Г. На основание чл. 13, ал. 2, чл. 32 и чл. 34 на Закона за филмовата индустрия /зфи/, чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на иа “нфц” н а р е ж д а мДата09.01.2018
Размер345.74 Kb.

З А П О В Е Д


145 / 10.12.2009г.

На основание чл.13, ал.2, чл. 32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 14.12.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:
1. Проект за разпространение на игралния филм „MOON LAKE”, разпространител „Делта Ентъртеймънт” ЕООД, внесен на 09.12.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

2. Проект за международна промоция на българския филм „Футболни хамелеони”, внесен на 10.12.2009г. от продуцента ЕТ„Сияна филм 2000 – Стойчо Шишков” на основание чл.34 на ЗФИ;


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ Александър Донев/

З А П О В Е Д


142 / 08.12.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 14.12.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм „Човека и Народа” рег.№ 06Д054, продуцент „Омега филмс”ООД, внесен на 03.12.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/ 27.05.2008г. и заповед № 84/01.08.2008г. на изп.директор;

2. Проект за реализация на игрален филм „Аз съм ти” рег.№ 08И103, продуцент ЕТ „Пост Скриптум 2”-П.Попзлатев, внесен на 04.12.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 5/22.12.2008г. и заповед № 143/29.12.2008г. на изп.директор;

3. Проект за реализация на анимационен филм „Rew Day” рег.№ 09А118, продуцент „Мирамар филм”ООД, внесен на 04.12.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/19.10.2009г. и заповед № 113/19.10.2009г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на документален филм „В гонитба с вятъра” рег.№ 09Д007, продуцент ЕТ „Ада филм”-Мила Иванова, внесен на 07.12.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 4/15.10.2009г. и заповед № 110/15.10.2009г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на документален филм „Филмова орис” рег.№ 09Д103, продуцент „АРС”ООД, внесен на 08.12.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 4/15.10.2009г. и заповед № 110/15.10.2009г. на изп.директор;

6. Заявление за предоставяне на допълнителна държавната субсидия за компютърно мастериране на пълнометражен игрален филм „Приключенията на малкия Хофман” рег.№ 07И020, продуцент „Кулев филм продукция”ООД, внесен на 16.11.2009г. на основание чл.28, ал.6 на ЗФИ, решение на ФК в протокол № 38/03.07.2007г;
Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Александър Донев/

З А П О В Е Д


138 / 03.12.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 08.12.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на анимационен филм „Уробор” рег.№ 09А096, продуцент ЕТ„Гекон”-Пенко Гелев, внесен на 23.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/19.10.2009г. и заповед № 113/19.10.2009г. на изп.директор;

2. Проект за реализация на анимационен филм „Любовна ръченица” рег.№ 09А130, продуцент „Виа Маркетинг”ООД, внесен на 23.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/19.10.2009г. и заповед № 113/19.10.2009г. на изп.директор;

3. Проект за реализация на документален филм „Стоичков” рег.№ 09Д124/д, продуцент „Камера”ООД, внесен на 24.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 4/15.10.2009г. и заповед № 110/15.10.2009г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на игрален филм „Врагът отвътре” рег.№ 09И156/д-БНТ, продуцент „Инкомс проджект”ЕООД, внесен на 25.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 4/12.11.2009г. и заповед № 132/23.11.2009г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на игрален филм „Момичето от площад Славейков” рег.№ 08И071, продуцент „Менклипс”ООД, внесен на 25.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 1/24.06.2008г. и заповед № 83/01.08.2008г. на изп.директор;

6. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за анимационен филм „Баща” рег.№ 09А110, одобрен от НХКАК с протокол № 2/ 19.10.2009г., продуцент „Компот колектив”ЕООД, внесен на 01.12.2009г. на основание чл.28,ал.1,т.4 на ЗФИ и заповед№113/19.10.2009г. на изп.директор;

7. Проект за реализация на документален филм „Последната линейка на София” рег.№ 09Д124/д, продуцент „СИА”ЕАД, внесен на 02.12.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 4/ 15.10.2009г. и заповед № 110/15.10.2009г. на изп.директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Александър Донев/

З А П О В Е Д


134 / 27.11.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3, чл.30 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 02.12.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на анимационен филм „Пътуване, Trip, Voyage, Поездка” рег.№ 09А095, продуцент „Аудиовидео Орфей”ЕАД, внесен на 11.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/19.10.2009г. и заповед № 113/19.10.2009г. на изпълнителния директор;

2. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за анимационен филм „Осиновете ме, bitte” рег.№ 09А110, одобрен от НХКАК с протокол № 2/19.10.2009г., продуцент „Аудиовидео Орфей”ЕАД, внесен на 12.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 113/19.10.2009г. на изпълнителния директор;

3. Проект за реализация на документален филм „Изгубени в затворената линия” рег.№ 09Д020, продуцент „Меджик шоп”ЕООД, внесен на 16.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 4/15.10.2009г. и заповед № 110/15.10.2009г. на изпълнителния директор;

4. Проект за реализация на игрален филм „Преследвачът на звуци” рег.№ 09И084, продуцент „Одавижън продакшънс”ЕООД, внесен на 17.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 1/03.06.2009г. и заповед № 57/05.06.2009г. на изпълнителния директор;

5. Проект за международна промоция на българския игралния филм „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” – национална номинация за участие в надпреварата за чуждоезичен филм на Академия „Оскар” и Европейската филмова промоция в Лос Анжелис, внесен на 25.11.2009г. от продуцента ЕТ„РФФ Интернешънъл – Стефан Китанов” на основание чл.34 на ЗФИ.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Александър Донев/

З А П О В Е Д


130 / 12.11.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3, чл.30 и чл.32 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 17.11.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Одеса в българското духовно възраждане” рег.№ 09Д093, одобрен от НХКДК с протокол № 4/15.10.2009г., продуцент „Аудиовидео Орфей”ЕАД, внесен на 04.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 110/ 15.10.2009г. на изпълнителния директор;

2. Проект за реализация на документален филм „Момчето пред прозореца” рег.№ 09Д024, продуцент ЕТ „Ваик”-Валерий Костов, внесен на 09.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 4/15.10.2009г. и заповед № 110/15.10.2009г. на изпълнителния директор;

3. Проект за реализация на документален филм „Сюнлистарео” рег.№ 08Д149, продуцент „Чербин”ЕООД, внесен на 09.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 4/15.10.2009г. и заповед № 110/15.10.2009г. на изпълнителния директор;

4. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Спаич” рег.№ 09Д149, одобрен от НХКДК с протокол № 4/15.10.2009г., продуцент „Адела Медия 99”ЕООД, внесен на 09.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 110/15.10.2009г. на изпълнителния директор

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Александър Донев/

З А П О В Е Д


124 / 05.11.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3, чл.30 и чл.32 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 10.11.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на игрален филм „Като бебе” рег.№ 09И100-МК, продуцент „Елементи”ООД, внесен на 27.10.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 3/16.09.2009г. и заповед № 97/16.09.2009г. на изпълнителния директор;

2. Проект за подпомагане на 7-ми фестивал на българското кино в Ню Йорк, организатор „Юнайтед продъкшън”ЕООД с представител Жана Караиванова, внесен на 30.09.2009г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

3. Проект за реализация на документален филм „Цветанка” рег.№ 09И112-МК, продуцент „Агитпроп”ООД, внесен на 02.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 5/15.10.2009г. и заповед № 111/15.10.2009г. на изпълнителния директор;

4. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Искам да видя тази планина” рег.№ 09Д092, одобрен от НХКДК с протокол № 4/15.10.2009г., продуцент „Гала филм”ООД, внесен на 02.11.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 110/ 15.10.2009г. на изпълнителния директор

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Александър Донев/

З А П О В Е Д


122 / 29.10.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3, чл.30 и чл.32 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 03.11.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подготовка на игрален филм „Миграцията на паламуда” рег.№ 09И043, одобрен от НХКИК с протокол № 1/03.06.2009г., продуцент ЕТ „Людмил Тодоров”, внесен на 27.08.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 57/05.06.2009г. на изпълнителния директор;

2. Проект за реализация на игрален филм „Островът” рег.№ 08И115, продуцент „Уотърфронт филм”ООД, внесен на 15.09.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 5/22.12.2008г. и заповед № 143/29.12.2009г. на изп.директор;

3. Проект за реализация на игрален филм „Космос” рег.№ 09И090-МК, продуцент „КаБоАл”ООД, внесен на 12.10.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 3/16.09.2009г. и заповед № 97/16.09.2009г. на изпълнителния директор;

4. Проект за разпространение на документалния филм „Джазта-праста”, разпространител „БДК” ЕООД, внесен на 16.10.2009г. на основание чл.32, ал.1 и ал.2 на ЗФИ

5. Проект за международна промоция на игралния филм „Източни пиеси” - селектиран за участие в състезанието за наградата на Европейския парламент за кино LUX 2009, внесен на 19.10.2009г. от продуцента „Уотърфронт филм”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Александър Донев/

З А П О В Е Д


116 / 20.10.2009г.

На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 21.10.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм „Загадката „Веда Словена” рег.№ 08Д019, продуцент „Кулев филм прод.”ООД, внесен на 07.07.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/14.04.2009г. и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

2. Проект за реализация на документален филм „Версия” рег.№ 08Д030, продуцент „Профилм”ЕООД, внесен на 10.08.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 6/30.01.2009г. и заповед № 11/02.02.2009г. на изп.директор;

3. Проект за реализация на документален филм „Последните черноморски пирати и сър Норман Фостър” рег.№ 08Д143/д, продуцент „Агитпроп”ООД, внесен на 11.08.2009г. чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 6/30.01.2009г. и заповед № 11/02.02.2009г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на документален филм „Шампанско и сълзи” рег.№ 07Д0074, продуцент „Изограф”ЕООД, внесен на 13.08.2009г. чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/14.04.2009г. и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Александър Донев/

З А П О В Е Д


107 / 12.10.2009г.

На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”Н А Р Е Ж Д А М:

Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 13.10.2009г., на което Комисията да разгледа и извърши експертна оценка на внесени възражения по повод решения в протоколи № 44/18.09.2008г., 30/07.05.2009г., 91/11.09.2009г. и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:


1. Проект за разпространение и кинопоказ на български филми в Дома на киното, осъществяващ кинопоказа „Арт фест”ЕООД, внесен на 26.01.2009г. и 03.07.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

2. Писмо от 19.01.2009г. и 14.04.2009г. на Константина Гуляшка – продуцент и режисьор на българския документален филм „Велики Преслав – от гледна точка на вечността” за прехвърляне на филма от 35мм на дигитален носител, на основание на основание чл.32,ал.1 и ал.2 и чл.34 на ЗФИ и решение на ФК в протокол № 20/01.06.2006г.;

3. Писма от 02.09.2009г. и 09.09.2009г. на ЕТ„Ваик”-Валерий Костов – продуцент на проект за реализация на документален филм „Безсребърници” рег.№ 08Д132, за преразглеждане на решение на ФК в протокол № 44/18.09.2008г. и заповед № 117/05.11.2008г. на изп.директор;

4. Писма от 10.09.2009г. и 28.09.2009г. на „Агитпроп”ООД – продуцент на проект за реализация на документален филм „Момчето, което беше цар” рег.№ 08Д151-МК, за преразглеждане на решение на ФК в протокол № 30/07.05.2009г. и приложение към него от 06.07.2009г.;

5. Писмо от 15.09.2009г. на „Клас”ЕООД – продуцент на проект за реализация на игрален филм „Подслон” рег.№ 08И081, за преразглеждане решение на ФК в протокол № 91/11.09.2009г. и заповед № 96/14.09.2009г. на изпълнителния директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ Александър Донев/

З А П О В Е Д


102 / 08.10.2009г.

На основание чл.13, ал.2 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 09.10.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подпомагане на международен фестивал на документалните филми „Един свят”, организатор Сдружение „Къщата за човешки права” с представител Георги Христов, внесен на 07.09.2009г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

2. Проект за подпомагане провеждането на семинар „Професия продуцент” в рамките на МТвФ „Златна ракла” в гр.Пловдив, организатор Сдружение „Филмаутор” с представител Мария Палаурова, внесен на 07.09.2009г. на основание чл.6, т.7 и т.12 на ЗФИ;
Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ Александър Донев/

З А П О В Е Д


101 / 05.10.2009г.

На основание чл.13, ал.2, чл. 32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 09.10.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за разпространение на 11 български игрални филми „Пристигащо кино”, разпространител ЕТ„А.С.Филм-Андрей Слабаков”, внесен на 08.07.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

2. Проект за разпространение на български игрални филми „Арт клуб на открито” (по приложен списък), разпространител „Камера”ООД, внесен на 17.08.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

3. Проект за разпространение на игралния филм „Свети Георги убива змея”, разпространител „БДК” ЕООД, внесен на 17.08.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

4. Проект за разпространение на българския игрален филм „Източни пиеси”, разпространител „МВМ Интернационал” ЕООД, внесен на 20.08.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

5. Проект за подпомагане на 10-ти МФ на планинарския филм - Банско, организатор Сдружение „МФ на планинарския филм” с представител Петър Петров, внесен на 15.09.2009г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

6. Проект за международна промоция на българския игралния филм „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” – национална номинация за участие в надпреварата за чуждоезичен филм на Академия „Оскар” и скрийнинг на Европейската филмова промоция в Лос Анжелис, внесен на 29.09.2009г. от продуцента ЕТ„РФФ Интернешънъл – Стефан Китанов” на основание чл.34 на ЗФИ;

7. Проект за разпространение на два пилотни проекта „София Филм Фест за учащи” и „София Филм Фест на път”, разпространител „Арт Фест” ЕООД, внесен на 28.09.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ Александър Донев/

З А П О В Е Д


95 / 09.09.2009г.

На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3, чл.30 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”Н А Р Е Ж Д А М:

Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 11.09.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:


1. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Беинса дуно” рег.№ 09И051, одобрен от НХКИК с протокол № 1/ 03.06.2009г., продуцент „Корунд-Х”ЕООД, внесен на 10.08.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 57/05.06.2009г. на изпълнителния директор;

2. Проект за подпомагане на 10-ти Балкански фестивал за детско кино „Златна амфора”, организатор Фондация „Златна амфора” с представител Александър Михайлов, внесен на 26.08.2009г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

3. Проект за реализация на игрален филм „Подслон” рег.№ 08И081, продуцент „Клас”ЕООД, внесен на 07.09.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 1/24.06.2008г. и заповед № 83/01.08.2008г. на изпълнителния директор

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ Александър Донев/

З А П О В Е Д


85 / 14.08.2009г.

На основание чл.13, ал.2 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”Н А Р Е Ж Д А М:

Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 21.08.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:


1. Проект за подпомагане на 17-ти фестивал на българския неигрален филм „Златен ритон”,организатор ИА„НФЦ”, внесен на основание чл.6,т.7 на ЗФИ;

2. Проект за подпомагане на 17-ти МКФ „Любовта е лудост”, организатор ФКЦ „Варна” с представител Илко Раев, внесен на .......2009г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

3. Проект за подпомагане на 25-ти фестивал на изкуствата „Аполония”, организатор Фондация за изкуство „Аполония” с представител Маргарита Димитрова, внесен на 13.08.2009г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ

4. Проект за международна промоция на игралния филм „Източни пиеси” на МФФ в Сараево, внесен на 13.08.2009г. от продуцента „Уотърфронт филм”ООД на основание чл.34 на ЗФИ

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ Александър Донев/

З А П О В Е Д


77 / 01.07.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 08.07.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:


1. Проект за реализация на игрален филм „АВЕ” рег.№ 09И083/д, продуцент „Елементи”ООД, внесен на 30.06.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 1/03.06.2009г. и заповед № 57/05.06.2009г. на изпълнителния директор;

2. Проект за реализация на игрален филм „И нямаше по-добър брат” рег.№ 09И064-МК, продуцент „Мирамар филм”ООД, внесен на 30.06.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/03.06.2009г. и заповед № 58/05.06.2009г. на изпълнителния директор;

3. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Разруха” рег.№ 09И076, одобрен от НХКИК с протокол № 1/03.06.2009г., продуцент „Елементи”ООД, внесен на 30.06.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 57/05.06.2009г. на изпълнителния директор;

4. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Червено злато” рег.№ 09И086, одобрен от НХКИК с протокол № 1/03.06.2009г., продуцент „Камера” ООД, внесен на 01.07.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 57/05.06.2009г. на изпълнителния директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Александър Донев/

З А П О В Е Д


75 / 29.06.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 07.07.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм „Един каубой в България” рег.№ 08Д132, продуцент „Инкомс проджект”ЕООД, внесен на 22.06.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 6/30.01.2009г. и заповед № 11/02.02.2009г. на изп.директор;

2. Проект за реализация на документален филм „България-военния трофей на Сталин” рег.№ 08Д042, продуцент „Киноцентър София”ЕООД, внесен на 24.06.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/14.04.2009г. и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

3. Проект за подготовка на игрален филм „Концерт за оцелелите” рег.№ 09И057, одобрен от НХКИК с протокол № 1/03.06.2009г., продуцент „Синемаскоп И.Ничев” ЕООД, внесен на 24.06.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 57/05.06.2009г. на изпълнителния директор;

4. Проект за подготовка на игрален филм „Под дъгата” рег.№ 09И058, одобрен от НХКИК с протокол № 1/03.06.2009г., продуцент „Нике-И” ЕООД, внесен на 24.06.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 57/ 05.06.2009г. на изпълнителния директор;

5. Проект за реализация на документален филм „Правилата на ергенския живот” рег.№ 09Д038-МК, продуцент „Агитпроп”ООД, внесен на 22.06.2009г. чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/09.06.2009г. и заповед № 64/10.06.2009г. на изпълнителния директор;

6. Проект за реализация на документален филм „Ахилесовата пета” рег.№ 09Д088, продуцент „Корунд-Х”ЕООД, внесен на 29.06.2009г. чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/09.06.2009г. и заповед № 64/ 10.06.2009г. на изпълнителния директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Александър Донев/

З А П О В Е Д


74 / 29.06.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 06.07.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Изгубени в затворената линия” рег.№ 09Д020 одобрен от НХКДК с протокол № 1/14.04.2009г., продуцент „Меджик шоп”ЕООД, внесен на 07.06.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

2. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Кристалът на душата” рег.№ 09Д027 одобрен от НХКДК с протокол № 1/14.04.2009г., продуцент Фондация „Утре”, внесен на 07.06.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

3. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Тишина в сянката на скакалеца” рег.№ 09И055 одобрен от НХКИК с протокол №1/03.06.2009г.,продуцент ЕТ„Ив.Младенов”, внесен на 09.06.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 57/05.06.2009г. на изп.директор;

4. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Малко късмет за по-късно” рег.№ 09И079 одобрен от НХКИК с протокол № 1/03.06.2009г., продуцент „Спектър 92”ЕООД, внесен на 09.06.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 57/05.06.2009г. на изп.директор;

5. Проект за подготовка на игрален филм „Отрова за мишки” рег.№ 09И063, одобрен от НХКИК с протокол № 1/03.06.2009г., продуцент „Булфилм” ЕООД, внесен на 15.06.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 57/05.06.2009г. на изпълнителния директор;

6. Проект за подготовка на игрален филм „Преследвачът на звуци” рег.№ 09И084, одобрен от НХКИК с протокол № 1/03.06.2009г., продуцент „Одавижън продакшънс”ЕООД, внесен на 22.06.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 57/05.06.2009г. на изпълнителния директор;

7. Проект за международна промоция на документалния филм „Развод по албански”, внесен на 29.06.2009г. от продуцента „Адела Медия 99”ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Александър Донев/

З А П О В Е Д


61 / 09.06.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 11.06.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Заявление за увеличение на държавната субсидия на проекта за пълнометражен игрален филм „Мисия Лондон” рег.№ 06И056, продуцент „СИА”ЕАД, внесен на 02.06.2009г. на основание чл.28, ал.6 на ЗФИ, решение на ФК в протокол № 2/12.06.2008г.;

2. Заявление за увеличение на държавната субсидия на проекта за пълнометражен игрален филм „Къща без прозорци” рег.№ 07И020, продуцент „ПроФилм”ЕООД, внесен на 04.06.2009г. на основание чл.28, ал.6 на ЗФИ, решение на ФК в протокол № 36/27.08.2008г.;

3. Заявление за увеличение на държавната субсидия на проекта за пълнометражен игрален филм „Love.net” рег.№ 08И069, продуцент „Мирамар филм”ООД, внесен на 05.06.2009г. на основание чл.28, ал.6 на ЗФИ, решение на ФК в протокол № 4/03.02.2009г.;

4. Заявление за увеличение на държавната субсидия на проекта за пълнометражен игрален филм „Кецове” рег.№ 08И083, продуцент „Гала филм”ООД, внесен на 05.03.2009г. на основание чл.28, ал.6 на ЗФИ, решение на ФК в протокол № 24/27.03.2009г.;

Общият размер на финансовите средства за разпределение по квотата за филмопроизводство по чл.18, ал.2, т.3 на ЗФИ е до 700 000 лева от бюджета на ИА „НФЦ” за 2009г., съгласно заповед № 24/19.03.2009г. на изпълнителния директор.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Александър Донев/

З А П О В Е Д


56 / 02.06.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 10.06.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Полет” рег.№ 09Д007 одобрен от НХКДК с протокол № 1/14.04.2009г., продуцент „Зара филм”ЕООД, внесен на 25.05.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

2. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Жана на сто и една” рег.№ 09Д029 одобрен от НХКДК с протокол № 1/14.04.2009г., продуцент ФС„Време”ЕООД, внесен на 26.05.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

3. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Братът на паметника” рег.№ 09Д028 одобрен от НХКДК с протокол № 1/14.04.2009г., продуцент ФС„Време”ЕООД, внесен на 26.05.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на документален филм „Николай Майсторов” рег.№ 09Д030, продуцент ФС„Време”ЕООД, внесен на 26.05.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/14.04.2009г. и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на документален филм „Живот от разстрели” рег.№ 09Д003, продуцент Сдружение „България филм”-Ив.Ставриева, внесен на 28.05.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 2/14.04.2009г. и заповед № 36/16.04.2009г. на изп.директор;

6. Проект за реализация на игрален филм „Още нещо за любовта” рег.№ 08И100/д, продуцент „Милков и сие”ООД, внесен на 30.05.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 5/22.12.2008г. и заповед № 143/29.12.2008г. на изпълнителния директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Александър Донев/

З А П О В Е Д


55 / 02.06.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 09.06.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на игрален филм „Лов на дребни хищници” рег.№ 08И114/д, продуцент ЕТ „Анди филм”-Цветодар Марков, внесен на 18.05.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 5/22.12.2008г. и заповед № 143/29.12.2008г. на изпълнителния директор;

2. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Полският водопроводчик” рег.№ 09Д034 одобрен от НХКДК с протокол № 1/14.04.2009г., продуцент „Агитпроп”ООД, внесен на 20.05.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

3. Проект за реализация на документален филм „Джеки, Джони и Чарли не са имена на кучета” рег.№ 09Д026/д, продуцент ЕТ „Мета БМ-4”-Боно Бонев, внесен на 21.05.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/14.04.2009г. и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на документален филм-копродукция с БНТ „IN SITU” рег.№ 08Д145, продуцент ФК„Провентус” ЕООД, внесен на 21.05.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 5/06.11.2008г. и заповед № 120/13.11.2008г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на документален филм „Русенската „кървава” сватба” рег.№ 09Д008, продуцент „Арго-филм”ЕООД, внесен на 22.05.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/14.04.2009г. и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

6. Проект за реализация на документален филм „Кметът” рег.№ 08Д150, продуцент „Адела Медия 99”ЕООД, внесен на 25.05.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 6/30.01.2009г. и заповед № 11/02.02.2009г. на изп.директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Александър Донев/

З А П О В Е Д


44 / 08.05.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 22.05.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на анимационен филм „Малки трансформации” рег.№ 09А021, продуцент ЕТ „Нагуал”-Настимир Цачев, внесен на 29.04.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/22.04.2009г. и заповед № 37/23.04.2009г. на изпълнителния директор;

2. Проект за реализация на документален филм „Непобедимият” рег.№ 08Д121, продуцент „Арт 47” ЕООД, внесен на 30.04.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/14.04.2009г. и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

3. Проект за реализация на анимационен филм „Метаморфоза” рег.№ 09А018, продуцент ЕТ „Трикси, приятели и Петко”-А.Цветков, внесен на 30.04.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/22.04.2009г. и заповед № 37/23.04.2009г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на анимационен филм „Грубо” рег.№ 09А017, продуцент „Венелин анимация” ЕООД, внесен на 30.04.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/ 22.04.2009г. и заповед № 37/23.04.2009г. на изп.директор;

5. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за анимационен филм „Made in Brachycera” рег.№ 09А019 одобрен от НХКАК с протокол № 1/22.04.2009г.,продуцент ЕТ„КлубН.О.”-Н.Тодоров, внесен на 30.04.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 143/29.12.2008г. на изп.директор.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/проф.Александър Грозев/

З А П О В Е Д


43 / 08.05.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 21.05.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм „Иван Георгиев-Рембранд” рег.№ 08Д125, продуцент „Гала филм”ООД, внесен на 27.04.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 6/30.01.2009г. и заповед № 11/02.02.2009г. на изпълнителния директор;

2. Проект за реализация на анимационен филм „О, Мария!” рег.№ 09А007/д, продуцент „Алекс филм”ЕООД, внесен на 28.04.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/22.04.2009г. и заповед № 37/23.04.2009г. на изпълнителния директор;

3. Проект за реализация на анимационен филм „Дорога” рег.№ 09А006, продуцент ЕТ „Гекон”-Пенко Гелев, внесен на 28.04.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/ 22.04.2009г. и заповед № 37/23.04.2009г. на изпълнителния директор

4. Проект за реализация на документален филм „В ляво от пътя Лондон-Калкута” рег.№ 08Д136, продуцент „Две и половина” ЕООД, внесен на 28.04.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/14.04.2009г. и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на документален филм „Двойното възкръсване” рег.№ 09Д015, продуцент „Две и половина” ЕООД, внесен на 28.04.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/14.04.2009г. и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/проф.Александър Грозев/

З А П О В Е Д


39 / 27.04.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3, чл.30 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 08.05.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Сънувах Европа” рег.№ 08И113 одобрен от НХКИК с протокол № 5/22.12.2008г., продуцент ФС„Време”ЕООД, внесен на 03.04.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 143/29.12.2008г. на изп.директор;

2. Проект за подпомагане на 7-ми МФ на късометражното кино „В Двореца”, организатор Фондация „Формат СФФ” с представител Цанко Василев, внесен на 06.04.2009г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

3. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Медальоните на императора” рег.№ 09Д025 одобрен от НХКДК с протокол № 1/14.04.2009г., продуцент ЕТ „Ваик”-Валерий Костов, внесен на 21.04.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

4. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Момчето пред прозореца” рег.№ 09Д024 одобрен от НХКДК с протокол № 1/14.04.2009г., продуцент ЕТ „Ваик”-Валерий Костов, внесен на 21.04.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на документален филм „Лудостта на морените” рег.№ 09Д013, продуцент Аудиовидео „Орфей” ЕАД, внесен на 21.04.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/14.04.2009г. и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

6. Проект за реализация на документален филм „Всеки стрък си има ангел” рег.№ 08Д131, продуцент ЕТ „Ив.Младенов, внесен на 21.04.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/14.04.2009г. и заповед № 35/16.04.2009г. на изп.директор;

7. Проект за международна промоция на документалния филм „Развод по албански”, внесен на 21.04.2009г. от продуцента „Адела Медия 99”ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/проф.Александър Грозев/

З А П О В Е Д


38 / 27.04.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3, чл.30, чл. 31, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 07.05.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на игрален филм „Втори дубъл” рег.№ 08И086-МК, продуцент „Арт фест”ЕООД, внесен на 30.03.2009г. чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 3/24.06.2008г. и заповед № 86/04.08.2008г. на изпълнителния директор;

2. Проект за реализация на документален филм „Пътят пред нас” рег.№ 08Д041-МК, продуцент „Бъръ филм”ООД, внесен на 30.03.2009г. чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/04.06.2008г. и заповед № 54/05.06.2008г. на изпълнителния директор;

3. Проект за разпространение на български документален филм „Белият генерал”, разпространител ЕТ „Мултфилм”-Георги Димитров, внесен на 07.04.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

4. Проект за реализация на документален филм „Момчето, което беше цар” рег.№ 08Д151-МК, продуцент „Агитпроп”ООД, внесен на 09.04.2009г. чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 6/30.01.2009г. и заповед № 11/02.02.2009г. на изпълнителния директор;

5. Проект за разпространение на „Пакет 15 български игрални филма”, разпространител Аудиовидео „Орфей” ЕАД, внесен на 09.04.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

6. Проект за разпространение на български игрален филм „Завръщане”, разпространител „Епизод” ООД, внесен на 10.04.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

7. Проект за международна промоция на игралния филм „Източни пиеси” на МФФ в Кан, внесен на 16.04.2009г. от продуцента „Уотърфронт филм”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/проф.Александър Грозев/

З А П О В Е Д


25 / 23.03.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 27.03.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подготовка на игрален филм „1968” рег.№ 08И100/д, одобрен от НХКИК с протокол № 5/22.12.2008г., продуцент „Арт-47”ЕООД, внесен на 19.03.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 143/29.12.2008г. на изпълнителния директор;

2. Проект за реализация на анимационен филм „Следвай ме...” рег.№ 08А130, продуцент „Спектър’92”ЕООД, внесен на 19.03.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 3/15.12.2008г. и заповед № 139/17.12.2008г. на изпълнителния директор;

3. Проект за реализация на игрален филм „Кецове” рег.№ 08И083, продуцент „Гала филм”ООД, внесен на 23.03.2009г. чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 1/24.06.2008г. и заповед № 83/01.08.2008г. на изпълнителния директор

4. Проект за подготовка на игрален филм „Аз съм ти /Лора и Леа/” рег.№ 08И103, одобрен от НХКИК с протокол № 5/22.12.2008г., продуцент ЕТ „Пост Скриптум-2”-Петър Попзлатев, внесен на 23.03.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 143/29.12.2008г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на игрален филм „Пъзел” рег.№ 08И110, одобрен от НХКИК с протокол № 5/22.12.2008г., продуцент „Европа филмс”ООД, внесен на 23.03.2009г. на основание . чл.28, ал.1, т.3 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 143/29.12.2008г. на изпълнителния директор.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/проф.Александър Грозев/

З А П О В Е Д


23 / 19.03.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3, чл.30 и чл.32 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 26.03.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за разпространение на български игрален филм „Единствената любовна история, която Хемингуей не описа”, разпространител „Българска дистрибут.компания”ЕООД, внесен на 04.02.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

2. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Сюнлистарео” рег.№ 08Д149 одобрен от НХКДК с протокол № 6/30.01.2009г., продуцент „Чербин”ЕООД, внесен на 09.02.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 11/02.02.2009г. на изп.директор;

3. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Приключението Матвей” рег.№ 08Д124 одобрен от НХКДК с протокол № 6/30.01.2009г., продуцент ЕТ „Зико филмс”-Емил Пенев, внесен на 17.02.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 11/02.02.2009г. на изп.директор;

4. Проект за разпространение на български документален филм „Истината за Орфей”, разпространител „Додо филм”ООД, внесен на 19.02.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

5. Проект за разпространение на български документален филм „Куба е музика”, разпространител ЕТ „Мултфилм”-Георги Димитров, внесен на 27.02.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ

6. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Седемте жени на моя живот” рег.№ 08И117 одобрен от НХКИК с протокол № 5/22.12.2008г., продуцент „АРС”ООД, внесен на 09.03.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 143/29.12.2008г. на изпълнителния директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/проф.Александър Грозев/

З А П О В Е Д


21 / 11.03.2009г.
На основание чл.13, чл.28, ал.1, т.3, чл.30 и чл.32 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседаниe на Финансовата комисия на 19.03.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

    1. Проект за подготовка на игрален филм „Още нещо за любовта” рег.№ 08И100/д, одобрен от НХКИК с протокол № 5/22.12.2008г., продуцент „Милков и сие”ООД, внесен на 29.01.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 143/29.12.2008г. на изпълнителния директор;

    2. Проект за реализация на документален филм „Под манастирската лоза” рег.№ 08Д142, продуцент ЕТ „Куган”-Георги Стоев, внесен на 09.02.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 6/30.01.2009г. и заповед № 11/02.02.2009г. на изпълнителния директор;

    3. Проект за разпространение на български игрален филм „Прогноза”, разпространител „Булгар бийтс”ООД, внесен на 19.02.2009г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

    4. Проект за подготовка на игрален филм „Лов на дребни хищници” рег.№ 08И114/д, одобрен от НХКИК с протокол № 5/22.12.2008г., продуцент ЕТ „Анди филмс”-Цветодар Марков, внесен на 16.02.2009г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 143/29.12.2008г. на изпълнителния директор;

    5. Заявление за увеличение на държавната субсидия на проекта за пълнометражен анимационен филм „ПУК” рег.№ 07А037, продуцент „Фрейм продъкшънс”ООД, внесен на 09.03.2009г. на основание чл.28, ал.6 на ЗФИ, решение на НХК в протокол № 2/08.05.2007г.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/проф.Александър Грозев/

З А П О В Е Д


9 /28.01.2009г.
На основание чл.13, чл.6, чл.28, ал.1, т.3, чл.30 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 05.02.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за държавно подпомагане на кинопоказа в “Дом на киното” на европейските филми “Едит Пиаф”, “Летен дъжд”, “Лабиринтът на фавна” и “Фадо”, внесен на 13.01.2009г. от осъществяващия показа “Арт Фест” ЕООД на основание чл.32 ал.4 и ал.6 на ЗФИ.

2. Проект за държавно подпомагане на кинопоказа в “Дом на киното” на европейските филми “Изкупление”, “Земя на приливите”, “Сватбата” и “Сенки”, внесен на 13.01.2009г. от осъществяващия показа “Арт Фест” ЕООД на основание чл.32 ал.4 и ал.6 на ЗФИ.

3. Проект за държавно подпомагане на кинопоказа в “Дом на киното” на европейските филми “На прага на рая”, “99 франка”, “Катин” и “12”, внесен на 13.01.2009г. от осъществяващия показа “Арт Фест” ЕООД на основание чл.32 ал.4 и ал.6 на ЗФИ.

4. Проект за държавно подпомагане на кинопоказа в “Дом на киното” на европейските филми “Първият плач”, “2 дни в Париж”, “Обещай ми” и “Лисицата и детето”, внесен на 13.01.2009г. от осъществяващия показа “Арт Фест” ЕООД на основание чл.32 ал.4 и ал.6 на ЗФИ.

5. Проект за държавно одпомагане промоцията на български филми на София Филм Фест, внесен на 15.01.2009г. от организатора на Фестивала “Арт Фест” ЕООД на основание чл.6, т.7 и чл.34 на ЗФИ.

6. Проект за държавно подпомагане на кинопоказа в “Дом на киното” на българските филми “А днес накъде”, “Проблемът с комарите”, “Коридор 8” и “Дзифт”, внесен на 26.01.2009г. от осъществяващия показа “Арт Фест” ЕООД на основание чл.32 ал.4 и ал.6 на ЗФИ.

7. Проект за държавно подпомагане на кинопоказа в “Дом на киното” на българските филми “Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” и “Хиндемит”, внесен на 26.01.2009г. от осъществяващия показа “Арт Фест” ЕООД на основание чл.32 ал.4 и ал.6 на ЗФИ.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Проф. Александър Грозев

З А П О В Е Д


8 /28.01.2009г.

На основание чл.13, чл.6, чл.28, ал.1, т.3, чл.30 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 03.02.2009г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за реализация на анимационен филм “Кошмарът”, рег. №08А129, продуцент ЕТ “Клуб НО - Николай Тодоров”, внесен на 12.01.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКАК в протокол №3 /15.12.2008г. и заповед № 139/17.12.2008г. на изпълнителния директор.

2. Проект за реализация на игрален филм “Love.net”, рег.№08И069, продуцент “Мирамар филм” ООД, внесен на 13.01.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКИК в протокол №1/24.06.2008г. и заповед № 83/01.08.2008г. на изпълнителния директор.

3. Проект за реализация на анимационен филм “Светулки”, рег. №08А138, продуцент “Анима” ЕООД, внесен на 13.01.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКАК в протокол №3/15.12.2008г. и заповед № 139/17.12.2008г. на изпълнителния директор.

4. Проект за реализация на анимационен филм “Мерси”, рег. №08А146, продуцент ЕТ “Дидо филм - Господин Неделчев”, внесен на 28.01.2009г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКАК в протокол №3 /15.12.2008г. и заповед № 139/17.12.2008г. на изпълнителния директор.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.


Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Проф. Александър Грозев


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница