Георгиев, Бойко АтанасовДата20.08.2018
Размер55.73 Kb.

Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Георгиев, Бойко Атанасов

Адрес
Ул.,Йоан Екзарх № 55 гр.София ,1164, България

Телефон
00359888272529

ФаксE-mail
boykog@netbg.com
Националност
българинДата на раждане
24.05.1956
Трудов стаж• Дати (от-до)
2007-до сега-ИБИР-БАН[, доцент, 1981-1983-АПК-Долна Баня, Главен ветеринарен лекар.1983-1985-Специалист-ИБИР-БАН, 1985-2007-н.с. III-I ст, ИБИР-БАН

• Име и адрес на работодателя
АПК Долна Баня

ИБИР-БАН, София,Цариградско шосе 73• Вид на дейността или сферата на работаЗаемана длъжност
Н. сътр., Доцент

• Основни дейности и отговорности
Научно-изследователска дейностОбразование и обучение
• Дати (от-до)
Висше образование по Ветеринарна медицина, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, Стара Загора, 1976-1981

Докторска дисертация “Сперматозоид-специфични ензими в семенна течност на нерез” за присъждане на научната и образователна степен степен “доктор” – 1991г-ИБИР-БАН• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВИЗВМ, Стара Загора,

ИБИР-БАН


• Основни предмети/застъпени професионални умения• Наименование на придобитата квалификация
Ветеринарен лекар

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър, Доктор по Ветеринарна Медицина
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици
• Четене
руски – мн. добре; английски – мн. добре

• Писане
руски – мн. добре,английски –мн. добре

• Разговор
руски – мн.добро, английски – мн.добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.


Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.Свидетелство за управление на МПС
Притежавам свидетелство за управление на МПС
Допълнителна информация
[Приложения
Основни публикации:

 1. Kacheva D., E. Kistanova, B.Georgiev, E.Raycheva, N. Metodiev and B.GrigorovUltrasonographic evaluation of preovulatory follicle dynamics in 2 local Bulgarian ewe breeds following a synchronized oestrus.Annual ESDAR Conference. Reproduction domestic animals, 42, Supl.2, pp.139-140, 2007 IF-1,504

 2. Vaisberg, Ch., P. Rashev, B. Georgiev, V. Nikolova. Effect of exogenous hydrogen peroxide on testosterone concentration, liver enzymes activity, cholesterol and triglycerides quantity of in rabbit blood serum. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, Tome 62, No 12, 2009, ISSN: 1310-1331 І.F. 0,106

 3. M.Mollova, M.Ivanova, B.Atanassov, M.Petrov, St. Kyurkchiev. Study of the role of a sperm membrane-associated antigen in canine fertilization. Reproductive Biology, Vol.5, No.3, 331-339, 2005.

 4. Gerzilov B., Georgiev B., Nikolov I., Kacheva D. The relationship between key enzymes and indexes of musk ducks’ sperm production. Scientific papers – AU Plovdiv 1,/3/, 127-130, 2005.

 5. В. Atanassov, R. Denkova, G. Georgiev. Activity and localization of NADH dependant oxidoreductase (diaphorase) in boar spermatozoa. Andrologia,19, 474-477, 1987. i.f. 0.871

 6. B. Atanassov, G. H. Georgiev. Electrophoresis of NADH dependant
  oxidoreductase (diaphorase) in boar spermatozoa. Andrologia, 22, 585-590, 1990. i.f.0.871

 7. B. Atanassov, S. Kyurkchiev, G. Georgiev, I. Kehayov. Characterization of NAD (P)H diaphorase from boar spermatozoa using specific monoclonal antibodies. Int. J. Biochem., Vol.22, 12, 1471-1478, 1990. i.f.0.487

 8. S. Persengiev, B. Atanassov, L. Kanchev. Effect of melatonin on NADH oxidoreductase activity and cyclic nucleotide levels in rat adrenals. In: Role of Melatonin and Pineal peptides in Neuroimmunomodulation. Ed. F. Fraschini, R Reiter, Plenum Press, New York, 173-179, 1991.

 9. . Mollova, B. Atanassov, M. Ivanova, S. Kyurkchiev. A possible biological role of boar sperm diaphorase investigated by a specific monoclonal antibody. Animal reproduction Science, 29, 275-288, 1992. i.f. 1.8

 10. M. Mollova, B. Atanassov, R. Nedkova, S. Kyurkchiev. Biochemical and immunochemical characterization of boar sperm flagellar protein with role in hyperactivation/capacitation process, Reproductive Biology, Vol.6, No. 1, 2006.

 11. Ts. Maslev, D. Kacheva, B. Georgiev, O. Kandil, A. Abdun, J. Koleva. The embryo transplantation like opportunity for utilize of the reproductive potential of the sheep in seasonal anoestrus. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol.9, (5), 687-695, 2006.

 12. Kacheva D., E. Kistanova, B.Georgiev, E. Raycheva, N. Metodiev, B. Grigorov, E. Kipriotis. The study of the ovaries’state in local Bulgarian ewe’s breeds by real-time ultrasonografy. Biotechnology in Animal husbandry, 24:3-4, pp.57-65, 2008.

 13. Georgiev, B. E. Kistanova, D. Kacheva, E. Raycheva, E. Kipriotis, N. Metodiev, B. Grigorov. Ultrasonogaphic study of the ovary's response of ewes after estrus synchronization during breeding season in Bulgarian local breeds. J.Veterinary medicine, 10:3-4, p.46-51, 2006 BG

 14. Georgiev B., D. Kacheva, Tz.Peeva, E.Kistanova, Е-К. Дуан, К-Ю.Сун, Д-Ю Чен. /2007/.Cytochemical determination of the mitochondrial specific enzymes in cryopreserved buffalo sperm. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.10, 5, pp.954-956.

 15. Kistanova E, D. Kacheva, N. Metodiev, B.Georgiev, E. Kipriotis (2008). Sexual Development of the F1 Chios crosses in the conditions of Bulgaria. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.11, 1, pp.21-30.

 16. Kacheva D., E. Kistanova, B. Georgiev, E. Raycheva, N. Metodiev, B. Grigorov, E. Kipriotis. The study of the ovaries’state in local Bulgarian ewe’s breeds by real-time ultrasonografy. Biotechnology in Animal husbandry, 24:3-4, pp.57-65, 2008.

 17. Kistanova, Е., Y. Marchev, R. Nedeva , D. Kacheva, K. Shumkov, B. Georgiev, A. Shimkus. Effect of Spirulina platensis included in the main diet on the boar sperm quality. Biotechnology in Animal Husbandry, 25 (5-6), Book 1, p. 547-557, 2009. ISSN: 1450-9156

 18. Kacheva D., Petrov M., Maslev Tz., Georgiev B., Kandil O., Abdun A., Ralchev I., Vlachov K., Hristova Tz., Koleva J. About reproductive potential for embryotransfer in sheep which are in seasonal anoestrus., Proc. Scientific papers international scientific conference ”10 years Faculty of Veterinary Medicine of the University of Forestry, Sofia, 150-155, 2005.

 19. M. Mollova, M. Ivanova, B.Georgiev, M. Petrov, S. Kyurkchiev. Sperm specific monoclonal antibody that affects canine gametes interaction. Proceedings of International Veterinary Congress Voorjaarsdagen and FECAVA Congress, 338, 14-17 April, Amsterdam, The Netherlands, 2005.

 20. Metodiev N., Grigorov B, B. Georgiev, E. Kistanova, D. Kacheva, Е. Raycheva. /2006/. Diagnostic abilities of the ultrasonography method for the investigation of the ewes reproductive organs. Proceed. of Intern Conference “Actually problems of the diagnostic, therapy and prophylactic of animals diseases”, Voronej, Russia, pp.91-95. RU

 21. Georgiev B., Kacheva D., Koleva J., Maslev Tz., Abdoon A., Kandil O. Vitality of cryopreserved buffalo sperm (Bubalus Bubalis). Proc. of Scientific Conference, Veterinary Faculty of the University of Forestry, Sofia, 180-187, 2006.

 22. Kacheva D., O.Kandil, A. Abdoon, Tz. Maslev, En-K. Duan , Q.Y. Sun , D.Y. Chen, M. Petrov, E. Kistanova, B. Georgiev, E. Sapundjiev, J. Koleva, K. Shumkov./2007/ Comparison of the abilities of biotechnology MOET for unlocking of the ewes reproductive potential at different stages of seasonal anoestrus. 14-th International Conference on Biotechnology in Animal reproduction (ICBAR, 2007), Cairo, Egypt, pp. 62-63.

 23. Kacheva D., Tz. Maslev, E-K. Duan, K-Y Sun, D-Y Chen, M. Petrov, E. Kistanova, Georgiev B., E. Sapundjiev, J. Koleva, K. Shumkov. Comparison of the abilities of biotechnology MOET for unlocking of the ewes reproductive potential at early and late seasonal anoestrus. Proceed. of Scientific Conference of Vet. fac, FU-Sofia 2007, София, стр.195-201, 2007.Каталог: uploads -> org person
org person -> Европейски формат на автобиография
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Europass curriculum vitae
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница