Г управляващите са убедени в собствената си некадърностстраница4/4
Дата18.07.2017
Размер0.55 Mb.
1   2   3   4

от Велислава Панова

Истински воден ад се разрази вчера в столицата, след като около час валя студен проливен дъжд с маса гръмотевици, силен вятър и градушка. Хиляди софиянци се бяха скрили под навесите или във фоайетата на административните сгради. Движението в центъра пак беше напълно блокирано. Този път от бурята. Тролейбусите и трамваите спряха, защото беше прекъснато електрозахранването. Повече от 30 души пък бяха спасени с лодки от пожарната, след като три от мотрисите на трамваите спрели около надлез "Надежда". От прииждащата вода те не са успели да слязат, а пожарникарите трябвало да използват надуваеми лодки, за да ги спасят.

От полицията веднага посъветваха хората да не излизат от домовете, ако спешно не им се налага, или при нужда да звънят на тел 160. Хиляди други граждани успяха да се свържат с тел 112. Мрежите на мобилните оператори също не работеха за известно време.

Най-тежко беше положението в района на Министерския съвет, сградата на БНР, "Бърза помощ" до Сточна гара и трамвайното депо “Надежда”. Мобилизирани бяха допълнителни сили на пожарната от София област и Перник, тъй като имаше сигнали за повече от 100 наводнени жилищни сгради. По данни на Столичната полиция критично повишено е нивото на Перловската река при Орлов мост, където водата наближаваше нивото на моста. Залят беше подлезът пред сградата на Министерския съвет и друг – пешеходен подлез на ул. “Латинка”. Водният стълб на колелото при Сточна гара достигна 80 см. Много автомобили бяха наводнени, а ул. „Раковски” остана затворена до късно снощи.

Водната стихия успя за толкова кратко време да обездвижи столицата, защото имаше непочистени канализационни шахти и остаряла инфраструктура.

Заради проливния дъжд два автобуса се удариха леко на кръстовището на бул. "България" и "Фритьоф Нансен". Автобусите се движели по линиите 204 и 76. При катастрофата нямаше ранени и пострадали хора.


Снимка на шест колони - Огромни опашки от автомобили и коли на градския транспорт останаха блокирани в центъра на столицата след проливния дъжд вчера. Хората трябваше да прескачат локвите, а чадърите, с които бяха въоръжени, не им помогнаха заради силния вятър.

05.06.2008 г.Отново някои посягат на белите дробове на София
Подписка срещу уни­щожаването на Княжевската борова гора съби­рат в един от крайните квартали на София -"Княжево". На витрината на магазин "Ади", който се намира на двадесети­на метра от началната спирка на трамвай №5, е залепена обява за поред­ната гражданска инициа­тива. Тя допълва първа­та акция на гражданите -закриването на гробище­то, и идва като някакво логическо продължение на протеста срещу ин­веститорските апетити в този район на столицата.

В неделя, 8 юни, ще има и митинг в градинка­та, откъдето тръгват ав­тобусите 58 и 59 (за Владая и Мърчаево), когато ще бъде изразено поред­ното гражданско мнение срещу посегателствата върху "зеленото богатст­во" на столицата. Някои наричат това богатство "белите дробове на голе­мия град".

Княжевската борова гора ще бъде застроена, като собствениците на реституираните имоти са получили одобрението за изграждане на селище, затворен тип. Инвестици­ята се очаква да не е мал­ка. За изграждането на новите жилищни сгради обаче ще се наложи да

бъде прочистена гората. Иначе и не може да бъ-. де.

Преди година време екозащитници алармира­ха, че апетитни зони от територията на Приро­ден парк "Витоша" с об­ща площ от 870 декара се изключват от защите­ната територия и има опасност те да бъдат ур­банизирани. На практика стана точно това. Тези територии обхващат не само Княжевската боро­ва гора, но и част от зем­лището на Бояна, Едва ли ще се намери някой, кой­то да оспори законност-

та на реституционните искания и тяхното удов­летворяване. Друг е въп­росът, че след като тези терени са изключени от територията на природ­ния парк (той е първият на Балканския полуост­ров и с времето се е раз­раствал или се е свивал), има намерения бетонът и тухлите да заменят дър­ветата в гората.

Княжевската борова гора с площ от 85 хекта­ра е част от зелената система на столицата и досега някак си успява­ше да остане непокътна­та спрямо строителните

апетити. Макар че тя е притисната от всички страни с нови строежи, интензивно автомобилно движение. Струва си чо­век да намери време, за да се поразходи в нея (няма да е очарован от начина, по който се под­държа тази зелена сис­тема) и да отиде на отс­рещната страна, за да я види най-добре какво представлява.

Княжевската гора е залесена през 1893 г. В нея има и няколко веков­ни дървета, които може би вече са в наследство на законните й собственици. Гората трябва да се поддържа от една от фирмите, спечелили об­щински търг - "Екоресурс-Р". В това няма ни­що смущаващо, още по­вече че тази фирма тряб­ва да поддържа и при­родния парк "Витоша", и язовирите "Искър" и "Панчарево".

Обещанията на общин­ската управа са, че ще бъде поискана проверка за законността на рести­туцията и за разрешени­ето да се осъществи 30 на сто застрояване на те­риторията на Княжевс­ката борова гора.Страницата подготви Велин Яворски


05.06.2008 г.

Испанци вдигат квартал в София
В комплекса в полите на Витоша ще има магазини и алеи за разходка
Нов комплекс с апартаменти се строи в поли­те на Витоша. Инвести­тор в "Модера резиденс" е испанската компания "Мартинса Фадеса".

Тя има 30-годишен опит в сферата на жи­лищното и ваканционно­то строителство в страни на три континента.

Проектът й в София се реализира на площ от 14 декара. Парцелът се на­мира на 200 м от около­връстното и Симеоновско шосе в кв. "Витоша ВЕЦ Симеоново".

Комплексът ще е над 50 хил. кв. м, като 32 хил. ще са жилища, 7400 кв. м търговски обекти, обясни Петър Ангелов, управител на българско­то подразделение на "Мартинса Фадеса". Предвидени са 400 под­земни паркоместа, алеи, детски площадки.

Ангелов уточни, че не са използвани максималние параметри за за­строяване,

за да се осигурят повече зелени пространства

Жилищата ще са разполо­жени в три секции, като блоковете са между 5 и 8 етажа. Апартаментите са с 1,2 и 3 спални с площ между 50 и 100 кв. м.

Те ще се продават на це­ни от 1000 до 1200 евро/кв. м в зависимост от това дали имат довършителни рабо­ти, или не. В по-малка сте­пен цената зависи от етажността и изложението.

Ще има три варианта на предаване на апартаменти­те в зависимост от жела­нието на клиента - на шпа­кловка и замазка или за­вършени в две различни разновидности.

Инвеститорите предла­гат гъвкава схемата за пла­щане. 15% се искат при по­купката, 20% по време на цялото строителство, а останалите 65% след пъл­ното завършване и получа­ване на разрешение за по­лзване.

Очаква се строителство­то да приключи в края на 2009 г., а акт 16 да се издаде 2-3 месеца по-късно.

В "Модера резиденс" са оформени междублокови пространства с изглед към планината, които ще са отделени от търговската част и ще се ползват само от обитателите на комплекса. През тях няма да има транзитно преминаване. Достъпът на външни ли­ца до магазините и ресто­рантите обаче ще е свобо­ден.

Ще осигурим социална инфраструктура не само за комплекса, но и за це­лия район, затова той ня­ма да е от типа затворен, обясни Ангелов.

Няма да има контолиран достъп, а сигурността ще се осигурява основно на входа на съответната сграда.

Предвидели са домофонни инсталации с видеонаблюдение за всяко жи­лище.

Компанията няма под­разделение за управление на собствеността. В стра­ните, където работи, на­мира местни партньори, които да предложат услу­гата.

Отоплението е на газ, като всеки апартамент ще е снабден с радиатори.
Снимка на 4 колони - Между сградите са предви­дени зелени площи. Достъ­път до тях ще е само за обитателите на комплекса.

Снимка на 2 колони - Блоковете ще са между 5 и 8 етажа и ще са съобразени с денивелацията на терена.
05.06.2008 г.

Машинното метене в София - невъзможно
Милиони левове ще останат неусвоени заради проблеми с паркираните коли
ПОПРАВИТЕЛЕН

Предложението за отпускане на безплатни карти за транспорта на 2500 души от администрацията и половинките им бе отложено от стопанската комисия в СОС. Съветниците настояват предложението да бъде придружено с подробен финансов разчет. Дори и да бъде принципно одобрена, идеята няма да може да стане факт от 1 юли, когато се очакват нови цени на билетите и картите. Причината е в изискването всяка нормативна промяна да бъде обявена месец преди приемането й. Вчера от опозицията разкритикуваха кмета Бойко Борисов, че бюджетът на София ще поеме новите безплатни карти само за да се налеят пари в транспорта.
Шумно рекламираното машинно метене на столичните улици се оказва само на хартия. Заради организационен хаос София продължава да разчита основно на лелите с метлите, а рекордният бюджет за метене с машини стои неусвоен. Това показа проверка на "Сега" за изпълнението на годишната задача по чистотата. Тази година София задели за машинно метене 4.8 млн. лв. срещу бюджет от 275 хил. лв. за 2007 г. Идеята бе машините да поемат по-големите улици, а метачките да влязат и в кварталите. При лелите парите бяха увеличени незначително - от 5.7 на 5.8 млн. лв.

Въпреки сериозното финансиране концесионерът "Новера" не успява да изпълнява задачата. Необходимите машини за целта са закупени, инвестирахме над 1 млн. евро, твърдят от фирмата. Оттам обаче обясняват, че машините не могат да влязат в улиците заради паркиралите повсеместно край тротоарите автомобили. Този проблем бе поставен още при обсъждането на годишната задача за чистотата. Тогава "Новера" предложи да се въведе график с 1-часови забрани за паркирането по улици и дни. До приемането на такъв график не се стигна, твърдят от концесионера. Проблем причини и забавянето на годишната задача за чистотата в СОС. Тя бе приета в края на февруари, а дотогава концесионерът работеше по заданието от 2007 г. Машините в момента работят само по широки булеварди, при които проблем с паркирани коли няма.

От концесионера твърдят, че успяват да усвояват около 5% от отпуснатите средства на месец. Така в края на година милиони левове от бюджета за чистотата ще се окажат неусвоени.

ТАНЯ ПЕТРОВА05.06.2008 г.
Компютри сред конски фъшкии в Студентски град
Ромски катун пое от столицата към Ловеч и Търново
от Аделина Николова

Цели семейства все още се изнасяха от полето. Снимка Георги Пашков

За да носят по-малко багаж, ромите бяха облекли част от гардероба си. Снимка Георги Пашков

Малка схлупена къщурка, построена с подръчни материали, с две конски фъшкии. Покривът й е от мушама, стените от всевъзможни плоскости с различен цвят и големина, някои прозорци са от стъкло, други от найлон. Иначе си има всичко, което има всяка къща легло, печка, диван, гардероб... До къщурката още 9 подобни и още много купища тор. Такава беше гледката в гетото пред блок 55 в Студентски град, до вчера, когато на мястото пристигнаха багери, камиони и полицаи. Роми нямаше. Бяха си тръгнали в ранната сутрин към родните си места, както каза районният кмет на Студентски град Димитър Дилчев. Ромският катун е поел към Ловеч, Велико Търново, Тетевен. Били са около 50 човека.

Тарторът Рашо живеел в София вече 14 години и с гордост казвал, че той е създателят на миниквартала в Студентски град. Рашо проявил разум и потеглил със събратята си без да се съпротивлява. От групата от петдесетина души само една жена имала адресна регистрация в София. Територията, където пришълците се самонастанили, е реституирана земеделска земя. Собствениците са около 32 души. 150 тона боклуци изнесли общинарите от мястото на гетото. Според тях обаче имало още поне два пъти по толкова.

Въпреки че при събарянето на гетото бившите собственици на къщурките ги нямаше, майка с две деца се беше скрила зад сграда и гледаше отдалеч какво се случва с жилището й. В едната ръка държеше малко бебе, а с другата по-голямо момченце. Тя мълчеше, но не можеше да затвори устата на непокорния си около 6-годишен син, който не спря да крещи “К`во праиш там ма!? Махай се от нас!”. Другите хора, не ги чуха от шума на багера. След като провериха, дали някой не се е скрил между боклуците, дадоха старт на рушенето. Багерът стовари кофата си върху покрива на първата къща и без никакво усилие тя се сгромоляса на части върху земята. Бившите обитатели бяха оставили всичко така, както си е било. Тръгнали са си, както са дошли - без нищо. Изпод развалините се подаваха играчки, бельо, обувки, одеала, готварски прибори, телевизори... Конската тор беше още влажна. Сред изпражненията се въргаляха части от компютри. Няколко кучета нервно и страхливо обикаляха между хората. До скоро те са били господарите и не са пускали никого да премине през това място.

Хората, живеещи наблизо, не спирали да се оплакват, че не могат да стигнат до автобусната спирка от кучетата, разказа Дилчев. Песовете обаче не пазели толкова скромната покъщнина на ромите, колкото основният им поминък - желязото. Може би това е единственото нещо, което собствениците са прибрали от гетото. След първата разрушена къщурка, последваха и втора, трета, така до девет. Във въздуха се носеше гъст прахоляк и остра миризма на изпражнения. След около 30 минути всичко беше равно със земята. Не мога да бъда сигурен дали ромите няма да се върнат след седмица-две, или пък няма да отидат в друг софийски квартал, каза Дилчев прeди последния удар на багерите да се стовари върху подобието на къща.
В половината цигански къщи няма вода
Амнести интернешънъл всяка година ни критикува остро заради това, че продължава дискриминацията на малцинства. В последния доклад на правозащитната организация се констатира, че у нас има недоверие към бежанци, кандидати за получаване на политическо убежище и мигранти. Ромите се изправят пред пречки при достъпа до жилище, работа, професионална квалификация и образование, се казва още в доклада. Според данните в него между 65 и 70 % от циганите у нас са безработни. Според УНИЦЕФ около 50 % от ромските жилища нямат течаща вода, а 20 % от децата никога не са ходили на училище, пише в доклада си Амнести Интернешънъл.


05.06.2008 г.

Борисов: Кретен затри "червените"
Кметът Бойко Борисов финтира играч на БФС по време на благотворителния мач в Борисовата градина. "Жалко, че се очертава най-голямото дерби за ЦСКА да бъде срещу моя "Витоша" (Бистрица)", коментира той.
Столичният градоначалник с бомбен изстрел бележи във вратата на съперника по време на двубоя, спечелен от кметския тим с 10:6.

Въпреки че е фен на "Левски", столичният кмет Бойко Борисов не пропусна да коментира скандалите около ЦСКА. "Томов не спираше да се снима по ложите с хора от правителството и си мислеше, че всичко е ненаказуемо в България, сподели градоначалникът. - Но Европа вижда и както спря еврофондовете, така отряза и ЦСКА. Вместо да се стегнем и всички тези кретени да ги ометем, ние почваме да си викаме "позор". Марш навънка, да ги изпъдят и да се правят нещата както трябва", каза още Борисов. Той вкара набързо няколко гола в благотворителен мач срещу сборен тим на БФС, след който дари по 3 хиляди лева на 5 столични училища.
05.06.2008 г.

Пак сътресение в коалицията ГЕРБ-ВМРО
ГЕРБ няма да подкрепи кмета Славчо Атанасов за намерението му да изтегли нов заем от 40-50 млн. лв. за ремонт на по-малките улици на града. Това каза вчера Даниела Йотова, председател на бюджетната комисия в Общинския съвет и член на местното ръководство на ГЕРБ. Според нея тегленето на нов кредит е скъп начин общината да си осигури необходимите средства, след като може да увеличи собствените си приходи или да кандидатства за финансиране по европейски програми. Така планираният заем се превръща в поредния препъникамък в отношенията в коалицията ГЕРБ-ВМРО.

Двете партии за пръв път се разминаха в началото на годината за увеличението на местните данъци. Тогава ВМРО в последния момент се обяви против това увеличение.
05.06.2008 г.

Съдът ще гледа делото за несъстоятелност на 17 юни
Акциите на “Кремиковци” се сринаха с 30% за ден
Жеваго и батко Митал се надпреварват с оферти за комбината

МАРИЯ РАЙНОВА

Съдът ще решава след 2 седмици дали да обяви “Кремиковци” в несъстоятелност.

С 30 на сто се сринаха акците на “Кремиковци” на Българската фондова борса вчера. Цената им падна до минималните ограничения за деня от 4,473 лева за акция. Причината беше съобщение на един от кандидатите да купят металургичния комбинат - ArcelorMittal, че до четири месеца той ще бъде обявен в несъстоятелност.

При първото официално споменаване за несъстоятелност на “Кремиковци” цените задържаха нивото от 8-10 лв., но все повече инвеститори вярват в тази хипотеза и на минималното ценово ограничение се предлагаха над 10 хил. акции при изтъргувани до момента 7542 акции.

На 21 май тази година бе обявено, че ArcelorMittal ще плати 1,2 млрд. долара за “Кремиковци”, като министърът на икономиката съобщи, че е поискана несъстоятелност на комбината и решението ще е на съда. Средната цена беше 9,23 лв. за акция при изтъргувани 51 913 акции, което е най-високият дневен обем акции на дружеството за последните 3 години, защото инвеститорите купуваха агресивно при по-ниските цени от изтълкувалите правилно новината, които продаваха.

Несъстоятелността на “Кремиковци” бе поискана от шестима кредитори. Софийският градски съд е насрочил заседание по делото за несъстоятелност за 17 юни.

И двамата кандидати за “Кремиковци”, украинският бизнесмен Константин Жеваго и по-големият брат на Прамод Митал - Лакшми, вече обявиха, че са готови да купят комбината, след като приключи процедурата по несъстоятелността.

В края на месец май Жеваго обяви, че чрез компанията си “Ворксла стийл България” е готов незабавно да достави 170 000 тонa суровини на комбината. Фирмата има и ангажимент да инвестира 90 млн. долара като оборотен капитал. От тях са постъпили вече 1,5 млн. долара, необходими за погасяване задълженията на комбината за работна заплата.

Средствата в размер на 30 млн. евро, които Лакшми Митал осигури за комбината, притежаван в момента от по-малкия му брат Прамод Митал, за изплащане на заплати за март и април и на парите за храна, както и за покупката на необходимите суровини, са гарантирани със залози върху бъдещото производство на горещовалцовани продукти.

Индийският кандидат е готов в момента да вложи 100-150 млн. долара за работен капитал на “Кремиковци”.Вече е разработен план за изпълнението на екопрограмата на комбината, който трябва да започне още през юни-юли независимо от процедурата по несъстоятелност. Първоначално Лакшми Митал предвижда през юни да вложи за спазване на минималните екоизисквания 30 млн. долара, а през следващите две-три години екоинвестициите да достигнат около 120 млн. долара.

Междувременно стана ясно, че акциите на ArcelorMittal са поскъпнали 24 пъти за последните 5 г., като според експерти една от причините за успеха на дружеството е придобиването на стоманодобивни дружества чрез несъстоятелност и превръщането им в печеливши заводи.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница