Географско положение 1 Природно-географско положениеДата25.12.2017
Размер133.75 Kb.
#37518
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

Teмa: Описание на факторите и условията

за развитие на туризъм в Община Варна
Изготвил: Росен Асенов Енев, фак.№ 1723


    1. Географско положение


1.1.1.Природно-географско положение

Община Варна е разположена в североизточната част на Република България с площ 3 820 км2, което представлява 3,44 % от територията на страната.  Състои се от 12 общини със 158 населени места и население 445 200 жители /представляващо 5,4% от населението на страната /.  Населението е съсредоточено в гр. Варна - 346 000 жители, което представлява 70% от общото население на областта. Областта разполага с висок природен, икономически и човешки ресурс, благоприятен био-климатичен потенциал, Черноморско крайбрежие, високопродуктивни обработваеми земи и мрежа от защитени територии. Варненска област е сравнително бедна на подземни богатства и богата на подземни геотермални води с висок енергиен потенциал и възможности за балнеолечение. Географското положение, изградената инфраструктура, био-климатичният потенциал, Черноморското крайбрежие и икономическите и човешки ресурси  предопределят възможностите за просперитет в развитието на региона като цяло. 1.1.2. транспортно-географско положение

Географското разположение и съществуващата инфраструктура определят благоприятното развитие на града в продължение на векове. Добре уреденият воден и карго транспорт обуславят облика на града като пресечна точка на връзката между Изтока и Запада.Пристанище Варна има много добре изграден и актуализиран Генерален план, утвърден през февруари 1999 г., който стои в основата на инвестиционната му програма. Търсят се инвеститори за построяването на три нови терминала.

Международно летище Варна е пряко свързано с икономическата ситуация в града и региона. То обслужва главно туристически компании и има редовни и чартърни полети до повече от 35 страни и 101 града.

Освен пристанището, международното летище, Община Варна притежава и множество добри железопътни и сухопътни транспортни връзки.1.2.Екологични фактори

Варненска област се характеризира със запазен природен потенциал , като параметрите на околната среда в почти цялата територия са значително под Европейските и Български норми. Изключение прави региона Варна- Девня , характеризиран като “гореща точка”, където са концентрирани източници на атмосферно замърсяване и на замърсяване на Белославско и Варненско езера. Черноморското крайбрежие и курортните зони са с параметри отговарящи на изискванията за туризъм и рекреация.. Черно море в зоните на водоползване отговаря на изискванията на Директива 76/160 на ЕС и на националните изисквания в 92% от провеждания мониторинг. Замърсяване над нормите по някои показатели е регистрирано в долните течения на поречията  Провадийска-Девненска и Камчия. В областта съществува широка мрежа от защитени територии - природни забележителности, резервати и поддържани резервати, защитени местности, имащи отношение предимно към запазване на биоразнообразието и природни феномени1.3.Социално-икономически фактори

1.3.1.Демографски анализ на Община Варна

Територия - 20 551 ха


Население - 305 737
Гъстота на населението - 1487.7 ж/кв.км
Икономическо активно население - 148 246 (48.5 %)
Брой населени места - 5
Равнище на безработица - 7.90 %
Кмет: Кирил Йорданов
Общински съвет: 51 члена

Председател на Общинския съвет: Стелиян Севастиянов1.3.2.Условия за развитие на туризъм
На територията на община Варна са изградени пет курортни комплекса с над 35 000 легла обусловени от: комфортните климатични условия, наличието на плажове с обща дължина над 17км, морска вода с добри рекреационни характеристики отговарящи на Европейските норми, крайбрежни гори, богата мрежа от защитени територии; изградени четири яхтени пристанища и добре развита инфраструктура по крайбрежието. Съществуващите термоминерални ресурси, лечебната кал, развитата мрежа за медицинско обслужване,  съвременната материална база създават възможности за развитие на целогодишен поливалентен туристически продукт - балнеоложки, културен, конгресен, екологичен и селски туризъм. 

1.3.3.Икономическа инфраструктура

Туризмът е един от основните отрасли в структурата на икономиката на община Варна. Курортните комплекси "Златни пясъци", 'Св. Константин и Елена", "Ривиера" и "Слънчев ден" са световноизвестни, а три от тях са печелили наградата Син флаг за най-добър плаж. Курортите предлагат множество възможности за спорт, балнеолечение и развлечения. Потенциалът на общината за този отрасъл се характеризира с уникалното съчетание от природни ресурси и културно историческо наследство и традиции. Цените на туристическите услуги в България са конкурентноспособни в сравнение с тези в Хърватска, Гърция и Испания. Нараства търсенето на Wellness и Spa услугите, както и обема на търсене в месеците извън активния сезон. Във Варна има и предпоставки за развитие на здравен, културен и екотуризъм. На територията на общината има 245 хотела, които разполагат с над 49 хил. легла. През 2005 г. в средствата за подслон на територията на община Варна са пренощували общо 517 хил. души, от които чужденци са 382 хил.


Пренощувалите само в хотелите са 514 хил., от тях - 382 хил. Чужденци.

Всички показатели характеризиращи туристическия бизнес в община Варна бележат растеж. Значително е нараснал туристическият поток от чужбина, като реализираните нощувки от чужденци през 2005 година е нараснал с 104,18% в сравнение с 2002 година. Нараства броя на леглата и средствата за подслон. Туристическия бизнес в общината е с много добри показатели и големи перспективи за развитие, при наличието на благоприятна инвестиционна среда.
Показатели на отрасъл туризъм в община Варна за периода 2002 – 2005 година.

показатели
2002

2003

2004

2005

1

Средства за подслон

Бр


167

146

159

210

2

Легла

Бр

30640

27628

37324

4069

3

Леглоденонощия

Хил.бр

4460

5699

6181

7240

4

Реализирани нощувки

Хил.бр

1958

2387

2861

3651
В т.ч. чужденци

Хил.бр

1602

1997

2495

3271

1.3.4.Забележителности на територията на Община Варна
На територията на Община Варна има множество забележителности привличащи както туристи от страната, така и от чужбина. Част от тях са:


  • “Двореца” – бившата лятна резиденция на румънската кралица Мария е разположена на около 2 км югозападно от град Балчик.
    През 1924год. Кралицата на Румъния – Мария Александрина Виктория де Единбург се влюбва от пръв поглед в малкото късче българска земя, разположена на брега на Черно море. Местността, в която е издигнат “Двореца”, се намира между балчишките бели скали и морето.

- Аладжа манастир – разположен е на 17 км. северно от Варна в отвесен скален масив на франгенското плато. Манастирът е верига от килии, помещения, две църкви и параклис на няколко етажа. Южно от манастира от същия скален отвес се намират и катакомбите- вероятно отшелнически килии и гробници на монаси.В границите на манастира има експозиционна сграда за временни изложби свързани с християнската проблематика и истории, както и за съвременно изкуство и изложби.
- Архeологически музей - Варненският Археологически музей заема 2000кв.м.площ и има 32 зали, в които са изложени постоянни експозиции: Праистория, Античност, Средновековие, Възрожденски иконопис.Там се намира и най-старото златно съкровище в света. Неговата възраст датира от преди 4000г.пр.хр.
- Побити камъни "Дикилиташ" - Намират се на 18 км западно от Варна и са един от най-невероятните природни феномени в България, представляващи естествени каменни колони, достигащи до 6 м височина.
Няколко реда каменни колони създават впечатлението, че са сглобени от по два конуса, едва крепящи се на острите си върхове. Много атрактивна е и групата на колоните, изглеждащи като вкаменели животни или замръзнали водоскоци. Някои от тях достигат в основата си до 12 метрa.

- Римски терми - Намиращите се в югоизточната част на град Варна, Римски терми са най-голямата обществена антична сграда, открита досега в България. Сравнително добре запазените стени очертават внушителна постройка вдигната на повече от 7000 кв.м площ.1.3.5.Транспортна инфраструктура

Транспортната мрежа на Община Варна е представена от сухоземен, въздушен и воден транспорт. Летище Варна обслужва национални и международни чартърни и редовни полети. Морска гара Варна е международна спирка за пасажери, яхти, военни кораби и други нетърговски морски съдове. Автобусните гари във Варна са две: Автогара Варна, обслужваща национални и международни редовно линии и Частна автогара "Младост" с редовни линии до близките населени места и курорти, които отстоят на около 300 метра една отдруга.Три фирми стопанисват вътрешните градски линии: "Градски транспорт" ЕАД включително и тролейните линии, "Транстриумф-АВ-Холдинг" ООД и “Златни пясъци-Травел” ООД.2.Туристически ресурси
2.1.Природни туристически ресурси
2.1.1.Релеф
Релефът на територията на община Варна е разнообразен, като основната й част е ситуирана в Дунавската равнина, а югозападната част попада в границите на Подбалкана. Централната част на територията е заета от обширна низина, формирана между Франгенското и Авренското плато, от двете страни на Варненския лиман и канала "море - езеро". Средната надморска височина в района на общината е между 30 и 40 метра. В нея е разположено Варненското езеро, свързано със западната част на Варненския залив чрез изкуствен канал. Югоизточната част включва североизточните разклонения на Авренското плато, чиято височина достига малко над 200 метра. На север територията включва част от Франгенското плато, разположено между Варненската низина и долината на р. Батова. На север платото постепенно намалява височината си. На изток склоновете свършват със стръмен морски бряг, подложен на значителна свлачищна и абразионна дейност.


2.1.2. Климат
Атмосферното налягане в община Варна е средно 1010.4 hPa, а средната температура на въздуха 13,2 оC, максималната е 34,5 оС, а минималната -10 оС. Годишната сума на валежите на територията на общината възлиза на 357 мм, като достигнатия максимум е 23 мм. Зимата е сравнително топла и снежната покривка не се задържа за продължителен период от време. По данни на НСИ за 2001 година дните със снежна покривка са били 16, а с мъгла 12.
Характерни за района са умерените и силните ветрове - средногодишната скорост на вятъра е около 3.5 м/сек. През зимата преобладават ветрове от северозападна и северна посока, а през лятото - от северозападна, източна и североизточна посока. Близостта на морето е причина за локална циркулация на приземния слой въздух - бризова циркулация. През деня в приземните слоеве духа вятър от морето към сушата (разпространява се на дълбочина 30-40 км в сушата), а през нощта обратно - от сушата към морето.
Климатът, в съчетание с природните условия създават благоприятни възможности за развитие на индустрията, търговията, туризма и комуникациите в региона.

2.1.3. Води
На територията на общината най - значим естествен водоем е Варненското езеро, а по незначителни са 10 дерета с дължина между 0,7 и 12 км. (Игнатиевско в с. Тополи, Владиславовско, Максуденско, Звездишко, Галатейско, дере - канал по бул. "Царевец", Винишко дере, Евксиноградско дере)
До 1909 година Варненското езеро е закрит лиман, изтеглен в източна посока, след което е прокопан канал с дължина 5 км. През 1979 година е прокопан новия канал от морето към езерото. Дължината на езерото е общо 13 км., от които 8,5 км. са в границата на общината. Средната му ширина е 1,2 км., площта 17,4 кв. км., средната дълбочина - 9,8 км., максималната дълбочина е 19 м. Този канал на Варненското езеро има изключително голямо значение за стопанството на общината.

2.1.4. Почви

Почвената характеристика на общинската територия се определя от преобладаващия дял на черноземните и сиви горски почви. Те са представени от своите разновидности, запазващи общите черти на основния тип. От черноземните най - разпространени са: карбонатни черноземни, типични черноземни, излужени черноземни и оподзолени черноземни. Сивите горски почви заемат високите части на общинската територия и основните представени типове са : тъмносиви и светлосиви горски почви. Всички тези видове почви са подходящи за отглеждане на голямо разнообразие от агро-култури и това определя голямото им значение за стопанството на общината.2.1.5. Полезни изкопаеми
Територията на община Варна е бедна на полезни изкопаеми - едва 5,73 % от общата й повърхност се използва за добив на полезни изкопаеми.
С важно значение е за стопанското развитие е находището на лечебна кал във Варненското езеро, запасите от която възлизат на 2 000 000 куб. м. Плавателният канал "Варна - Девня" застрашава находището от замърсяване, което ще е пагубно за свойствата на това природно богатство.
На територията на общината се наблюдават още залежи на руда - най - вече на манган, открити в така наречената "Русларска свита", където са разкрити няколко рудоносни хоризонта.

2.1.6.Характеристика на морския бряг
Дължината на морската брегова линия е общо 32 км. с начало на север - брегът при фар Екрене (Кранево) и на юг - носът от южната страна Паша дере. Абразионните и акумулативни процеси са факторите,определящи свойствата и състоянието на бреговата ивица. Значителна степен на активност имат абразионните процеси в границите на общината. Резултата от тяхното проявление са множеството случаи на свлачища и срутвания. Пясъчната ивица е с сравнително добри качествени характеристики, като върху състоянието й голямо влияние оказват антропогенните дейности. Извършваното хидротехническо строителство играе голяма роля за развитието на тази природнададеност.


2.2.Антропогенни туристически ресурси
2.2.1.Културно-исторически забележителности

Варна е един от най-значимите културни центрове в страната със своите театри, музеи, фестивален и конгресен център, художествени галерии, библиотеки и активната читалищна мрежа, редица международни културни прояви. Някои от забележителностите на област Варна са: Аквариум, Аладжа манастир, Археологически музей, Аспарухов мост, Военно-морски музей, Градският часовник, Дворецът “Евксиноград”, Дворец на културата и спорта, Делфинариум, Драматичен театър - Филиал Държавен Куклен театър, Еврейска синагога, Етнографски музей, Катедралата "Успение Богородично" , Летен театър, Морска градина, Музей за история на Варна, Музей на Възраждането,Мюсюлманска джамияр, Парк-музей“ВладиславВарненчик”, Планетариум, Побити камъни, Прабългарско селище, Природонаучен музей, Раннохристиянска базилика Джанавар тепе, Римски терми, Терариум "Екзотик Зоо", Фестивален и конгресен център, Християнски храмове2.2.2.Делови и стопански атрактивности

Град Варна е административен център на Област Варна и община Варна. Градът е център на множество културни прояви, между които фестивалът "Варненско лято", кинофеста "Любовта е лудост".

На панаира във Варна традиционно се представят туроператори и туристически агенции, хотели и хотелски вериги, ваканционни селища, балнеологични центрове и конгресни и бизнес центрове от цялата страна. Мотото на туристическото изложение тази година беше „Българският туризъм – устойчивост и конкурентноспособност”.

2.2.3. Атрактивности свързани със спорт и развлечения

На територията на община Варна са изградени множество спортни обекти позволяжащи участие или наблюдене на състезания. Такива са : Стадион “Варна” и покрит плувен басейн “Варна”, Плувен комплекс “Приморски”, Спортен комплекс “Простор”, Гребна база- Академично гребане, Гребна база - кану - каяк и ветроходство , Тенис кортове “Чайка”, Спортен комплекс “Младост”, База за конен спорт и модерен петобой, Стадион ж.к. “Владиславово”, Футболно игрище с.Тополи, Спортен комплекс “Локомотив”, Междублокови спортни площадки, Закрити децки плужни басейни.3.Преспективи за развитие на различни видове туризъм в региона

Варненското Черноморие предлага съчетание на прекрасни условия за морски туризъм, богато културно-историческо наследство и невероятна природа.


   Морската столица Варна дава възможност както за пълноценна почивка близо до морския бряг и развлечения, така и за културен туризъм. В града има много музеи, галерии, театри и паметници на културата, като археологическия и исторически музеи. Недалеч от града се намира природния феномен “Побити камъни”  

На север от Варна са разположени едни от най-красивите и луксозни морски курорти в страната, които предлагат отлични условия за летни ваканции, забавления и практикуване на водни спортове. Това са кк. 'Св. Св. Константин и Елена', кк. 'Слънчев ден', 'Ривиера', кк. 'Златни пясъци', кк. 'Албена'. В тях се провеждат и много културни мероприятия, конференции, семинари както и някои атрактивни спортни прояви. В кк. Албена често се състоят състезания по парапланеризъм. Наличието на лековити минерални извори в региона и модерните почивни и здравни центрове превръщат курортните комплекси в подходящо място за съчетание на балнеолечението с почивка.

   На юг от морската столица са разположени малки, но живописни морски селища като Обзор и Бяла, където също има добри възможности за морски туризъм. Те са подходящи за тези, които предпочитат естествената неподправена атмосфера, далеч от шума и лукса на първокласните курорти.
   На юг от Варна е и кк. Камчия, разположен на брега на р. Камчия сред лонгознагора.

   В природен парк 'Златни пясъци' не само се съхраняват застрашени и защитени растителни и животински видове, но има изградени пет туристически маршрута, които преминават през стари чешми, кътове за отдих, места с изглед към морето. Културно-историческото наследство на парка обхваща широк период - от античността до късното Средновековие. Най-голям интерес представлява музейният обект Аладжа манастир.

Източници на информация:

Internet


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница