко Йоцев, Иванка Диловска, Георги Рогачев и Пламен Василев са обвинени в безстопанственост. Според прокуратурата петимата са ощетили най-горещата общинска фирма с близо 2 млн. лева в периода 2003-2006 г. Парите били пръснати за рекламни материали, джакузи, джет, масажен стол, френско шампанско и различни луксозни стоки.

“Финансовите резултати на “Топлофикация” от 2003 до 2006 г. бяха отрицателни, но като цяло задоволителни с оглед на тежката икономическа ситуация”, изтъкна Герджиков пред магистратите. По думите му кметът Бойко Борисов разбрал от трима служители на парното, че Валентин Димитров харчел много пари за представителни разходи.

“С г-н Димитров имахме само оперативни контакти. Но извънслужебно никога не сме се виждали”, категоричен бе Минко Герджиков. Според него към края на 2006 г. събираемостта на сметките за парно намаляла от 72 на 51%. “Причините за този спад са увеличената цена на газа и медийният шум, който се вдигна около представителните разходи и мениджмънта на “Топлофикация-София”, аргументира се заместникът на Бойко Борисов. В момента столичното парно имало да прибира над 300 млн. лева от клиенти, които “забравяли” да си платят топлоенергията.


26.03.2009 г.

200 млекопроизводители дойдоха на протест пред парламента

Като наглост и нахалство определиха вчера протестиращите пред парламента близо 200 фермери поведението на министъра на земеделието и храните Валери Цветанов, който им казал, че ще получат обещаните средства през месец май, а после се отметнал и заявил, че това ще стане в края на годината. „Проведохме около 30 протеста, най-дългите в страната в последно време, защото 18 години не знаем какво значи 40-часова работна седмица и почивка“, казаха земеделците, които членуват в Националната асоциация на млекопроизводителите в България. Андриaн Цаконски,председател на асоциацията заяви, че нито едно от шестнадесетте искания, които те са отправили към Министерството на земеделието и храните, не е изпълнено. Той отново повтори, че за да се спаси браншът, са необходими 200-300 млн. лева. Млекопроизводителите се обявиха и срещу масовото използване на сухо мляко - според тях то не е вредно, но не е и полезно и няма никаква хранителна стойност. Те възмутено констатираха, че на дебатите по БНТ между премиера Станишев и кмета Бойко Борисов не е станало дума за съдбата на българските фермери и обявиха, че 90% от животновъдите вече са обречени на фалит. След срещата между представителите на протестиращите млекопроизводители със заместник-председателя на Народното събрание Любен Корнезов, Андриан Цаконски - председател на Националната асоциация на млекопроизводителите, съобщи пред събралите се протестиращи, че заместник-председателят на Народното събрание се ангажира с организирането на дебат за проблемите в сектора. Цаконски каза още, че на 1 април в сряда ще се проведе национален протест за субсидиите за литър мляко пред Държавен фонд „Земеделие“ от 12,00 часа. Той каза още, че протестите, трябва да продължат до изборите, за да бъдат постигнати исканията.
26.03.2009 г.

Паякът на двойна цена
Вдигат тарифите в синята зона на София, били от преди 10 години
СОФИЯ. Паякът на софиянци вече ще е с двойна цена. Вдигането на неправилно спрял автомобил до наказателен паркинг от паяк ще поскъпне. Това стана ясно на заседание на транспортната комисия в Столичния общински съвет вчера. Шефът й Радослав Тошев поиска подробен анализ от фирма "Паркинги и гаражи" за стойността на извозване, както и реалната цена за паркиране в "синя зона". Ще се преразглеждат и парите за "служебен абонамент" и заскобяване на возилата. Реалната цена за вдигане на кола е около 65 лв., а в момента е едва 29 лв., коментира пред "Стандарт" шефът на "паяците" Николай Александров.

Новите разценки за скобите, "синя зона" и "служебен абонамент" все още са тайна. Сега за заскобяване се плащат 9,90 лв. за освобождаване на гумата, за престой в зоната цената е 1,20 лв, а за "служебен абонамент" сумата е около 400 лв. за място. Те са определени преди близо 10 години. По-високи цени на услугите обаче едва ли ще има преди изборите, коментираха общински съветници. Редуцирането на запазените места е дискриминационно и ще доведе до дела, предупредиха шефът на "паяците" и заместник-кметът по транспорт Александър Цветков. 15 000 възпитатели, учители, медицински сестри и помощен персонал от общинските учебни заведения да пътуват безплатно с обществения транспорт, предлагат съветниците от БСП Таня Найденова и Георги Свиленски. Ако предложението им се приеме в зала, то от бюджета на общината ще трябват 9 млн. лв. на година, за месечни карти по 50 лв.Ангел Богданов


26.03.2009 г.

Прокурор захапа шефката на PИOCB • София
Софийска градска прокуратура разследва директорката на инспек­цията за опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в София Гергана Благиева. От 12 декември м.г. тя е в отпуск по майчинство, но въпреки то­ва продължава да разписва избира­телно документи. Това е предпостав­ка за корупционни практики.

Екоминистърът Джевдет Чакъров назначи Славка Петрова за време­нен директор на РИОСВ - София, на мястото на Благиева
Каталог: 2009
2009 -> Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008г
2009 -> Операционни системи Unix въведение
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> Програма 10 11 февруари 2009 г. Гр. София, Конферентна зала на хотел „Диана-3 Лектори
2009 -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
2009 -> Общински съвет гр. Тервел п р е д л о ж е н и е от
2009 -> Предлага изработване на абитуриентски албуми


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница