Герундий и инфинитивДата27.10.2018
Размер28.82 Kb.
#101739
ТипУрок
Тематична проверка на тема ‘’Опосредствено обучение по/на чужд език’’
Дата/клас: 20XI, 2008, четвъртък, 10а клас
Тема: Герундий и инфинитив

Вид на урока: Разширяване на изучените по-рано знания и приложението им в нова творческа среда
Урок №7- Life’s too short (Животът е твърде кратък), учебник: Objective first certificate -Second edition
Използвани УТС – учебник; учебна тетрадка; компютри; интернет; проектор; презентации и граматика;
Ход на урока:


 1. Поздрав и представяне на гостите.
 1. Дежурен ученик, отсъствия.
 1. Проверка на домашна работа. Упражнението е свързано с разкриване на скоби и определяне на граматични времена. В две от изреченията има други глаголни форми. Учениците трябва да ги разпознаят, тъй като те са ги учели в подготвителен клас. Учителя следи за отговора и насочва с въпроси докато учениците само формулират правилата.
 1. Учителя пише примери на дъската. Целта е да установят общото и различното в трите изречения, като по този начин разширят знанията си за Герундий.
 1. Подобни примери от учениците.
 1. Презентации, подготвени от 2 ученика, които дават детайлна информация за употребата на Герундий и Инфинитив.

 2. Докато тече всяка една презентация, учителят кара учениците да повторят на глас глаголите от всяка една категория с цел зрително и слухово запомняне и възприемане. С всеки чут и видян пример да измислят подобен пример с друг глагол. Ако има непознати се записват и обясняват.
 1. След презентациите се обобщават двете нелични глаголни форми (беседа).
 1. Приложение на герундий и инфинитив – Работа с компютър: учениците трябва да отворят сайт  http://web2.uvcs.ivic.ck/elk/studyzone/410/grammar/gerinf1.htm http://web2.uvcs.ivic.ck/elk/studyzone/410/grammar/gerinf2.htm

И да направят две упражнения. Учителят и помощниите с презентациите следят за допуснати грешки и обсъждане. Ако се установят масови грешки, учителя трябва да запише на дъската и да обясни защо!

10. След обогатяване познанията на учениците с детайли от Герундий и (Inf) инфинитив, след граматичните упражнения, учениците трябва да могат да прилагат на практика заучената теория. За целта учителя групира по двойки учениците, насочва с теми за диалог или дискусия и засича време на изпълнение. Учителят дава конкретни насоки и идеи, за да подпомогне участието на учениците. На дъската се изписват следните три теми: Fashion Matters – следва от листа. Учениците трябва да включат в диалозите си колкото се може повече структури на герундий и инфинитив. Предварително се избира съдия и жури, коитотрябва да определят най-добрия диалог или дискусия и да се аргументират. Най-накрая учителя дава своята оценка за диалозите и за работата на учениците по време на часа и поставя оценка в дневника на изявилите се ученици.


Диалог/Дискусия

 1. Fashion Matters – беседа

На дъската се изписва темата и ориентири за по-добро и по-леко възпроизвеждане на изучената лексика и включване на граматическата структура.

Облекло, бижута, външен вид, предпочитания.

Глаголи: afford; prefer; decide; plan; wish; enjoy; hate; can’t stand…


 1. In the street (диалог)

 • описание на случки (катастрофа; задръстване; инцидент...)

 • глаголи: apоlogise for; believe in; accuse of; responsible for; prevent; think of; seem; appear;
 1. Different generations – different views of life (беседа)

Dynamic life, technology, modernism

Глаголи: expect; intend; teach; offer; refuse; agree; it is not worth; appreciate;
 1. За допълнителни упражнения учениците могат да ползват Internet Sites: - http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/gerinf1.htm http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/gerinf2.htm
 1. За домашна работа:
 • презентациите на 2-та ученика да се изпратят по Skype на всеки един и да се научат

 • да се избере едно упражнение от тези сайтове, да се копира , да се изпълни и обсъди с учителя допуснатите грешки. Всяко упражнение да се препише в тетрадката за домашна работа.

Допълнителни интернет адреси за граматика:http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/gerund_infinitive.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/gerund_infinitive2.htm

изготвил: Д. Дерменджиева/преподавател по английски език/
Каталог: includes -> htmls
htmls -> Примерен тест по математика за 4 клас за прием в пмг „яне сандански”
htmls -> Хранителен режим на ученика
htmls -> Как да контролираме времето, което децата ни прекарват пред компютъра
htmls -> Конкурс за детска рисунка „СВ. Трифон зарезан, посветен на празника на лозаря и винаря Трифон Зарезан, и на Деня на гр. Сунгуларе 14 февруари
htmls -> 60306, секретар: 60308, факс: 60308
htmls -> Литература надежда Георгиева Бункова 7
htmls -> 60306, секретар: 60308, факс: 60308


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница