Гълъбина петрова дупинова академична длъжност: професор Научна степен: доктор ОбразованиеДата30.12.2017
Размер30.68 Kb.
#37855
ГЪЛЪБИНА ПЕТРОВА ДУПИНОВА
Академична длъжност: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ „Св. Климент Охридски“ - ЮФ
Основни изследователски интереси в областта на: история на българската държава и право, църковно право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: богословие, история
Възможности за експертиза в областта на: история на българската държава и право, църковно право
Преподавателски интереси в областта на: история на българската държава и право, църковно право
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.): Съюза на юристите в България
Участие в национални и международни проекти: Национални и международни научни конференции с доклади
По-важни публикации:
КНИГИ /УЧЕБНИЦИ/:


 • Престъпленията в Средновековна България. Университетско издателство „Климент Охридски”, С., 1992 г., 203 стр.

 • История на българската държава и право. Част първа. Средновековие. СИБИ, С., 2002, 259 стр.;Второ издание, СИБИ, С., 2003, 259 стр.

 • История на българската държава и право /680 – 1878/, Допълнено издание, СИБИ, С., 2009, 375 стр.

 • Църква и църковно право в Средновековна България. Сиби, С., 2005, 338 стр.; Второ издание, Сиби, С., 2008, 338 стр.

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА /ИЗВОРИ/:
 • Петров, П. и Г. Петрова, История на българската държава и право. Извори. Т. I, 680 – 1977, Изд. „АЛБАТРОС”, С., 1996, 318 стр.; Т. II, 1878 – 1944, Изд. „АЛБАТРОС”, С., 1998, 246 стр.

 • Петров, П. и Г. Петрова, История на българската държава и право. Извори, 689 – 1944, Изд. „АЛБАТРОС”, С., 2000, 494 стр., Преработено издание, Изд. „АЛБАТРОС”, С., 2002, 2004, 2007, 2010, 454 стр.

СТУДИИ И СТАТИИ:
 • Престъпленията против държавата и вярата по време на Първата и Втората българска държава, Сб. Правни изследвания, БАН, 1992 г.

 • Обичаят и правото в Първата българска държава, Бюлетин на Съюза на юристите в България, 1992, № 4.

 • Понятие за църковното право, Правна мисъл, 1995, № 4.

 • За източниците на църковното право, Правна мисъл, 1998, № 4.

 • Византийското и средновековното българско право /Еклога и Закона за съдене на хората/, В: Сб. Средновековните балкани. Политика, религия, култура, 1999.

 • Отношения между българската държава и българската православна църква през Средновековието, Правна мисъл, 2000, № 2.

 • Една книга за Пловдив от 1851 г. на гръцки език, В: Сб. Солун и Пловдив и тяхното успоредно историческо , културно и обществено развитие /ХVІІ – ХХ век/. Солун, 2000.

 • Български средновековни правни паметници. Год на ПУ „П. Хилендарски”. Научни трудове – Право. Т. 2, кн. 7, 2001.

 • Отношения между православната църква и държавата в България /1878 – 1944/, Юридически свят, 2000, № 1.

 • Българското средновековно семейно право, Юридически свят, 2002, № 1.

 • Въпроси на наказателното право в Средновековна България, Правна мисъл, 2002, № 3.

 • Съдебният процес в Средновековна България, Богословска мисъл, 2002, № 4.

 • Развитие на образованието и знанията за църковното право, Юридически свят, 2003, № 1.

 • Отново за понятието „църковно право”, Юридически свят, 2003, № 3.

 • Българската църква през Средновековието /Първа българска държава/, Правна мисъл, 2004, № 4.

 • Османската правна система и законодателство, В: Юбилеен сборник на НБУ, Департамент „Право”, 2006.

 • Страници из историята на правото, В: Юбилеен сборник на ЮФ – ПУ „П. Хилендарски”, 2007.

 • Българската Екзархия и схизмата от 1872 г., В: Сб. Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания, Т. ІІ, Пловдив, 2009.

 • Българското обичайно семейно право. Под печат.

 • Същност и развитие на църковното право. – Сб. на БФ /?/. Под печат.

 • Българската екзархия и патриаршеския епистоларен мемоар от 1871 г.. Сб. Михаил Андреев, 2011, Под печат.

 • Отношения между държавата и църквата във Византия. – Научна конференция, Сб. ЮФ, ПУ, 2011.

 • Църква, право и правосъдие в Средновековна България /Първа българска държава/. Сб. НБУ, 2011 г.

 • Legislatia in statul medieval bulgar. Studiiq 1993, № 3.

 • Dreptul bulgar de abicei in domeniul relatiilor de familie aplicat in Bulgaria medievala. Gonjul Universitar, 1994, № 1.

 • Collections non-hellénophones des Canons de l'Église orthodoxe, Strasbourg, 2010. Под печат.

 • Le droit de l'église bulgare à autocéphalie et la schisme de 1872, Konstansa, 2010. Под печат.

 • Папастатис, Х. К. Статутът на Света гора според гръцкото право, Прев. от гръцки език, Правна мисъл, 1993, № 3.

 • Петрова, Г. и Хр. Беров, Из немскоезичното творчество на акад. Протопрезвитер д-р Стефан Цанков и неговото отражение в Западна Европа, В: Сб. В чест на акад. Протопрезвитер д-р Стефан Цанков. Под печат.

 • Токушев, Д. Съдебната власт в България. С., 2003, Рец. за професор.

 • Николчев, Д. Брак, развод и последващ брак в православната църква. С., 2006, Рец. за доцент.

Каталог: PUBLIC -> IMAGES -> File -> departments -> law
law -> Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
law -> Софка георгиева матеева академична длъжност: преподавател Научна степен: професор Образование
law -> Научна степен: доктор на науките Образование
law -> Конкурс на Американския съвет на научните дружества
law -> Научна степен: доктор на науките Образование
law -> Памела николаева бучкова академична длъжност
law -> Александър андреев андреев академична длъжност: асистент Научна степен: доктор Образование къде е получено
law -> Конспект за държавен изпит по наказателноправни науки І
law -> Веселина Неделчева Манева Академична длъжност: доцент Научна степен: доктор Образование


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница