Георги Тодоров ГерговДата15.08.2018
Размер3.03 Mb.
#79048


Име
Георги Тодоров Гергов

Адрес
ул. “Цар Ивайло”, № 16, гр.Пловдив, пощ. код 4000, България

Телефон
+359 (32)90 22 42, 96 47 05 – офис Пловдив

+359 (2) 92 60 700 – офис София

+359 (52) 36 19 17 – офис Варна


Факс
+359 (32)96 24 46, 95 22 52 – Пловдив

+359 (2) 92 60 792 – София

+359 (52) 36 10 35 - Варна


E-mail
gergov@fair.bg

gergov@sphotel.net

gergov.office@tzum.bg

ggergov@sunnydaybg.com
Националност
БългаринДата на раждане
12.12.1956 год.Трудов стаж
  • Дати (от-до)
21.12.2006 г. – до сега

Име и адрес на работодателя
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ” АД

• Вид на дейността или сферата на работа
Подготовка, организиране и провеждане на панаири, изложби, конгреси, симпозиуми, семинари, организиране и провеждане на българско национално участие в ЕКСПО и други световни изложения, организиране участие на български и чуждестранни изложители в международни панаири и изложби в чужбина и др.

Заемана длъжност
Член на Съвета на директорите

Изпълнителен директор

Зам. председател на Съвета на директорите

Председател на Съвета на директорите• Основни дейности и отговорности
Управление на акционерното дружество
• Дати (от-до)
04.08.2006г.. – до сега

• Име и адрес на работодателя
Стария Пловдив” АД

• Вид на дейността или сферата на работа
Вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство и др.

• Заемана длъжност
Председател на Съвета на директорите

• Основни дейности и отговорности
Управление на акционерното дружество
• Дати (от-до)
10.07.2006г. – м.10.2008 г.

• Име и адрес на работодателя
Пълдин Туринвест” АД

• Вид на дейността или сферата на работа
Вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство и др.

• Заемана длъжност
Изпълнителен директор

• Основни дейности и отговорности
Управление на акционерното дружество
• Дати (от-до)
01.05.2002г. – м.09.2009 г. и от 31.01.2017г. и до сега

• Име и адрес на работодателя
Слънчев ден” АД

• Вид на дейността или сферата на работа
Вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, балнеолечение и др.

• Заемана длъжност
Председател на Съвета на директорите

• Основни дейности и отговорности
Управление на акционерното дружество
• Дати (от-до)
01.06.1999г. – 01.05.2002г.

• Име и адрес на работодателя
Парк хотел “Санкт Петербург” АД

• Вид на дейността или сферата на работа
Вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство.

• Заемана длъжност
Председател на Съвета на директорите

• Основни дейности и отговорности
Управление и мениджмънт
• Дати (от-до)
08.10.1997г. – до сега

• Име и адрес на работодателя
ЕТ “ Георги Гергов”

• Вид на дейността или сферата на работа
Търговска дейност, търговско представителство и посредничество

• Заемана длъжност
Управител


• Дати (от-до)
01.01.1996 – 08.10.1997г.

• Име и адрес на работодателя
Тракия Агро инвест”

• Вид на дейността или сферата на работа
Производство и търговия на комбинирани фуражи, растениевъдна и животновъдна продукция, месодобив и месопреработване, машини и съоръжения свързани с производство и реализация на селскостопанската продукция, инвестиции и управление на финансите в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, търговия в страната и чужбина

• Заемана длъжност
Управител


• Дати (от-до)
01.03. 1994г. – 31.12.1995г.

• Име и адрес на работодателя
Тракия Агро холдинг”

• Вид на дейността или сферата на работа
Зърнопроизводство и търговия със зърнени продукти и храни, финансиране на зърнопризводство и създаване на инвестиционни фондове за това, управление на финансите в областта на зърнопроизводството и реализация на свързаните с това стоки; производство и реализация на селскостопанска продукция от животинско и растително естество, изграждане на мелници и кланници, месодобив, преработка на месо, производство и търговия с месни произведения, търговия, импорт, експорт и реекспорт и др.

• Заемана длъжност
Председател на Съвета на директорите
• Дати (от-до)
11.01.1993г. – 01.03.1993г.

• Име и адрес на работодателя
Министерство на Земеделието

• Вид на дейността или сферата на работа• Заемана длъжност
Главен експерт
• Дати (от-до)
01.09.1987г. – 11.01.1993г.

• Име и адрес на работодателя
Фирма “Свиневъдство”

• Вид на дейността или сферата на работа
Производство и реализация на селскостопанска продукция от животинско и растително естество, изграждане на мелници и кланници, месодобив, преработка на месо, производство и търговия с месни произведения, търговия, импорт, експорт и реекспорт и др.

• Заемана длъжност
Председател на Съвета на директорите
• Дати (от-до)
14.07.1986г. – 01.09.1987г.

• Име и адрес на работодателя
НПК ‘’Г.Димитров” ССП – Ягодово

• Вид на дейността или сферата на работа• Заемана длъжност
Технолог
• Дати (от-до)
17.04.1986г. – 01.09.1987г.

• Име и адрес на работодателя
ОСП “ Студентски общежития и столове”

• Вид на дейността или сферата на работа• Заемана длъжност
Ветеринарен техник


• Дати (от-до)
27.11.1985г. – 16.04.1986г.

• Име и адрес на работодателя
АПК “Садово”

• Вид на дейността или сферата на работа
Производство и реализация на селскостопанска продукция

• Заемана длъжност
специалист


• Дати (от-до)
02.06.1983г. – 27.11.1985г.

• Име и адрес на работодателя
Общински народен съвет “Садово”

• Вид на дейността или сферата на работа• Заемана длъжност
Кмет
• Дати (от-до)
20.09.1975г. – 01.06.1983г.

• Име и адрес на работодателя
МИ “Свинезавод” – М

• Вид на дейността или сферата на работа
Производство и реализация на селскостопанска продукция от животинско и растително естество, кланници, месодобив, преработка на месо, производство и търговия с месни произведения, търговия, импорт, експорт и реекспорт и др.

• Заемана длъжност
Ръководител ферма
Обществени длъжности

Почетни звания и награди


• Дати (от--)
07.09.2007 г.Награден с Орден „Свети КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ” на РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ


Дати (от--)
19.02.2008 г.Член на СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА „МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ” – град Пловдив


• Дати (от--)
27.05.2008 г.Връчена екзекватура и официално встъпване в длъжност „ПОЧЕТЕН КОНСУЛ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ” в град Пловдив с консулски регион : Пловдивска, Смолянска, Старозагорска, Хасковска и Кърджалийска области


• Дати (от--)
26.08.2008 г.Избран за „ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ” на АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - град Пловдив


• Дати (от---)
29.09.2008 г.Удостоен със званието „ ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА”

на Аграрния университет – гр. Пловдив• Дати (от--)
30.09.2008 г.Награден с Орден „Свети АПОСТОЛ ЕРМ” на ПЛОВДИВСКА МИТРОПОЛИЯ


• Дати (от--)
м.11.2008 г.Председател на Българската Федерация по конен спорт


• Дати (от--)
26.12.2008 г.Председател на Попечителския съвет на „Славянската Литературна и Артистична Академия” гр. Варна
Образование и обучение
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Висш Селскостопански Институт - гр.Пловдив


• Наименование на придобитата квалификация
Агроинженер

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина – гр.Стара Загора


• Наименование на придобитата квалификация
Ветеринарна медицина

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Средно образование
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Гимназия– с.. Нивянин, обл. Монтана


• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Основно образование
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
Български

Други езици


Руски език

• Четене
Отлично

29.03.2017г.
Каталог: data -> uploads -> files -> investors
uploads -> Първа общи положения ч
uploads -> Наредба №55 от 29. 01. 2004 г за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура
uploads -> Инж. Васил Чанев / „екоинженеринг рм еоод
uploads -> Защитни съоръжения на гражданската отбрана. Норми за проектиране
uploads -> ОТ: (наименование на участника) относно
uploads -> Пряк ръководител: Ръководител екип превенция на изоставянето в цоп „За деца и родители
uploads -> Образец 2 предлагана цена от
investors -> Доклад за дейността на дружеството през 2017г. Проект за решение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница