Година ІІI, брой 14, м септември 2010 гДата23.10.2018
Размер112.63 Kb.


София 1000, бул.”Дондуков” № 11; тел.: 02 986 53 09; тел./факс: 02 986 53 00;

e-mail: nfri@abv.bg; http: //www.nfri.bg/

___________________________________________________________________________________
Година ІІI, брой 14, м. септември 2010 г.

______________________________________________________________________________________________________


 1. Новини - стр. 1 – стр. 5

 2. Предстоящи проекти – стр. 5 – стр. 6

______________________________________________________


Н О В И Н И • На 21.09.2010 г. по искане на национално-представителните организации на и за хора с увреждания, се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС под председателството на министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов.

Националната федерация на работодателите на инвалиди като част от Националният съвет за интеграция на хората с увреждания внесе своите предложения съвместно разработени с другите организации осигуряващи заетост на хората с увреждания.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, промените, свързани със статута на Агенцията за хората с увреждания в контекста на предстоящата административна реформа, предложенията на национално представителните организации на и за хората с увреждания за разработване на механизъм за държавна подкрепа на трудовата заетост на хората с увреждания бяха обсъдени по време на заседанието.

По време на заседанието бяха представени договорените схеми по ОП ”Развитие на човешките ресурси” за насърчаване на трудовата заетост на хората с увреждания и схеми, предназначени за специализираните предприятия и кооперации, които трябва да стартират през м.ноември, както и ключовите мерки за реализиране на пазара на труда на хора с увреждания.

В хода на дискусията Съвета се обедини около следните приоритетни насоки за бъдещи съвместни действия и подкрепи направените предложения за: • Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, като се запазят и гарантират правата на хората с увреждания;

 • Дефиниране на възможности за промяна статута на Агенцията за хората с увреждания, за да бъде постигнат оптимален ефект от провежданите политики към хората с увреждания. Взе се решение да бъде сформирана работна група на експертно ниво с представители на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, представители на Комисията по труда и социална политика към Народното събрание, както и представители на Министерството на финансите, която да изработи проект на статут на Агенцията за хората с увреждания.

 • Участниците в заседанието взеха решение за създаване на две работни групи – едната към Министерство на труда и социалната политика да предложи краткосрочни цели, разписани в Националния план за действие по заетостта и друга работна група към Агенцията за хората с увреждания, която да разпише Дългосрочна стратегия за трудова заетост на хората с увреждания.

Членовете на съвета се обединиха около мнението, че е задължително да се предвидят финансови средства, както и да се дадат предложения за промени в законодателството, които да гарантират изпълнението на Стратегията.

Като прикачен файл изпращаме Мерките за подкрепа при осигуряването  на трудова заетост на хората с увреждания внесени от организациите, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. • На 18 септември в Община Сапарева баня се проведе заключителна Научна конференция по проекта на Югозападния юниверситет „Неофит Рилски” „Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от структурните фондове” в партньорство с УНСС, Института по социология към БАН, Националната федерация на работодателите на инвалиди, Община Сапарева баня и НПО „От извора”.

Беше изнесена кратка презентация на целия проект от доц.Серафимова – ръководител на проекта. Партньорите по проекта изнесоха своите презентации.


  • От 27 до 30 септември 2010 г. Министерството на труда и социалната политика организира „Национална седмица за борба с бедността и социалното изключване”.

Председателят на Националната федерация на работодателите на инвалиди г-жа Елка Тодорова взе участие във форума, който се проведе в хотел „Родина”, гр. София като част от инициативата „Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010”.

По време на форума в шест панела и дискусии бяха обсъдени темите - детска бедност и ограничаване на предаването на бедността между поколенията, активно включване на най-отдалечените групи от пазара на труда, равен достъп до услуги, образование, здравна грижа, култура, спорт, преодоляване на дискриминацията и социално включване на уязвими етнически групи, въпросите за равенството на половете в политиките за борба с бедността и социалното включване на хората с увреждания.

Г-жа Тодорова изнесе презентации на тема: „”Социалната икономика като перспектива за активно включване на най-отдалечените от пазара на труда” и в Панел «Социалното включване на хората с увреждания», по темата «Качествена заетост за хората с увреждания».


  • На 1 октомври 2010 г. Националният алианс за социална отговорност /НАСО/ откри Регионален форум „Корпоративна социална отговорност” в Търговско–промишлената камара в гр. Пловдив.

Дискутирани бяха темите: „Развитие на корпоративната социална отговорност в България”, „Представяне на иновативен опит на КЦМ АД” и „Насоки за развитие на корпоративната социална отговорност към хората с увреждания”. „Разкриване на работни места, социални партньорства, нормативна и икономическа среда” беше темата, по която говори г-жа Тодорова – Член на УС на НАСО и Председател на НФРИ. Целта беше да се провокират работодателите проявяващи силна корпоративна социална отговорност да назначават хора с увреждания, а корпорациите по модела за създаване на дъщерно предприятие да осигуряват заетост на трудоустроените лица в дружеството.  • Националната федерация на работодателите на инвалиди ви информира, че от 7 до 9 октомври 2010 г. в гр. Скопие, Република Македония ще се проведе Европейска конференция на тема „Системите за качество като инструмент за улесняване на развитието на услугите в общността”.

Общата цел на конференцията ще бъде, да се улесни пълноценното включване на хората с увреждания в обществото, в контекста на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. По време на конференцията фокуса на дебатите ще бъде върху четири основни въпроса: деинституционализация, качеството на социалните услуги, тяхното предоставяне и достъпността на обществото, заетостта на хората с увреждания. Организатори: Европейска асоциация на доставчиците на услуги, македонско председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа май-ноември 2010 г., PORAKA, Посолството на Австрия в Македония, македонското Министерство по труда и социалната политика и др.

Регистрацията за Конференцията е отворена. За подробна информация можете да се обърнете и към администрацията на НФРИ, 02/ 986 53 00.

  • Управителният съвет на Националната федерация на работодателите на инвалиди реши провеждането и отбелязването на 10-годишнината от основаването на НФРИ, да бъде на 29 октомври 2010 г. в Гранд-хотел София – гр.София от 19.00 часа.

Най-учтиво каним управителите на фирмите членове на федерацията да вземат участие в отбелязването на 10-годишния юбилей на Националната федерация на работодателите на инвалиди. Официално ще бъдат изпратени поканите.

Моля желаещите за осигуряване на нощувка на 29.10.2010 г. да ни информират своевременно на тел.: 02 986 53 00. Предвиждаме нощувка в х-л Light в гр.София, ул.”Веслец” № 37, тел.: 02 917 90 95, http://www.hotels.light.bg/ при цена 40.00 лв./човек настанен в двойна стая и настанен в единична стая със закуска. • Ден на кариерата за хора с увреждания 2010”.

За шеста поредна година Българското сдружение за личностна алтернатива (БСЛА) и Агенцията за хората с увреждания ще проведат на 5 октомври в София „Ден на кариерата за хора с увреждания 2010 - мост за намаляване на ефектите от кризата”. / Вж, Бюлетин № 13 /.
Ден на кариерата за хора с увреждания 2010 - мост за намаляване на ефектите от кризата”
гр. София - 05.10.2010 г., хотел „Радисън”, 10 часа

Програма

І-ва част: Информационен семинар

Заетост на хората с увреждания – една печеливша инвестиция”


10:00 – 10:30 часа.

Регистрация на участниците.


10:30 – 10:45 часа.

Откриване на информациония семинар и представяне на Проект “Ден на кариерата за хора с увреждания 2010” и партньорите в него.


10:45 – 11:00 часа.

Актуални положения в законодателството, отнасящи се до трудовата заетост на хората с увреждания, прогарами и преференции за работодателите при наемане на хора в неравностойно положение – Лектор Иван Иванов, Старши специалист в Агенция по заетостта.


11:00 – 11:20 часа.

Представяне на програмите на Агенцията за хората с увреждания – Г-жа Мила Вукова, Старши експерт в Агенция за хората с увреждания.


11:20 – 11:35 часа.

Психологически аспекти при работата и общуването с хора с увреждания - Лектор г-жа Деница Фока, Психолог.


11:35 – 12:00 часа.

Представяне на програмите и преференциите, които компанията Мобилтел дава за разкриване на нови работни места за студенти и хора в неравностойно положение. Дискусия и въпроси.


Закриване на информационния семинар и обяд.

ІІ-ра част:

«Ден на кариерата за хора с увреждания 2010»

Специализирана трудова борса
13:00 – 13:30 часа.

Официално откриване на „Ден на кариерата за хора с увреждания 2010” – представяне на официалните гости от Иван Христов и Андрей Арнаудов – телевизионни продуценти и членове на УС на БСЛА.

 • Приветствие от Министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов;

 • Приветствие от г-н Андрей Арнаудов – Председател на БСЛА;

Приветствия от г-жа Албена Атанасова- Заместник- кмет на Столична община и г-жа Марияна Кърковска- Гл. Секретар на Агенция за хората с увреждания, г-н Никола Николов- Зам. Изпълнителен директор на Агенция по заетостта.
13:30 – 15:30 часа.

Трудова борса.

Провеждане на кратки интервюта и срещи между търсещите работа и работодателите.


Допълнения:


 • Участието на фирмите в инициативата е напълно безплатно, всички разходи са за сметка на организаторите на проекта; • За всяка компания е предвидено отделно място под формата на щанд, като всеки участник може да разположи рекламни и презентационни материали на компанията, която представлява.


За допълнителна информация и участие: 02/ 944 72 23,

Асен Кръстев – 0884.84.02.46, 02/ 944 72 23, office@bapa-bg.org

Web: http://www.bapa-bg.org
ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ


 • НОВО: BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение” 

Краен срок: 16 ноември 2010 г., 16.00 ч. 


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.09 "Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение". 
Основната цел на процедурата е да отговори на потребностите на малките и средни предприятия в България, изпаднали в затруднение в резултат на негативните последици от световната финансова и икономическа криза, като им предостави професионална консултантска подкрепа за изготвяне на планове и програми за преструктуриране, стратегии за развитие, финансови анализи и други услуги, съобразени с ресурсите и потребностите на предприятията, както и с динамиката на икономическата среда, и насочени към възстановяване на икономическата жизнеспособност и устойчивост на предприятията. 
Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти представлява държавна помощ в съответствие с т. 4.2.2 „Нова мярка" от Съобщение на Комисията - Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, ОВ С 16, 22.01.2009 г.). 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1955830лева. 


Допустими за финансиране са следните дейности:  • Консултантски услуги, свързани с извършване на анализ и преструктуриране на дейността на кандидата, които включват:

   • Изготвяне на планове и програми за преструктуриране на предприятието - кандидат, насочени към възстановяване на жизнеспособността им в краткосрочен или средносрочен план; 

   • Изготвяне на фирмена стратегия за развитие на предприятиeто в затруднение.

 • Консултантски услуги в областта на финансовия мениджмънт и контролинг:

   • Вътрешен анализ на предприятието в затруднение; 

   • Финансов анализ на активите и пасивите на предприятието в затруднение.

 • Консултантски услуги, свързани с извършване на оценка на риска и критичните точки в дейността на предприятието - кандидат. 

 • Консултантски услуги за изготвяне на насоки за използване на застраховка, покриваща риска от неплащане по търговски сделки. 

 • Консултантски услуги за извършване на анализ на възможностите и нуждите от обучение на персонала на предприятието за работа в условията на финансова криза. 

 • Други допустими дейности, свързани с изпълнението на проекта:

  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10000 лева; 

  • Визуализация на проекта - не повече от 5 000 лева; 

  • Одит на проекта - не повече от 900 лева.Златната църква, Велики Преслав
С пожелания за успешна и ползотворна седмица,
Екипът на Националната федерация на работодателите на инвалиди
Каталог: documents -> buletin2010
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
buletin2010 -> Предстоящи проекти и програми – стр. 5 – ст
buletin2010 -> Година ІІI, брой 11, м юли 2010 г
buletin2010 -> Година ІІI, брой 19, м декември 2010 г
buletin2010 -> Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания”
buletin2010 -> Изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в рамките на Международния пролетен панаир в град Пловдив ст
buletin2010 -> Отчет за дейността на Контролния съвет. Докл.: председателя на кс приемане на баланса и отчета за приходите и разходите на нфри


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница