Гаранционни условияДата03.10.2017
Размер75.35 Kb.
#31514
Гаранционни условия

Производителят дава гаранция за механическите и електрически повреди 12 месеца от покупката на апарата, но не повече от 36 месеца от датата на производство.

Рекламацията се уважава, ако апаратът е придружен с гаранционна карта, попълнена и подпечатана от търговската организация.

Рекламацията не се удоволетворява, ако повредата е в резултат на неспазване изискванията за експлоатация, лошо съхранение или транспортиране.

Ремонтът се извършва от упълномощени от производителя сервизи.
Гаранционна карта на Телефонен апарат БЕЛ310

Дата на производство .............................

Сериен № .......................................................

Купувач: .......................................................

Адрес: ..................................................

Фактура №................................ Дата на продажба .........................

Продавач: .........................

Дневник на извършените ремонтиДата на постъпване

Дата на предаване

Поръчка №

Вид на ремонта

Извършил ремонта


Производител: "В.А.Т."ООД, ул."Миджур" 32, 3900 Белоградчик, тел.:0936/5400, факс: 0936/5472, www.bat-bel.com,

e-mail:batbel@dir.bg

Сервиз за София: К и К'97 Комерс ООД, ул."Владайска" 34,

тел.:52 57 50БЕЛ-310
ИМПУЛСНО-ЧЕСТОТЕН ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОВИКВАЩИЯ (Caller ID), ВИСОКОГОВОРЯЩ, ДИСПЛЕЙ, ЧАСОВНИК, ТАЙМЕР
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Телефонният апарат БЕЛ310 е предназначен за включване към автоматични телефонни централи с импулсно или тонално номеронабиране. Идентификация на повикващия (Caller ID) е функция предоставяна от централата.
Указания за безопасна работа с апарата

 • не се допуска използуването на друг куплунг и розетка, освен монтираните на апарата.

 • не се допуска отварянето на апарата

 • не се препоръчва рязкото и силно опъване на шнуровете

 • бутоните да не се натискат с остри предмети

 • телефонната розетка да се монтира от правоспособен техник


Инсталиране

1. Поставяне на батериите

Отворете капака разположен на дъното на апарата и поставете три батерии тип ААА. Моля внимавайте за спазване поляритета (+ и -).

2. Включване към телефонната линия

Апаратът се включва към телефонната линия посредством включване на куплунга към телефонната розетка. Дисплеят се включва1 / 1 0:00

00


ВНИМАНИЕ


 1. Използвайте само батерии с размер ААА, 1,5V.

 2. Проверете добре поляритета при поставяне на батериите.

 3. Ако не използвате апарата дълго време, извадете батериите, за да избегнете повреда при протичането им.

 4. Не се опитвайте да презареждате батерии, които не са предназначени за презареждане.


Указания за употреба

 1. Настройки

Трябва да се настроят три параметъра – код на населеното място, префикс за далечно избиране и часовник.

а) Настройка на кода на населеното място: • Натиснете бутона [SET]. Дисплеят показва “Ac-----“.


Ac[ - - - - -]

 • С цифровите бутони въведете кода на населеното място (например 936- Белоградчик, 2-София, на дисплея 936 - -, 2- - - -).

 • Натиснете бутона [*] за изтриване на въведения код.

 • Натиснете бутона [SET] за потвърждение и преминаване към кода за международно избиране.

 • Натиснете бутона [Flash] за изход (ако е нужно).

б) Настройка на кода да международно избиране: • - Дисплеят показва “Lc-----“.

Lc[ - - - - -]

 • Въведете кода с цифровите бутони (например 359 е кодът на България).

 • Натиснете бутона [*] за изтриване на въведения код.

 • Натиснете бутона [SET] за потвърждение и преминаване към въвеждане на часа.

 • Натиснете бутона [Flash] за изход (ако е нужно).

в) Настройка на датата, месеца и часа: • Дисплеят показва "1/ 1 :00".
1/ 1 00:00 • Въведете датата, месеца и часа с цифровите бутони. Допустим е само 24 часов формат.

 • Натиснете бутона [SET] за потвърждение и изход.

Забележка: бутонът Down премества активното поле.

Забележка: когато сте абонирани за функцията Caller ID, телефонната централа изпраща датата и часа заедно с повикващия телефонен номер. Часовникът ви ще се настрои автоматично.
 1. Приемане на повикване

Когато телефонът звъни, вдигнете слушалката или натиснете бутона [H/F] за да отговорите. Ако натиснете бутона [H/F], можете да говорите във високоговорящ режим. За настройка силата на звука се използва плъзгащият регулатор " " /от лявата страна на апарата/.

За да преминете от високоговорящ разговор към обикновен - вдигнете слушалката. За да преминете към високоговорящ разговор - натиснете [H/F] и тогава поставете слушалката.
 1. Набиране на номер

Вдигнете слушалката или натиснете бутона [H/F], след като чуете сигнал централа, наберете желания номер по един от начините:

 • С цифровите бутони съответстващи на желания номер.

 • Бутон [R/P] за повторение последния набран номер.

Забележка: бутон [] при импулсен режим превключва апарата към тонален режим на номеронабиране.

Забележка: бутон [R/P] при набиране на номера въвежда пауза.
 1. Край на разговора

Поставяте слушалката или натискате бутон [H/F] при високоговорящ разговор.


 1. Изключване на микрофона

По време на телефонен разговор, ако не желаете да бъдете чути от отсрещната страна натиснете и задръжте бутона [MUTE]. За продължаване разговора отпуснете бутона.


 1. Повторение на последния набран номер

Вдигнете слушалката или натиснете бутона [H/F], натиснете бутона [R/P] и последния набран номер ще бъде избран автоматично.


 1. Функция FLASH

Използува се за достъп до допълнителни функции предоставяни от цифровите телефонни централи.


 1. Превключване импулсен/тонален режим на набор

Превключвателят "P/T" установява режима на набор в зависимост от централата.


 1. Регулиране на силата на звънене

С превключвателя "H/L" се установява силата на звънене силно/слабо.

Функция показване номера на повикващия (Caller ID)

Функцията показване номера на повикващия (Caller ID) позволява да получите информация за повикващия Ви абонат преди да отговорите на повикването. За да използувате тази възможност трябва телефонът да е включен към телефонна линия с този вид услуга. Преди да използувате тази услуга тябва правилно да сте въвели кода на населеното място.

Когато телефонът Ви звъни - телефонният номер на повикващия абонат се изписва на дисплея, както е показано в примера
Входящо повикване

Ново повикване


01 8 / 11 18:01

+35921234567Тел. номер
Дата и час


Информация за датата и часа се получава от телефонната централа. Ако повикването е от различна времева зона, се показват часът и датата във вашата.


 1. Индикация на статуса

а) Извън обхват (показва само икона).

При повикване от телефонна централа, която не предлага услугата показване номера на повикващия (Caller ID) включително при международни разговори.

б) Забрана (показва само икона).

Когато повикващия не желае да бъде показан номера му.
 1. Списък на повикванията

Автоматично се запаметяват последните 80 повиквания. Натиснете бутона [UP] за показване предходното повикване. Бутона [DOWN] за следващо повикване.


 1. И
  зтриване на данните за повиквания

Информация за последните 80 повиквания се съхранява в паметта. При постъпване на ново повикване първото автоматично се изтрива и новото се запазва в паметта.

а) Изтриване на информация за едно повикване: • Натиснете бутона [UP] или [DOWN] за показване на желаните данни за изтриване.

 • Натиснете бутона [DEL] два пъти и данните ще бъдат изтрити.

б) Изтриване на информация за всички повиквания:

 • Натиснете бутона [UP] или [DOWN] за показване на данни за повикване.

 • Натиснете бутона [DEL] за повече от 4 секунди, показаните данни на дисплея започват да мигат, натиснете отново бутона [DEL] за потвърждение на изтриването на всички данни.

Забалежка: VIP повикванията няма да бъдат изтрити.


 1. VIP повиквания

 • Натиснете бутона [UP] или [DOWN] за показване на данни за повикване.

 • Когато стигнете до желания номер, натиснете [#], за да го маркирате като VIP. По същия начин можете да премахнете VIP обозначението.

 • Този номер не може да бъде изтрит, докато не се премахне VIP обозначението.
 1. Набиране на търсилия Ви абонат

 • Вдигнете слушалката или натиснете бутона [H/F] .

 • Натиснете бутона [UP] или [DOWN] за показване на желания номер за избиране.

 • Натиснете бутона [DIAL] за набиране избрания номер.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница