Г. Седмицата на малкия островДата22.12.2018
Размер118 Kb.


10-11.01.2009 г.

Седмицата на малкия остров
annailieva@lostin...bg

Нова година започна, нов къс­мет не идва, само сняг вали и те­левизорите бръмчат...

В ПОНЕДЕЛНИК...

Обитателите на малкия ост­ров са изгубени в снега... В го­лямото селище пестят пари за следващи снеговалежи. В по-малките се стараят повече, но им се чупят лопатите... Липсват само белите мечки. Изгубените чакат да им разрешат любовта и да им отчетат топломерите. Никой не знае какво ще се случи със сметката за парно, само са сигурни, че има някаква измама. Заплаха витае във въздуха. Га­зът намалява. Деца искат да се запишат за състезание на евро­пейската училищна мрежа "Сърфирай и се пази!", но им предла­гат шоуто „Стигни до училище и се пази". Шофьор, подучен от кулинарно предаване, си връзва на колата парче салам за талис­ман. Затворник, пуснат в дома­шен отпуск за Коледа, не се връ­ща, крие се и сваля от интернет новите серии на „Бягство от зат­вора". „Другите" са в парламен­тарна ваканция.

ВЪВ ВТОРНИК...

Изгубените скачат в ледени води да вадят кръстове. Единст­веното им упование и надежда. Газът съвсем спира. Подлият посредник и Големият брат спо­рят. Затворени в къщата на BG, ВИП съквартирантите начело с премиера и министъра на енер­гетиката чакат ред за изпове­далнята. За да убият времето, част от тях освещават бойни знамена, опитват се да рестар­тират трети блок на АЕЦ и игра­ят на "Сделка или не". Оцелели­те от полет +359 са заплашени от болести, върлуват зарази, най-вече грип. Двете подводни­ци на острова „Надежда" и „Сла­ва" са неизползваеми. Надеж­дата отива в музея, на славата й е изтекъл гаранционният срок. Гласове на оракули шептят в ефира стари пророчества за финансова криза и нареждат „Свивайте се!". Изгубените об­мислят да действат, но като свърши ваканцията на „други­те". Чатят си в мрежата, докато не им е спрял и токът. Бебето на острова е наречено Веселина, неясно защо. Става все по-студено...

В СРЯДА...

Климатът на острова се про­меня драстично, изгубените мръзнат. Опитват се да изкопаят отнякъде мазут. Централата на проекта „Драма", небезизвест­ната „Топлофикация", се нуж­дае от запаси. Доскоро обслуж­вана с газ от подлия посредник, тя е замразена от Големия брат. ВИП съквартирантите са наме­рили отнякъде радиостанция и се мъчат да се свържат с конти­нента. Не успяват и въвеждат ограничителен режим. Гасят ко­ледната украса. Изгубените без украса са отчаяни, мислят си са­мо за часа на мама. „Другите" об­мислят да съкратят ваканцията си с два дена, за да се присъе­динят към отечествения фронт. Никой не ги иска, защото са мно­го скъпи за издръжка. Кметът на най-голямото селище спира отоплението в транспорта. От това спестява една газова бу­тилка, с помощта на която си сварява супа. Изгубените започ­ват все повече да мислят, че просто са загубени.

В ЧЕТВЪРТЪК...

Дечицата на оцелелите се за­мерят със снежни топки, докато им мине „дървената ваканция". Семействата празнуват Бабинден с латиносериали и ушанки. Избягалият затворник мисли да се предаде, но решава, че пред­почита куршум вместо бяла смърт в пандиза. От континента се чуват само неясни писукащи сигнали. ВИП съквартирантите, отегчени от газови проблеми, раздават на концесия плажове­те на острова. Най-накрая е отк­рит мазут и решават да го из­ползват, основно за димни сиг­нали във въздуха. Главният док­тор твърди, че няма "проблеми с медицинското осигуряване на оцелелите, докато болните на острова се разболяват все пове­че, защото ги държат на студе­но. Кметът на голямото село се свързва с континента, откъдето му предлагат да участва в кон­курс за най-добър струнен музи­кален инструмент. Събитието наблюдава успял да се спаси от острова и получил прозвището комисар на годината. На оцеле­лите им раздават награди „Чо­вешки ресурси - 2008"... Започва отново да вали сняг.

В ПЕТЪК...

На острова продължава да е ужасно студено. Газ няма. В го­лямото село затварят съда за годишна инвентаризация. Изгу­бените не могат да докажат, че са невинни. Газят объркано из снежните преспи и чакат знак от господарите на ефира. Получа­ват само акт за неправилно пар­киране и решават да си построят небостъргачи, за да скачат от по-високо. Започват и да кашлят от мазута и твърдото гориво. Ра­диостанциите мълчат. Големият брат и подлият посредник игра­ят в „Стани богат" и дълбоко са се замислили. На континента са си изключили телефона, за да избегнат жокера „обади се на приятел". На острова се включ­ват само честотите за телефон­ни измами. Номинираните за сървайвър на десетилетието, т.нар. пенсионери, тичат и съби­рат пари. ВИП съквартирантите подремват в луксозната си къ­ща. В голямата болница гипсират денонощно долни и горни крайници заради счупвания, имат ресурс да го правят и сре­щу измръзване. На оцелелите се увеличава таксата за ритуа­ли. Избират да не се женят, за да спестят пари за погребение­то си. През облаците се показва за малко зимното слънце. Ня­каква надежда се промъква по тръбата...

В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ... оби­тателите на малкия остров вече са абсолютно сигурни, че са изк­лючително загубени.

*Дървена ваканция - словосъ­четание от местния диалект, ко­ето свързва дървата за огрев и почивката (отпуска) в непреводим израз, който горе-долу оз­начава „детство в бедна държа­ва".
10.01.2009 г.

Има протест, а има ли цели?
Иван ДИМОВ

„Вие сте позор -оставка и затвор!" Това е искането на национал­ния протест, който се организира на 14 януари пред парламента. (Виж стр. 6) В основата му стоят няколко сту­дентски организации, футболни запалянковци (уж не пияни ултраси!) и приятели от форумите в интернет. Все млади хора. Те пишат в мани­феста си, че подкрепят недоволните учители, полицаи, млекопроизводители... Единни са в ед­но - не искат да ги упра­вляват нито управлява­щите, нито опозицията (дори най-младата -ГЕРБ). Тогава какво искат, би попитал всеки. Ако искаш да събориш цялата политическа кла­са и не дадеш алтерна­тива, ти си нищо повече от анархист! Щом жела­ят да променят полити­ческата сцена (или дори да излязат на нея), мла­дежите трябва да фор­мулират своите иска­ния! И да помислят как могат да ги постигнат в отсъствието на днеш­ните политици.

Това обаче не е всичко! Младежите още не са толкова единни, че да направят партия. Но по­литическите ни лидери трябва сериозно да се притеснят. Защото не­доволните не вярват ни­то на Първанов, нито на Станишев, нито на Бо­рисов, нито на Сидеров! И няма да гласуват за никой от тях!


10.01.2009 г.

Тротоарите в столицата останаха непочистени
Снимка на две колони - Сериозни проблеми на шофьорите и пешеходците в София. Почистени са само големите булеварди, но малките квартални улички и тротоарите оста­ват труднопроходими, заради новата снежна по­кривка. Граждани изриваха вчера събралия се по тротоара сняг върху пътното платно.


10.01.2009 г.

В центъра на София ще има реклами само по покривите
Поставянето на билборд ще се оскъпи с 50%
Зорница Латева |zomical@dnevnik.bg

По-високи цени за поставяне и наем на рекламни еле­менти в общинските те­рени в София е предло­жила администрацията, съобщиха съветниците от БСП. Те се срещнаха вчера с асоциациите за външна реклама, за да обсъдят предложената от община­та нова наредба. Предви­дените цени са с 50% по-високи от сегашните, каза общинарят Росен Мали­нов.

Предложението на адми­нистрацията предвижда за поставянето на билборд да се плаща между 200 и 100 лв. в зависи­мост от големината му. За най-масовите съоръже­ния, които са по 12 кв.м, таксата ще е 700 лв. Уве­личен е и наемът за рек­ламиране в общински терен. В зависимост от голе­мината на билборда и зо­ната на града, в която е поставен, ще се плаща от 15 до 50 лв. на кв.м. Пред­вижда се в центъра да няма реклами освен по покривите, а в широкия център те да са по-малки. Общината ще определи и типови съоръжения, кои­то могат да се поставят в София, за да се уеднакви видът им.

Ако бъдат приети, новите цени за рекламата ще ва­жат 12 месеца. След това те ще се превърнат в начална цена при конкур­сите за поставяне на билбордове. През това време общината трябва да опре­дели къде ще има външ­ни реклами, какъв ще е видът им и освен това трябва да премахне неза­конните билбордове. Наредбата за рекламата ще бъде гласувана на за­седанието на общинския съвет на 15 януари. Това е поредният опит да се въведе ред в тази дей­ност. Преди една година беше приет документ, който обаче беше атаку­ван в съда от асоциации­те за външна реклама, об­ластния управител и граждани. Очаква се но­вият проект да не бъде обжалван поне от ре­кламните асоциации, за­щото те участваха в изра­ботването му
10.01.2009 г.

Ясновидците на "Стандарт":

Москва пуска газа до седмица
Зимен апокалипсис ни чака през февруари, но снегът бързо ще се стопи
"Стандарт" сбъдна мечтата на все­ки читател - да прочете утрешния ве­стник днес. Преди празниците ви по­дарихме книга, която няма аналог в целия свят - "Пророчества 2009". В нея използвахме подбрани яснови­дци, за да надникнем в бъдещето на България и света през идната годи­на. По определена схема впрегнах­ме третото око на 30 гадатели. После останаха 10, а на края на експери­мента ни финишираха четирима. Най-добрите в България. На тях бе даден конспект с въпроси, третира­щи изборите у нас, икономическата обстановка, туризъм, криминален свят, природни катаклизми и меж­дународното положение. Получени­те отговори тълкувахме с помощта

на психолингвистичен иструментариум. Когато пророчествата бяха много завързани, се налагаше да правим вторични тълкувания според семиотичните символи. Отделно ня­кои от интервютата бяха проведени на живо, а други - дистанционно, по интернет, за да избегнем ефекта на ехото. При него екстрасенсът отго­варя според очакванията на изпит­ващия, четейки несъзнателно него­вите мисли. Така са били подвежда­ни с малко вероятни футуристични прогнози и най-големите спецове. Но да спрем дотук с технологията на "Пророчества 2009", която все пак ще запазим в тайна. По-важното е, че едно след друго предсказанията ни започнаха да се сбъдват.
Oще докато събирахме и обработвахме футуристичния материал, 90% от ясновидците пророкува­ха, че президентът на Бе­ласица (Петрич) ще се из­мъкне от лапите на немското правосъдие. Време­то бе началото на декем­ври, когато черните обла­ци бяха надвиснали над Коце Маца със страшна сила, а надежда нямаше. Хаджииванов търкаше ортопедичните нарове на немския зандан, докато прокуратурата се готвеше да го сурвака заради кон­трабанда на цигари с при­съда от 1 до 5 години. Две седмици след като полу­чихме тази информация, се случи чудото за Коце Маца - той си уговори ма­ча с немската прокурату­ра, призна се за виновен и получи само условна при­съда.

"В България зимата ще продължи до края на март със сух студ и температу­ри 16 градуса под нулата. След януари ни връхлита зимен апокалипсис. Сне­жната покривка обаче ня­ма да се задържа дълго", бе второто предсказание, с което уцелихме в десетката. За съжаление в раз­дела, посветен на катаст­рофите, също познахме -"Две тежки автомобилни катастрофи с по-много жертви ни чакат. Пътни­те злополуки напук на всичко, дето се опитва да прави МВР, ще се мно­жат. Защото българинът псува, вика, нахалства и натиска газта, бързайки да провери има ли живот след Смъртта."

Отново проблем с мо­ряци и релсов транспорт вещаят феномените. След март в БДЖ ще има много тежка катастрофа. По чудо ще се размине по-леко.

Предсказание № 4, ко­ето вече стана факт, е на­прежението, което ескалира в Косово. "Балканс­кото буре с барут отново ще гръмне. Сърбия и Ал­бания ще се хванат за гу­шите заради етническите анклави. В областта ще настъпят размирици, атентати", гласи прогно­зата от 17 декември. Око­ло Нова година в Косовска Митровица наистина имаше бомби и сблъсъци. А това според ясновидци­те било само началото.

След това дойде енер­гийната криза, която съ­що предрекохме 100%. Заради проблеми в съсед­на държава ще настъпи енергийна криза в регио­на. На места парното ту ще спира, ту ще тръгва -хората ще се оплакват от студени радиатори. Тога­ва ще се иска отваряне на спрените блокове на АЕЦ "Козлодуй", а единият мо­же и наистина да зарабо­ти - гласи декемврийско­то пророчество. Във втор­ник, 6 януари, президен­тът Георги Първанов на­истина официално поиска отваряне на трети блок на АЕЦ "Козлодуй", защото Русия врътна кранчето на синьото гориво на цяла Европа. Заради страна, с която граничим посредс­твом Черно море - Украй­на. Държавният глава за­яви още, че само третият реактор може да бъде пу­снат веднага, защото на другия му трябва по-дъ­лъг пусков срок. В резултат на нашата прозорливост още в нача­лото на инфарктната сед­мица хората не звъняха на правителството, а в реда­кцията на "Стандарт" и питаха докога ще студуват. До 10-о, най-късно 16-о число газът ще поте­че отново към България, успокоихме ги ние, цити­райки най-актуалните предсказания.

Що се касае за иконо­миката, предупредихме за фалити на текстилни и асансьорни предприятия, както и на хотели по мо­рето. Сивият капитал оба­че ще ни спаси от кризата. След второто полуго­дие рестартираме систе­мата.

Банките ще бъдат на­казани за стригането на народа с непосилни лих­ви от паралелни финансо­ви структури. Преди това металите на световните пазари ще поскъпнат. Прогнозирахме, че "Кре­миковци" излиза от кри­зата, теглен от руско-украински влекач. Негов ка­питан в сянка (с офшорна фирма) ще бъде олигархът Жеваго. В момента реално за комбината спо­рят именно украинци. Oсвен металурзите, пенсионерите също ще трябва да почерпят по ед­на боза - два пъти през го­дината ще им актуализи­рат парите за старост.

Изборите

Докато лъжепророците само вдигат рамене на въпроса кой ще управля­ва България през 2009 го­дина, ние още през 2008-а с инженерна точност на-чертахме следизборните коалиции. Предсрочните избори през пролетта ще ни се разминат. Малко по-голя­ма ще е избирателната ак­тивност от други години и на двата вота - за евродепутати и за народни из­браници. По резултати ГЕРБ са първи, БСП - на косъм зад тях, ДПС - тре­ти. Резултатите ще са идентични - както на евроизборите месец по-рано. Най-много евродепутати в Страсбург ще командироват герберите.

Бойко Борисов и Сер­гей Станишев ще си вър­тят номера до последно. Няма да могат да се раз­берат. ГЕРБ ще спечели, но Бойко Борисов се озо­вава в небрано лозе - ня­ма да има това мнозинст­во, което очаква. Заради това в началото той не приема премиерския пост. Харизва мандата на БСП или на други. В ро­лята на министър-председател за един ден влиза млад мъж с къса коса. Той представлява нова дясна коалиция. Тя ще се промъкне в съюзничество е други в Народното събрание. Най-вероятно СДС ще бъде тази партия. Иван Костов е на ръба на 41-вия парламент, но към момента не влиза.

За НДСВ е излишно да се коментира - те могат да кажат "адиос" на властта, заявиха ясновидците. "Атака" ще регистрира лек ръст от около процент и половина, който ще им осигури нужното спокой­ствие и билет първа класа за жълтите павета.

В малко по-далечно бъдеще Бойко ще бъде насаден на пачи яйца да управлява с опака жена, твърдят хората с трето око. Те сигнализират, че в личен план над силните на деня като дамоклев меч са надвиснали черни облаци. В близкото бъде­ще някой от тях ще бъде тровен. Трима от четири­мата ни феномени провидяха преследване на кортеж и стрелба.

Мафията

Иначе в криминалния свят ни предстои година на възмездие - кой какво­то си е надробил, ще си го сърба. От февруари запо­чва преразпределение на наркопазара и убийства. От съдебните дела, полу­чили статута на фарс, са­мо Вальо Топлото ще вле­зе на топло. За нещо дре­бно, защото обвиненията за източване на милиони левове от "Топлофика­ция" се провалят в съда. Прокуратурата ще го по­дхлъзне за нещо по-незна­чително, но в крайна сме­тка ще успее да го вкара зад решетките.

Извън казусите на Те-мида разплетохме и мис­терията с отвличането на Ангел Бончев. Според ло­вците на бъдеще той е бил похитен по поръчка на две независими една от друга страни. И всяка е имала своите искания. Цялата ак­ция е преминала с благос­ловията на Коза ностра. Мимоходом възложих­ме на екстрасенсите да

сканират нашия свят за другите изчезнали хора, които нямаха шанса на Бончеви. Шефът на бурга­ската фирма "Гранити" Стоян Стоянов, който от миналия март е в неизве­стност, не дава вибрации да обитава света на живи­те. Тук правим уговорка­та, че все пак липсват по­точни данни, като точен час на раждане, лична вещ, за да може да се твър­ди смъртта му 100%. Съ­щото важи и за сина на Венцеслав Стефанов, кой­то бе отвлечен през 2004 г. Скоро един от "убити­те" силови босове ще въз­кръсне. Това е висаджията Методи Златанов Ме­тодиев, по известен като Мето Илиенски. Намира се в Мексико и си пие ко­ктейла с лице назаем. Въ­прос на време е да се по­яви отново, кълнат се футуристите.Светът

В света анализирахме подробно кризата в САЩ - кой и защо я предизви­ка, разкрихме тайната на Oсама бин Ладен. Най-го­лемият провал в науката през 2009 г. ще бъде търсенето на божествената частица. Адронният колайдер за 4 млрд. евро под Швейцария ще се окаже купчина непотребно же­лязо. В спорта баскетболис­тите правят подвиг на ев­ропейското в Полша, а футболистите се класират на мондиала в ЮАР с чу­жденец треньор.Покрай тези гадания ясновидците ни още пре­ди месец случайно преду­сетиха катастрофа на фу­тболист от Манчестър Юнайтед. Казаха, че той ще се измъкне невредим. Тогава се опасявахме да не би да е Бербатов. В че­твъртък сутринта негови­ят съотборник Кристиано Роналдо оцеля в зверска катастрофа. Дано в смач­каното ферари е бил по-малкият дявол.Любомир СТАРИДОЛСКИ


10.01.2009 г.

ГЕРБ имитирал баварския ХСС
КАПКА ТОДОРОВА, Германия

В Германия добрите времена за баварския ХСС свършиха на по­следните избори, когато партията на Щойбер загуби рекорден брой поддръжници. В България обаче моделът на ХСС е все още успе­шен. Така започва анализ, посве­тен на партията ГЕРБ, публикуван вчера в немския в. "Зюддойчецайтунг".

"Когато Цветан Цветанов говори за велики държавници, той споме­нава Роналд Рейгън, отделя малко повече думи за Чърчил, но най-дълго говори за Едмунд Щойбер", пише авторът Роман Дайнингер. Успехът на ГЕРБ през последните години нямаше да се случи толкова бързо без помощта на ХСС, смята той.ГЕРБ получава подкрепа не само от партията, а и от близ­ката до нея фондацията "Ханс Зайдел". "Наблюдавахме ГЕРБ дълго време и решихме да ги подкрепим", казва представителят Клаус Физинер. Става дума за подкрепа с обучение и съвети, а не със сред­ства, което е забранено от закона. ГЕРБ са приели в своята партий­на програма основните моменти от програмата на ХСС,признават от фондацията. Много членове на партията са посещавали семинари на "Ханс Зайдел". Контактите с ХСС и баварците дошли чрез поли­цейското сътрудничество. Бойко Борисов и Цветанов са били първо в провинцията като представители на българското МВР, посочва ана­лизът. Борисов е винен от опонен­тите си в популизъм. В новите де­мокрации на Югоизточна Европа действително има склонност да се избира силната личност, коментира и Физингер.


10-11.01.2009 г.

174 души от властта укрили доходи от Сметната палата
Бизнесът и имотите на брачния партньор са най-често пропускани 6 декларациите пред публичния регистър
НАДЕЛИНА АНЕВА

174 от високопоставените във властта, задъл­жени по закон да декларират публично имущест­вото си, са спестили част от истината. В над по­ловината случаи е укрито участие на брачния партньор във фирми.

Най-често уличе­ните се оправда­ват, че на прак­тика живеят разделени с половинките си и не знаят какво точно правят те", обясни шефът на Сметната палата проф. Валери Ди­митров. Резултатите за проверката на декларациите за при­добитото през 2007 г., пода­дени през 2008 г., бяха обя­вени вчера. Този път нару­шителите са по-малко -преди година имаше 195 сгрешени декларации.

Сметната палата е прове­рила общо 10 500 души. То­ва са задължените към пуб-

личния регистър, техните брачни партньори и нена-вършили пълнолетие деца.

„Сега" откри 11 наруши­тели, които за втора година подават неверни или непъл­ни; данни в декларациите си за публичния регистър. То­ва са зам.-министърът на икономиката Нина Радева, депутатите от НДСВ Васил Иванов-Лучано и Енчо Малев, от ДПС - Росен Влади­миров и Фидел Беев и бив­шият депутат от СДС Филип Димитров.

Беев не е декларирал кре­дит от 200 000 лв., изтеглен от фирма на съпругата му, срещу който са ипотекира­ли дворно място и триетаж­на жилищна сграда във Ве­линград. „Нали знаете, че аз не си правя декларация­та?! Счетоводителите всеки път пропускат нещо, но то­ва не са пропуски за милио­ни", коментира депутатът от ДПС. Според него няма нищо умишлено. След като Сметната палата установи­ла пропуска, Бееви предста­вили документите.

Нина Радева, която мина­лата година забрави да дек­ларира апартамент от 101

кв.м в София, сега е пропус­нала да впише ипотека на собствен имот срещу бан­ков кредит на юридическо лице. Тя не е декларирала, че непълнолетният й син е учредил безвъзмездно пра­во на строеж върху дворно място на болница в Хисаря. Учредяването е в полза на юридическо лице. Пред „Сега" Радева не можа да си спомни коя е фирмата и дали ще строи болница в Хисаря. Обеща да говори, като се запознае с изнесено­то от Сметната палата. Червеният депутат Младен Червеняков е пропус­нал новия „Ситроен" на съпругата си. Стоян Прода­нов не е посочил, че е при­добил дялове от „Хемус консулт 2007" ЕООД.

Управляващите вече не крият доходи от участия в бордове на фирми, което бе масово нарушение м.г. Са­мо зам.-министърът на ико­номиката Валентин Иванов е пропуснал да декларира доходи от 35 722 лв. от дру­га стопанска дейност. Той е в управата на „Топлофика­ция" и „Булгаргаз-холдинг".

Общо 20 са депутатите, в чиито декларации е уста­новено несъответствие. Това се отнася и за трима зам.-министри, както и за бившия земеделски минис­тър Нихат Кабил, който е забравил да декларира 19 379 лв. доходи от друга стопанска дейност.

Освен Беев и Росен Вла­димиров от ДПС подроб­ности са укрили колегите им Муса Палев, Юнал Тасим.

Шефът на жълтата група Пламен Моллов е „спес­тил" 14 040 лв. приход на съпругата си от стопанска дейност и покупка на пра­во на строеж за офис с площ 69 кв.м в Пловдив. Жълтият Ботьо Ботев съ­що е пропуснал 11 778 лв., които е получил от болни­цата в Бяла. „Нямам про­мяна в източника си на до­ходи, в свободното си вре­ме от парламента работя като лекар интернист в об­щинската болница в Бя­ла", обясни Ботев. Той призна, че в доходите му може да има разминаване в няколко лева, но това не били големи суми и решил да не ги декларира. Ваня Цветкова от НДСВ отчете като пропуск от небреж­ност, че не е обявила учас­тие на съпруга си в надзор на строителна фирма.

В списъка с разминава­ния е дори зам.-шефът на комисията за борба с корупцията Снежана Гроздилова. Тя не е вписала по­купката на мерцедес на старо. Сред депутатите от опозицията е Евгени Чачев , който не е декларирал, че съпругата му е придобила 8 дружествени дяла - в „Привакон" ООД, София. Според ДАКСИ Лиляна Чачева държи 33% в тази консултантска фирма.От изпълнителната власт този път има сравни­телно малко нарушители. Откроява се зам.-министър Явор Милушев, който не е обявил 9592 лв. доходи на съпругата си Цветана Манева.


БЕЗ САНКЦИИ

„За всички, при които имаше несъответствие в декларациите миналата година, нямаше ни­какви наказания освен публичното оповес­тяване на имената им", посочи шефът на Сметната палата Валери Димитров. Тъй като списъкът се дава на НАП, данъчните са наз­начили ревизии за тези, които са укрили данни от тях. Тази година списъкът със 174 имена отива в НАП и ДАНС. За подаване на непълни декларации пред Сметната палата

обаче пак няма да има наказания. За доку­менти с невярно съдържание може да се търси наказателна отговорност и прокурату­рата може да се сезира, но не го е направи­ла. Още миналата година юристи разясниха, че декларациите имат уведомителен, а не удостоверителен характер. Затова и единст­вените санкции, които нарушителите могат да понесат, са глоби от 1000 до 1500 лв. (рег­ламентирани в закона за Публичност на имуществото), и то само ако не са подали декла­рация. Наказание за невярна информация няма.

За документ с невярно съдържание пред държавни органи чл. 313 на НК предвижда лишаване от свобода до 3 г. или глоба от 100 до 300 лв. Според прокуратурата наказател­ната отговорност трябва да е изрично спо­мената в тях, а в закона за публичност на имуществата такъв текст липсва.


Трима магистрати за втори път дават неточни декларации

Съветникът в ДАНС Алексей Петров пропуснал да впише имоти

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

Трима от 70-те магист­рати в списъка с несъот­ветствия на Сметната па­лата за втора година пра­щат неточни данни в пуб­личния регистър. Мариа­на Христова от окръж­ния съд във Варна не е вписала 3.33 дка ниви, придобити от съпруга й. Преди това е спестила близо 30 дка ниви и не е посочила дяловете му във варненското дружес­тво „Киров Атанасов" ООД, което според ДАК-СИ се занимава с посред­ническа дейност на аген­ции за недвижими имо­ти. Невена Танкова от окръжния съд в Пазар­джик м.г. е пропуснала придобиване от съпруга на 13.5 дка нива в Ковачево. Преди това не е уведомила за доходи на съпруга си за над 26 хил. лв. Светла Стоянова от окръжния съд във Видин м.г. е пропуснала, че по­ловинката й се е сдобил с употребяван „Опел Астра". За 2007 г. не е уведо­мила палатата за дялове­те му в 4 видински фир­ми.

Председателят на Воен­ния съд в София Свилен Александ­ров не е декларирал дружество­то на съп­ругата си „ П - Н о -векс" ЕООД, зани­маващо се с търговско посредни­чество. Бившият главен прокурор Никола Филчев твърдеше, че срещу Александров има сигна­ли за корупция, но ВСС не откри пропуски в ра­ботата му.

В списъка с неизрядните има 42-ма съдии, 21 прокурори и 7 следовате­ли. 26 са представителите на съдебната власт, които не са декларирали пред Сметната палата, че съпрузите им са придо­били дялове в дружества. Има и пропуснати покуп­ки и продажби на авто­мобили и имоти, други доходи и заеми.

Директорът на ОДП-Враца Иван Сълов, кой­то преди Нова година бе награден от вътрешния министър Михаил Миков заедно с още 34 подчине­ни заради акцията срещу Йордан Тонов - Данчо Пръча, също е сред нару­шителите. Той не е дек­ларирал 1 декар лозе и 40.44 дка ниви в хайре-динското с. Бързина. През 2007 г. е пропуснал

над 8000 лв. доходи на жена си.

Съветникът на шефа на ДАНС Алексей Петров също е в списъка. Той не е декларирал двуетажна административна сграда с разгърната застроена площ от 778.88 кв.м, рес­торант от 388 кв.м, гараж 28.70 кв.м и допълващо застрояване 4 бунгала всяко по 33.25 кв.м, как­то и складово помещение от 30.16 кв.м. Бившата барета е пропуснал да от­бележи и дяловете на съпругата си в „Агро-тест" ООД - София.

Съмнения за разлики между декларираното пред Сметната палата и действително притежава­ното от Петров възник­наха след анонимен сиг­нал до парламентарната антикорупционна коми­сия. Според него придо­битите доходи от бизнесмена са се увеличили по­вече от 3.5 пъти. През 2006 г. Петров е деклари­рал, че има налични 930 хил. лв., а'година по-къс­но е написал, че в сметка­та му има 3.350 млн. лв. От НАП обаче информи­раха, че Петров е платил около 1 млн. лв. данъци за 2006 и 2007^г. Депута­тите решиха, че данните, подадени на Сметната палата и НАП, съвпадат и с това проверката им приключи.

Бившата барета обясни, че банковата му сметка е нараснала от „доходи, свързани с консултантски договори по няколко го­леми финансови сделки" и че всичко е „законно и дори публично". Депута­ти от опозицията комен­тираха, че проверката на комисията е претупана и е трябвало да се изясни характерът на високоплатените консултантски ус­луги, защото е възможно договорите за тях да са фиктивни.

След като бе осветен ка­то секретен сътрудник на спецслужбите, Петров официално бе назначен в ДАНС и е смятан за дясна ръка на председателя Петко Сертов.


Местна власт

Доста разминавания има при областните И кметовете. Един от най-фрапиращите случаи е при зам. областния на Плевен Айдън Алиев. Той е укрил, че съпругата му си е напазарувала 4 апартамента с площ от 44 кв.м, 54 кв.м, 95 кв.м и 90 кв.м в Слънчев бряг. Продала е и две пасища в Несебър с обща площ 13 600 кв.м. Зам. областният на София Сталин Йорданов е пропуснал да декларира доходи от 21 830 лв. от друга стопанска дейност. Хасковският областен Райна Йовчева също е в списъка, защото не е декларирала дялове на'съпруга й във фирма.

От кметовете най-известен е сливенс­кият Йордан Лечков. Той не е деклари­рал придобиване на 829 кв.м парцел в местността Среди дол, общ. Сливен, от съпругата му. „Ние имаме много имоти, нямаме какво да крием, разбирам да е 800 дка, а то са 800 кв.м", каза Лечков пред „Сега". Според него това е неу­мишлен пропуск.


10.01.2009 г.
ЧЕЗ – България си искат тримесечното отчитане
Електроинсталацията в центъра на София била прекалено стара
Елена Иванова

Електроразпределителното дружест­во ЧЕЗ, което снабдява с ток София и региона, иде попски от Държавната комисия за енергийно и водно регули­ране (ДКЕВР) да постанови да се върне тримесечното отчитане на тока.

Това съобщи вчера Георги Миков, член на Управителния съвет на „ЧЕЗ България". Според компанията пари­те, които дружеството трябва да отдели за запла-

ти, на нови инкасатори, могат да бъдат вложени като инвестиция в подоб­ряване на електропреносната мрежа. По този на­чин, ако средствата се по­харчат не за служители, а за инсталацията, ще се намали рискът от аварии в кризисни ситуации, твърдят от ЧЕЗ.

През май миналата го­дина дружеството въведе тримесечното отчитане на тока, но j заради хаос и надписване на сметките ДКЕВР го отмени през декември. Междувремен­но обаче в компанията бяха съкратени стотици ненужни служители.

Сега на практика едно­месечното отчитане на енергията още не е въведе­но, тъй като ДКЕВР даде срок на ЧЕЗ да върне ста­рия режим до 31 март. От електроразпределителното дружество изчислиха, че парите, които ще дадат за заплати при новоназначе­ните инкасатори, ще бъдат с 14 млн. лв. повече, от­колкото им трябват в мо­мента. Именно тези сред­ства било по-добре да се вложат в подобряване на качеството на електропреносната мрежа, например

подмяна на кабели. От ЧЕЗ стара - в жк "Дружба" и в коментираха, че на някои центъра, което създава места мрежата е много големи рискове от аварии.
По данни на ЧЕЗ през последните три дни пренатоварването на мрежата само в столицата е било над 120 мегавата, кое­то е достатъчно количество ток за захранване на три села. Заради пренатоварването на инсталацията са регистрира­ни над 130 аварии през първия ден от кризата. На втория ден авариите са били 140, а на третия - 78. През останалата част от годината средно на ден се отстраняват по 20-30 ава­рии. Най-голямо е било натоварването на мрежата на 6 яну­ари в 20,00 часа, когато парното беше спряно и всички або­нати на столичната "Топлофикация" се принудиха да се гре­ят на ток. От компанията призоваха потребителите да пес­тят енергията, понеже е възможно да се запалят кабели в сградите от пренатоварването на мрежата.


Вера Петрова

Помните ли електроразпределителното дружество ЧЕЗ. Същото, което обърка сметките за ток на софи­янци при въвеждането на тримесечното отчитане на; енергията, когато заваляха милиони жалби от излъ­гани потребители с надписани сметки за ток. Елект-роразпределителите, които месеци наред пищяха, че във всички европейски държави действа системата на тримесечното отчитане, а когато държавата клек­на и те го въведоха, създадоха тотален хаос със смет­ките. Тогава Държавната комисия за енергийно и водно регулиране наложи на ЧЕЗ да върне едноме­сечното отчитане. Оттам се почнаха драмите на дру­жеството, което тъкмо беше съкратило бая персонал (понеже за тримесечни измервания не се налага да има много хора) и хоп, наложи се да наеме на рабо­та нови. Но драмите на ЧЕЗ с бройките служители и трудното свикване с мисълта, че се връщат на ста­рия режим на работа, са си техни частни, които обик­новеният потребител далеч не го касаят.Тъкмо софиянци си отдъхнаха, че ще има ред при изцелението на месечните им сметки за ток, дой­де газовата криза. Хората масово се втурнаха да купу­ват печки, понеже радиаторите им изстинаха, енер­гийното напрежение в столицата се повиши и създа­де риск от аварии. И точно в този момент чешките електроразпределители напомниха за себе си и поиска­ха отново да се върне тримесечното отчитане. Обяс­нението им е просто. В такива кризисни ситуации еле­ктрическата мрежа се пренатоварва. Дружеството трябва да има повече свободни пари за инвестиции в мрежата, за да се минимизират рисковете от аварии. А пък парите, които ЧЕЗ заделил за вложения, били похарчени за увеличение на бройката служители, ко­ито ще са нужни при отчитането на тока всеки месец. Това по изчисления на дружеството гълтало на годи­на 14 млн. лв. за заплати. В обобщение тези пари е можело да се дадат за инсталации, не за работници, така че сега страдайте си от аварии на тока. Както се казва, така ви се пада, като ни принудихте да върнем едномесечното отчитане. Е, това, ако не е поредният нагъл рекет, здраве му кажи.
Каталог: 2009
2009 -> Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008г
2009 -> Операционни системи Unix въведение
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> Програма 10 11 февруари 2009 г. Гр. София, Конферентна зала на хотел „Диана-3 Лектори
2009 -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
2009 -> Общински съвет гр. Тервел п р е д л о ж е н и е от
2009 -> Предлага изработване на абитуриентски албуми


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница