Геодезия I кадастър I инвестиционно проектиране I гис I геоданни I информационни технологииДата15.01.2018
Размер31.06 Kb.
#47031
ГЕОДЕЗИЯ I КАДАСТЪР I ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ I ГИС I ГЕОДАННИ I ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Обект:Подробно геодезическо заснемане на част от СОП участък: Люлин - Бъкстон


Изпълнител „МАПЕКС” АД
Директор „Геодезия и кадастър”

.................................................
Дата: февруари 2011 г.

инж. Хр. Шопов


СЪДЪРЖАНИЕ
  1. Обяснителна записка - 1 лист

  2. Регистър на геодезическата основа - 3 листa

  3. Схема на операционната мрежа - 1 чертеж

  4. Резултати от изравнението на геодезическата снимка - листа

  5. Регистър на подробните точки - 80 листа

  6. Схема на разположение на листовете с геодезическа снимка - 1 чертеж

  7. Геодезическа снимка - 9 чертежа

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект:

Геодезическо заснемане на Околовръстен път – Южна дъга: Люлин Бъкстон , гр. София

Извършено е геодезическо заснемане на Околовръстен път – Южна дъга: Люлин - Бъкстон , гр. София. Обектът попада в картни листове № 258,259, 306, 328, 329, 351, 374, 397, 374, 421, 491, 492, 468, 445, 516, 540, 541, и 566, от кадастралния план на гр. София.

Геодезическа основа и референтна система


За геодезическа основа при изпълнението на обекта са ползвани тиангулачни точки № 217, 218, 551, 552, 608, 613, 625, 626, 629, 631, 632, 633, 642, 663, 664 и работни точки № 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 929, 932, 933, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 1238, 1270, 1271, 1272, 1340, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1389 и 2389 от работната геодезическа основа на Кадастрална карта за район „Красна поляна”, от работната геодезическа основа на Кадастрална карта за район „Люлин” и работни точки № 213, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, 234 и 236 от работната геодезическа основа на обект „Заснемане на Централна градска част, проверка на качеството и геометричното положение на елементите на кадастъра”. Създадени са 31 операционни точки.

При определянето на надморските височини на точките е приложена триго­нометрична нивелация. За изходни са използвани котите на нивелачни репери № 66, 67, 33, 17, 1300 и 205.

В документацията триангулачните точки са означени като „ТТ”, работните точки - „РТ”, а операционните точки - „ЛТ”.

Ъгловите и дължинните измервания са извършени с тотална станция LEICA TCA1100L с директна точност на отчитане 1СС.

В документацията на обекта са използвани геодезически координати X и Y в Софийска координатна система и надморски височини Н в Балтийска висо­чинна система.

Геодезическо заснемане


Снимачните работи са извършени по полярен метод със същата тотална станция. Заснетите точки са определени в хоризонтално и височинно отно­шение.

Във връзка с предназначението на снимката, подробно са заснети всички обекти върху територията според изискванията на Инструкция за изработване, поддържане и обновяване на нивелационни планове.

Приложената геодезическа снимка е в М 1:500.

При извършването на всички измервания и при обработването на резулта­тите от тях са спазвани изискванията за изработване и поддържане на када­стрални планове.
Съставил:
София,

февруари 2011г./ инж. Ив. Тодоров /
„Мапекс” АД, гр.София, бул. „Андрей Ляпчев” № 51 I Mapex JSC, Sofia 1784, 51 Andrei Liapchev Blvd.T.: +359 2 917 19 71; F: +359 2 917 19 79; mapex@mapex.biz; www.mapex.biz

Каталог: SOP
SOP -> Сфери на дейност
SOP -> Програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
SOP -> Програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
SOP -> Софийски околовръстен път“ участък от км. 51+316 до км. 58+923
SOP -> Процедурата за калибриране се прилага периодично за да възпроизведе и контролира основните метрологични характеристики на метода
SOP -> Т е Х н и ч е с к и у н и в е р с и т е т – с о ф и я
SOP -> Програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
SOP -> Факултет по телекомуникации
SOP -> Sopharma business towers


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница