Географски координати на язовираДата30.11.2018
Размер112.5 Kb.
#106983


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект


Проектни параметри на използването
Инвестиционното предложение е за риборазвъждане на шаран, толстолоб и амур в повърхностни води на язовир Минзухар и риболов. Предвижда се обща производителност до 10 тона риба годишно. Водната площ на язовир Минзухар е около 110 дка, средната дълбочина е 7-8м. При извършен технически преглед на язовира е установено добро състояние на язовирната стена и съоръженията към нея.

Принципната технологична схема за отглеждане на рибата включва: преглед на съоръженията, подготовка за зарибяване – торене, транспорт на рибата и зарибяване на контролни улови за проследяване на прираста и здравословното състояние на рибата, мониторинг на хидрохимичния режим на водата, улов и реализация на рибата.
Географски координати на язовира:

N 41°46'03.242" E 25°23'51.858
  • Специфични условия за издаване на разрешително за предвидените дейности по отглеждане на аквакултури, съгласно Приложение №4, раздел 7 на ПУРБ на ИБР:

  • Да не се допуска зарибяване с хищни риби в местообитанията на южен гребенест тритон, освен ако зарибяването не е необходимо като консервационна мярка.
Цел на заявеното ползване

Аквакултури и свързаните с тях дейностиВодно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3АR300R011 – „река Перперек до вливането й в яз.Студен кладенец”.

Воден обект - язовир „Минзухар”, ПИ № 000057, в землището на село Минзухар
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище с. Минзухар , ЕКАТТЕ 48307

община Черноочене, област Кърджали
Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лицаГр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – ПловдивИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.еаrbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bgКаталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница