Г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиеваДата19.11.2018
Размер55 Kb.
ДО

Г-ЖА МИЛКА ИТОВА

Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА

Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА

Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА

Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА

Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА

Г-Н РУМЕН БОЕВ

Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ

Г-Н КАМЕН ИВАНОВ

Г-Н МИХАИЛ КОЖАРЕВ

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

И АТЕСТИРАНЕТО НА ВСС
ДО

Г-Н ДИМИТЪР УЗУНОВ

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС
ДО

Г-Н ДИМИТЪР ТОНЧЕВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС

Д Н Е В Е Н Р Е Д
за редовното заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС, насрочено за 17.05.2016 г. (вторник)

от 10,00 часа в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 3

І. СЪДИЛИЩА
РАЗНИ

С-1. ОТНОСНО: Проект на становище на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Даниела Георгиева Дончева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд гр. София във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Апелативен съд гр. София, която ще се проведе на 26.05.2016 г.

С-2. ОТНОСНО: Проекти на становища на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител - председател на Районен съд гр. Гоце Делчев, във връзка с открита процедура за избор, който ще се проведе на 26.05.2016 г.

1. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Стоян Георгиев Хаджиев - съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев;2. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Васко Петров Петров - съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев.

С-3. ОТНОСНО: Проект на становище на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Катя Николова Бельова - и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Благоевград във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Благоевград, който ще се проведе на 02.06.2016 г.

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК
С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Русе за периодично атестиране на Светлана Нейкова Нейчева - съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Весела Иванова Евстатиева – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Кюстендил за периодично атестиране на Надя Спасова Георгиева-Савова - съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд гр.Бургас за периодично атестиране на Румяна Стоева Калошева - Манкова - съдия в Апелативен съд гр.Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
ІІ. ПРОКУРАТУРИ
РАЗНИ

П-1. ОТНОСНО: Проект на становище на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Маринела Иванова Марчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Тервел във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Тервел, който ще се проведе на 25.05.2016 г.
ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК
П-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Монтана за периодично атестиране на Камелия Цветкова Видолова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бяла Слатина за периодично атестиране на Николина Цочева Кисьова - Шабанска - прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч за периодично атестиране на Павлинка Кръстинова Маринова - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ

П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев за повишаване на Карамфил Георгиев Темелков - прокурор в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

П-6. ОТНОСНО: Предложение от Боряна Здравкова Маринова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-7. ОТНОСНО: Предложение от Антон Христов Кондов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-8. ОТНОСНО: Предложение от Мирослав Валентинов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-9. ОТНОСНО: Предложение от Антоанета Ганчева Георгиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура за повишаване на Събина Ненчева Христова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг ”прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура за повишаване на Николай Кръстев Кръстев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ
П-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Тони Иванова Петрова - Игнатова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

И АТЕСТИРАНЕТО: /П/
МИЛКА ИТОВА


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница