Global marketsДата06.01.2017
Размер31.52 Kb.GLOBAL MARKETS


Информацията по-долу представлява инвестиционно изследване по смисъла на чл. 42, ал. 6 от Наредба № 38/2007 на К ФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и, съответно, не е съобразена с инвестиционните цели, финансово състояние, опит и отношение към риска на конкретните инвеститори. Във Ваш интерес е, преди да вземете инвестиционно решение на база на настоящото инвестиционно изследване, да потърсите инвестиционна консултация, съобразена с Вашите специфични характеристики като инвеститор.
Име на компанията: MasterCard

Тикър(Борса)/Цена на акция: MA (NYSE)/161.80 USD

Сектор: Финансови Услуги

Индустрия: Бизнес услуги

Описание:

MasterCard Incorporated, заедно с дъщерните си дружества, предлага обработка на транзакции и свързаните с тях услуги зa клиенти, главно за поддръжка на техните кредити, достъп до депозити, електронните пари и автоматизирани картови програми за разплащане чрез банкомат и програми за пътнически чекове. Компанията развива и пласира нови платежни решения, обработва платежни транзакции, и предоставя консултантски и информационни услуги на клиенти и търговци. Тя осигурява обработка на сделкате и други услуги, свързани с разплащания, които включват улесняване на издаването на разрешение, процесът на клиринг и сетълмент на сделките, както и обработка на трансграничните и валутни обмении сделки. MasterCard Incorporated управлява и лицензира марки платежни карти, включително и MasterCard, MasterCard Електронни, Maestro, и Cirrus. Програмите за разплащания на компанията , които са улеснени чрез нейните търговски марки, включват потребителски кредити и дебитни програми, решения за търговски плащания, програми за съхраняване на стойността, предплатени програми и платежни решения, без да се изисква сключването на договор. Компанията е основана през 1966 година и установена в Purchase, New York.
Коментар: Графика:

  • Компания отчита нетна печалба от 254 млн. USD, или 1.95 USD на акция, за счетоводната година, която завършна на 31 декември 2008, в сравнение компанията има нетна печалба в размер на 1.1 млрд. USD, или 8.00 на акция към края на 31 декември 2007 и съответно за 2006 нетна печалба – 50 млн. USD, или 0.37 USD на акция. Към 31 декември 2008 година ликвидността на компанията и състоянието на капитала остават силни, с 2.1 млрд. USD в кеш, и еквиваленти и текущи акции, които са на разположение за продажба и 1.9 млрд. USD акционерен капитал към края на 2008.

  • Нетните приходи нарастват 22.7% през 2008, което основно се дължи на увеличените обеми и транзакции. Промяната във валутните курсове на еврото и бразилсия реал срещу долара допринасят за повишение от 2.5 процентни точни, докато корекциите в ценообразуването допринасят за около 6 % за нов разстеж на доходите.

  • Оперативните разходи нарастват с 86% през 2008. Като през 2008 оперативните разходи нарастват 2.9%, 1.7% от които са в отново в резултат на флуктуация във валутните курсове, увеличаване на общите и администртивните разходи, което отчасти се уравновесява от намаляване в разходите за реклама и маркетинг.

  • Тенденцията в световен мащаб е плащанията, които се базират на хартиен носител, да бъдат заменени с електронна форма на плащане, като транзакции, извършени с платежни карти създават значителни възможности за ръст на компанията.


Основни фундаментални показатели:

Пазарна капитализация: 19.97 млрд USD P/E (цена/печалба): N/A

Beta: 1.98 P/S (цена/продажби): 4.00

ROE: -10.25% P/B (цена/счетоводна стойност): 10.36

ROA: 19.12% EBITDA: 2.06 млрд USD

Основни конкуренти: Пазарна цена: 161.80

Visa Промяна за 1 месец: +9.30%

American Express Промяна за 6 месеца: -70.06%
Последна ревизия: 12.02.09

Източници на информация: www.mastercard.coм, www.yahoo.com,


Търговията с финансови инструменти е високо рискова дейност и съществува значителна вероятност за реализиране на загуби. Историческото представяне на инструмента не е гаранция за бъдещи печалби.

Глобал Маркетс ООД

София: 1618, ж.к. Манастирски ливади

Ул. Майстор Алекси Рилец №38


Тел: (02) 80 875 111; факс: (02) 80 875 122

e-mail: frontoffice@globalmarkets.bg;website: www.globalmarkets.bg


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница