Годишен доклад 2012 Г.: основни акценти 2Дата21.01.2018
Размер123.09 Kb.
#49505

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2012 Г.: основни акценти 2

В новия доклад се отчита спад в употребата на хероин и промяна на моделите на употреба на наркотици


(15.11.2012 г., ЛИСАБОН ЕМБАРГО ДО 10,00 ч. западноевропейско/лисабонско време) От 70-те години на миналия век хероинът заема централно място при употребата на наркотиците в Европа и все още на него се дължат най-голямата част от заболяванията и смъртните случаи в ЕС, свързани с употреба на наркотици. Макар че свързаните с хероина проблеми все още съществуват, тяхното значение намалява, съобщава Агенцията на ЕС за наркотиците (ЕMCDDA). Според неговия Годишен доклад за 2012 г.: Състоянието на проблема с наркотиците в Европа, разпространен днес в Лисабон: „Може би навлизаме в нов период, през който хероинът ще играе по-малка роля в проблема с наркотиците в Европа“ (1).

„В различните части на Европа все по-често се наблюдава намаляване на броя на новите случаи на пристрастяване към хероин, намаляване на достъпността на наркотика, а напоследък в някои държави са установени и случаи на остър недостиг на хероин на пазара“, се посочва в доклада. Необходимо е тенденциите на незаконния пазар на наркотици да бъдат следени отблизо, за да се установи дали неотдавнашният недостиг ще доведе до дългосрочно намаляване на достъпността на хероина и до заемане на мястото му от други вещества.

Неотдавнашното намаляване на употребата на хероин се случва на фона на повишено предлагане на услуги за лечение (фигура HSR-2). Над половината от приблизително 1,4 млн. души, употребяващи опиоиди в ЕС и Норвегия (най-вече употребяващи хероин), сега имат достъп до заместителна терапия за употреба на опиоиди.

Хероин — по-малък брой на новите случаи на пристрастяване към хероин и по-малко предлагане на хероин

Около половината (48 %) от лицата, които са постъпили за специализирано лечение за употреба на наркотици, посочват опиоидите, предимно хероина, като свой основен проблемен наркотик (таблица TDI-5, част ii). Дългосрочният и хроничен характер на проблемите с хероина означава, че много от употребяващите наркотици ще продължат да се нуждаят от помощ с години наред. Положителното обаче е, че в доклада се посочва намаляване на броя на новите случаи на пристрастяване към хероин (фигура TDI-1, част ii). В цяла Европа броят на лицата, които постъпват за специализирано лечение за употреба на наркотици за първи път поради проблеми с хероин, е намалял от 51 000 през 2005 г. на 46 000 през 2010 г., като най-голямата стойност от 61 000 души е отбелязана през 2007 г. (фигура TDI-1, част ii). При другите държави намалението е забележимо в тези, в които е наблюдавана дългосрочна епидемия във връзка с употреба на хероин, като например Италия, Португалия и Обединеното кралство (таблица TDI-3, част i). Опиоидите, основно хероинът, присъстват при повечето докладвани смъртни случаи, предизвикани от употребата на наркотици в Европа. Новите данни показват слабо намаление на тези смъртни случаи в държавите — членки на ЕС, и Норвегия от около 7 600 през 2009 г. на 7 000 през 2010 г.Пазарните показатели сочат, че хероинът става по-малко достъпен на улиците в Европа. Спадът в броя на правонарушенията, свързани с употреба на наркотици, отбелязан пред 2009 г., е продължил през 2010 г. (глава 2, фигура 3). Последните данни за задържанията на наркотици също показват цялостно намаляване на предлагането на наркотици. Около 51 000 задържания са довели до изземането на 6 тона хероин в ЕС и Норвегия през 2010 г. в сравнение с 56 000 и 8 тона през 2009 г. (глава 6, таблица 9; таблица SZR-7; таблица SZR-8). В края на 2010 г. и началото на 2011 г. в някои държави е установен недостиг, особено в Ирландия и Обединеното кралство, където правоприлагането вероятно е изиграло роля (2).

Сесилия Малмстрьом, Европейски комисар, отговарящ за ЕMCDDA, заявява: „Спадът в употребата на хероин в ЕС се дължи на дългосрочните усилия за намаляване както на предлагането, така и на търсенето. Активното полицейско присъствие по маршрутите за трафик на хероин изигра важна роля за ограничаване на предлагането. Също толкова важно беше разширяването на заместителната терапия, чрез която беше премахната значителна част от търсенето на пазара. Заедно тези фактори могат да спомогнат за създаването на условия за трайно свиване на пазара на хероин в Европа. В някои отношения Европа може вече да се окаже по-труден пазар за това вещество“.

Промени в моделите на проблемната употреба на наркотици

Промените в достъпността на хероин в Европа може да бъдат свързани с „промените в моделите на употреба на наркотици“, посочва ЕMCDDA. Някои държави в Европа съобщават, че опиоидите, различни от хероин, сега се посочват като основен проблемен наркотик от голяма част от постъпилите на лечение (таблица TDI-113). В Естония и Финландия например пазарът на хероин се срина преди почти едно десетилетие и не се възстанови напълно. Над три четвърти от лицата, постъпили за лечение в Естония, посочват синтетичния опиоид фентанил като свой основен проблемен наркотик. На заседание на ЕMCDDA за установяване на тенденциите през 2012 г. бяха разгледани последните тенденции по отношение на фентанила, който е много по-силно въздействащ от хероина и много често се свърза със свръхдозите и смъртните случаи, предизвикани от употреба на наркотици (3). Злоупотребата с бупренорфин, синтетичен опиоид, широко използван в заместителни терапии, е най-често посочваният основен опиоид сред постъпилите на лечение във Финландия.

Други опиоиди се посочват от голяма част от пациентите, постъпващи на лечение в Дания, Латвия и Австрия. Същевременно в някои държави членки се наблюдава, че проблемно употребяващи наркотици вземат вещества, различни от опиоиди в периоди на недостиг на хероин. Съобщава се за ръст в употребата на катинони (Унгария) и на амфетамини (Унгария, Латвия) чрез инжектиране, както и за ръст в употребата на бензодиазепини и други медикаменти (Ирландия, Словения).

Продължава спада в инжекционната употреба на наркотици

Данните от пациентите на лечение за употреба на наркотици продължават да показват цялостно намаление на инжекционната употреба на опиоиди (по-специално инжекционната употреба на хероин) в Европа. Десетгодишен анализ на тенденциите (2000—2009 г.) при употребяващите хероин, постъпващи на лечение, например показва, че делът на лицата, които съобщават за инжекционна употреба, е намалял в повечето европейски държави. Тази тенденция е особено ясна в западните държави членки на ЕС, и сред лицата, които постъпват на лечение за първи път в живота си (глава 6). Според ЕMCDDA сред пациентите, постъпващи на лечение за първи път в живота си, делът на инжектиращите си хероин е намалял до около една трета (38 %) през 2009 г. от над една втора (58 %) едно десетилетие по-рано (4).Съобщените неотдавна случаи на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици отбелязват нови най-ниски стойности, но епидемичните взривове в някои държави са тревожни

Въпреки че намаляването на популярността на инжекционната употреба на хероин е окуражителна, инжекционно употребяващите наркотици продължават да бъдат сред групите, изложени на най-висок риск от здравни проблеми, свързани с употребата на наркотици, като инфекции, предавани по кръвен път (например ХИВ/СПИН, хепатит B, C), свръхдоза и смъртни случаи, предизвикани от употреба на наркотици. През последното десетилетие в ЕС са постигнати големи успехи по отношение на ХИВ инфекциите сред хората, които си инжектират наркотици — включително по-голямо покритие на превантивните мерки, лечение и мерки за намаляване на вредите. Последните данни за Европа показват, че средното равнище на новите съобщени случаи на ХИВ инфекция в тази група продължава да намалява и е достигнало нова най-ниска стойност от 2,54 нови случая на милион души от населението годишно (приблизително 1 192 нови случая през 2010 г.). Като цяло положението в ЕС остава положително в сравнение с някои държави, граничещи с ЕС, където средните равнища са значително по-високи (104,3 в Русия; 151,5 в Украйна — глава 7, фигура 16).

Въпреки постигнатите в Европа успехи в борбата срещу предаването на ХИВ сред употребяващите наркотици, вирусът запазва своя потенциал за бързо разпространение сред определени групи. В настоящия доклад се представят актуални данни за тревожни епидемични взривове на ХИВ инфекции сред инжекционно употребяващите наркотици, за които се съобщава в Гърция и Румъния през 2011 г. (вж. полето, глава 7). В Гърция броят на новите диагностицирани случаи на инжекционно употребяващи наркотици, заразени с ХИВ, се оценяваше на около 9—19 души годишно до 2010 г., но по-късно нарасна на 241 нови случая през 2011 г. поради местна, но сериозна епидемия сред инжекционно употребяващите наркотици в Атина. През същия период в Румъния броят се е увеличил от 1—6 случая на 114 нови случая. Като реакция на епидемичния взрив Гърция увеличи чувствително предоставянето на спринцовки в Атина и капацитета си за лечение на наркотични зависимости (с откриването на 22 нови звена за опиоидна заместителна терапия през 2011 г.) В Румъния достъпът до заместителна терапия остава ограничен, но има сведения, че предоставянето на спринцовки се увеличава леко след чувствителното намаление през 2010—2011 г. поради липса на финансиране.

На неотдавна проведено заседание за оценка на риска (октомври 2012 г.) на ЕMCDDA и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) бяха разгледани още сведения за повишаване на риска от ХИВ инфекции сред инжекционно употребяващите наркотици в няколко държави, като беше подчертана необходимостта от засилване на вниманието (5).Председателят на Управителния съвет на EMCDDA Жоао Гулао заяви: „Трябва да продължим да бъдем бдителни по отношение на потенциалните рискове от бъдещи епидемични взривове на ХИВ инфекции. Държавите, в които се наблюдава увеличение, ще извлекат полза от критичен преглед на своите национални програми за превенция и контрол и от оценка на качеството и покритието на основните мерки за превенция на ХИВ инфекции, като например опиоидна заместителна терапия, програми за предоставяне на игли и спринцовки и антивирусно лечение. Необходимо е общественото здраве и достатъчното предлагане на превантивни услуги винаги да бъдат на дневен ред в тези предизвикателни за икономиката времена“.

Епидемични взривове от антракс сред употребяващите хероин — повишено внимание от страна на агенциите

Бактериалните инфекции са друго потенциално тежко последствие от инжекционната употреба на наркотици, като те могат да бъдат животозастрашаващи. В настоящия доклад се разглежда неотдавнашен епидемичен взрив от антракс сред употребяващите хероин (предимно инжекционно). От юни 2012 г. насам в четири държави — членки на ЕС са докладвани около 12 нови случая на антракс — в Дания, Германия, Франция и Обединеното кралство — вероятно дължащи се на общ източник на замърсен хероин и може би свързани със същия източник, посочен за причинител при предишен епидемичен взрив от антракс в Шотландия през 2009—2010 г. Епидемичният взрив от 2012 г. послужи като повод за бърза съвместна оценка на риска по темата, предприета от EMCDDA и ECDC (6). В оценката, която включва препоръчани мерки за реакция срещу инфекциите, се заключава, че рискът от излагане на въздействието на бактерията все още е налице за употребяващите хероин. Понастоящем мрежите за ранно предупреждение на агенциите са в повишено внимание за нови случаи и наблюдението е засилено.Специален акцент: ответни действия по отношение на употребата на наркотици в местата за лишаване от свобода в Европа — справяне с недостига на предлагане на терапия

Сведенията сочат, че около 635 000 души са задържани в институции за изтърпяване на наказания в Европейския съюз. Проучванията показват, че проблемите, свързани с наркотиците, са много по-често срещани сред лишените от свобода, отколкото при останалата част от населението. Например, въпреки че по-малко от 1 % от населението като цяло някога е опитвало хероин, равнищата на разпространение на употребата някога през живота при лишените от свобода в 8 от 13-те държави варират между 15 % и 39 %. Макар че някои лишени от свобода прекратяват или намаляват употребата на наркотици, когато бъдат задържани, други започват да употребяват наркотици или да възприемат по-вредни форми на употреба (например използват общи материали за инжектиране). Пренаселеността, лошите хигиенни условия и липсата на здравни грижи са проблеми, засягащи много места за лишаване от свобода, които допринасят за цялостното лошо здравословно състояние на лишените от свобода.

В нов преглед, публикуван днес едновременно с Годишния доклад, EMCDDA разглежда задълбочено употребата на наркотици от лишените от свобода и усилията, полагани на европейско и национално равнище за подобряване на правата и здравословното състояние на лишените от свобода (7). В доклада се разглежда предоставянето на услуги, свързани с наркотиците в Европа, от влизането до излизането от затвора, като се обръща внимание на предоставянето на съвети, лечението на зависимости и превенцията на инфекциозни заболявания.

Според доклада много държави са подобрили предоставянето на услуги в местата за лишаване от свобода, по-специално опиоидната заместителна терапия. Местата за лишаване от свобода обаче рядко предоставят стандарт на грижи, равностоен или сравним с това, което се предлага в обществото като цяло. В доклада се представя постигнатият в няколко европейски държави напредък към насърчаването на „равностойни грижи“ и намаляване на различията в лечението в обществото и в местата за лишаване от свобода. Това включва обединяване на услугите за здравеопазване в затвора с тези в обществото и, в някои случаи, прехвърляне на отговорността за здравеопазването на лишените от свобода от министерствата на правосъдието към министерствата на здравеопазването. „През последното десетилетие здравеопазването в местата за лишаване от свобода все повече се признава като част от общественото здравеопазване“, се отбелязва в доклада. Посочена е и необходимостта от подобряване на непрекъснатостта на грижите за лишените от свобода след тяхното освобождаване, когато рискът от смъртни случаи вследствие на приемане на свръхдоза е изключително висок поради намалената поносимост към опиоиди. Във връзка с това е обърнато внимание на предоставянето на съвети преди освобождаването и обучението за реагиране при приемане на свръхдоза.

РАЗГЛЕДАН Е И СЛЕДНИЯТ ВЪПРОС …

Европа, настоящ основен производител на канабис – загриженост във връзка с интензивната употреба

Европа, основен потребител на канабис, понастоящем е важен производител на това най-широко разпространено в нея незаконно наркотично вещество. В Годишния доклад се описва съществената промяна на европейския пазар за канабис, като общата тенденция е за „заместване на вноса“ (вносът на продукти от канабис се заменя с такива, които се произвеждат на територията на Европа)(8). 29 от 30-те държави, които са предоставили данни на EMCDDA, отчитат отглеждане за получаване на сушен канабис („марихуана“). В две трети от тези държави понастоящем преобладава употребата на продукти от сушен канабис, а в останалата една трета — на вносна канабисова смола („хашиш“) (глава 3, фигура 4).

В доклада се посочва, че броят на задържанията на сушен канабис в Европа се е увеличил стабилно от 2005 г. насам, като с приблизително 382 000 задържания през 2010 г. за първи път е надвишил броя на задържанията на канабисова смола (358 000 задържания) (глава 3, таблица 2). Количествата канабисова смола все още надвишават значително количествата сушен канабис: през 2010 г. са задържани 106 тона сушен канабис и 563 тона канабисова смола.

Около 80,5 млн. европейци (на възраст между 15 и 64 години) са употребявали канабис някога през живота си, около 23 млн. от тях са го употребявали през последната година (глава 3, таблица 3). Най-новите европейски данни потвърждават общата стабилна или низходяща тенденция при употребата на канабис сред младите хора (15 и 34 години) през последната година, отбелязана в предходните Годишни доклади на EMCDDA (Фигура GPS-4, част ii). По отношение на учениците (на възраст 15—16 години) в последния (от 2011 г.) Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) беше установено, че в половината от 26-те участващи държави, с които работи EMCDDA, от проучването през 2007 г. насам (9) се наблюдава стабилна тенденция при употребата на канабис някога през живота. В другата половина тенденциите се различават. В девет държави се отбелязва значително увеличение, като най-изразени са увеличенията във Франция, Латвия, Унгария и Полша. Намаления на равнищата се наблюдават в четири държави (Дания, Малта, Словакия, Обединеното кралство) (вж. глава 3, фигура 6).

Остава загрижеността по отношение на трите милиона европейски граждани (на възраст между 15 и 64 години), които все още употребяват наркотичното вещество ежедневно (около 1 % от европейското възрастно население (10). Като цяло оптимизмът, свързан със стабилизацията на равнищата на употреба на канабис, трябва да бъде сдържан, като се отчита, че този наркотик продължава да бъде сериозен проблем, свързан с общественото здраве. Около 25 % от пациентите, постъпващи за лечение за употреба на наркотици, посочват канабиса като свой основен проблемен наркотик.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...Директорът на EMCDDA Волфганг Гьотц заключава: „Затрудненото финансово положение в Европа, на фона на което се представя настоящият доклад, води до недостиг на ресурси за преодоляване на здравословните и социалните проблеми. Поради това осигуряването на висококачествено лечение и постигането на максимално добри резултати от лечението при възможно най-ниски разходи са приоритети при настоящите условия. Важно е да се гарантира, че наличните средства се влагат в целенасочени дейности с доказана ефективност. Чрез съвместна работа и споделяне на опит и най-добри практики държавите — членки на ЕС, могат да спомогнат за постигането на това.“

Във връзка с това Гьотц отбеляза положителната оценка, която получи неотдавна Стратегията на ЕС в областта на наркотиците (за периода 2005—2012 г.) и значението на предстоящата нова Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2013—2020 г.Бележки
(1) Годишният доклад за 2012 г. е достъпен на 22 езика: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. Данните, представени в доклада, са от 2010 г. или от последната година, за която има данни. Фигурите и таблиците, посочени в настоящия прес бюлетин, могат да бъдат намерени в Годишния доклад или в Статистическия бюлетин за 2012 г: www.emcdda.europa.eu/stats12

(2) Вж. доклада за установяване на тенденциите при употребата на хероин за 2011 г.: www.emcdda.europa.eu/events/2011/trendspotter

(3) Вж. доклада за установяване на тенденциите при употребата на фентанил за 2012 г.: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report

(4) Вж. „Актуални тенденции при търсенето на лечение за употреба на хероин в Европа“: www.emcdda.europa.eu/reports/2012/tdi/heroin-consumption-trends

(5) Вж. www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/hiv-in-injecting-drug-users-2011. През пролетта на 2013 г. се очаква актуализация

(6) Вж. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=929

(7) Вж. избран въпрос: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report

(8) Вж. също доклада на EMCDDA: www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-market

(9) Проучването ESPAD се допълва от многоезично резюме, изготвено с подкрепата на EMCDDA. Публикуваните днес преводи могат да бъдат намерени на адрес: www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/2011-espad

(10) Вж. доклада относно интензивната употреба на канабис: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-reportЛице за контакт: Kathy Robertson, връзки с медиите

Cais do Sodré, 1249-289 Лисабон, Португалия • Тел. (351) 211 21 02 00 • Факс (351) 218 13 17 11


press@emcdda.europa.euwww.emcdda.europa.eu

BG — Nº 11/2012
Каталог: system -> files -> attachments
files -> Cepu international Italia partner of the Medical University of Sofia invest in Bulgaria
files -> Програма за специалност медицинска генетика 2016г. Въведение
files -> Семестриални такси на студентите : специалност „обществено здраве и здравен мениджмънт”
files -> Договор № Д/2012 г., Проект № Д
files -> На научния проект (изписва се)
attachments -> Годишен доклад 2012: важното накратко 1
files -> Зимен семестър медицински факултет
attachments -> Обръщение волфганг Гьоц (Wolfgang Götz), директор


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница